หลงทาง

All posts tagged หลงทาง

Title: หลงทาง / Long Tahng (Lost)
English Title: “Home”
Artist: Lomosonic
Album: Echo & Silence
Year: 2013

บ้านไม่มีความหมาย ในวันที่ฉันเดินมาตามความฝัน
Bahn mai mee kwahm mai nai wun tee chun dern mah dtahm kwahm fun
Home is meaningless when I’m following my dreams
มันช่างแสนไกล มีแต่ความเหน็บหนาว ในหัวใจ
Mun chahng saen glai mee dtae kwahm nep nao nai hua jai
It’s so far away, there’s only coldness in my heart

ฉันรู้จักความรัก ในวันที่สาย
Chun roo juk kwahm ruk nai wunt ee sai
I got to know love when it was too late
โลกช่างดูโหดร้าย ฉันไม่เหลือใคร
Lohk chahng doo hoht rai chun mai leua krai
The world seems so cruel, I don’t have anyone left
ไม่มีที่แห่งนั้น ให้ฉันได้ไป
Mai mee tee haeng nun hai chun dai bpai
I don’t have that place to go

(*) ที่นั้น ที่ที่ตัวฉันมีความหมาย ที่ที่ตัวฉันไม่เดียวดาย
Tee nun tee tee dtua chun mee kwahm mai tee tee dtua chun mai diao dai
That place, the place where I was meaningful, the place where I wasn’t alone
ที่ที่รอยยิ้มพร้อมที่จะมีให้
Tee tee roy yim praum tee ja mee hai
That place where there’s a smile ready for me
แม้ฉัน แพ้ให้กับโลกที่โหดร้าย ร้องให้กับรักที่มลาย
Mae chaun pae hai gup lohktee hoht rai raung hai gup ruk tee malai
Though I lost it to a cruel world, I cry with the love that has been destroyed
รู้ว่ายังเหลือที่ให้ฉัน แต่สุดท้ายฉันก็ยังไม่กลับไป
Roo wah yung leua tee hai chun dtae soot tai chun gor yung mai glup bpai
I know that there’s still a place left for me, but in the end, I still don’t go back

วันที่ฉันยังปวดร้าวกับความรัก
Wun tee chun yung bpuat rao gup kwahm ruk
When I’m still hurting over love
วันที่ฝันยังไม่ดีดังตั้งใจ
Wun tee fun yung mai dee dung dtung jai
When my dreams still aren’t as good as I intended
วันที่ฉันยังพ่ายแพ้
Wun tee chun yung pai pae
When I’m still failing
มันคงเป็นเพียงวันที่ฉันยังหลงทาง
Mun kong bpen piang wun tee chun yung long tahng
It’s only when I’m still lost

(*)

Title: หลงทาง / Long Tahng (Lost)
English title: Blinded
Artist: Faye Fang Kaew (FFK)
Album: Ladies & Gentlemen
Year: 2010

จะมองใครๆจะคุยกับใคร
Ja maung krai krai ja kooey gup krai
Whoever I look at, whoever I talk with
ทำไมทำไมต้องกลายเป็นหน้าเธอ
Tummai tummai dtaung glai pen nah tur
Why oh why do they always become your face?
เธอมายังไงเธอไปยังไง
Tur mah yung ngai tur pai yung ngai
However you come and however you go
ทำไมทำไมที่ไหนก็ต้องเจอ
Tummai tummai tee nai gor dtaung jur
Why oh why do I have to run into you everywhere?

(*) คิดถึงเธอ ได้รึเปล่า
Kit teung tur dai reu plao
I’m thinking of you…Can I?
ให้รึเปล่า เนี่ยเหงามากๆเลย
Hai reu plao nia ngao mahk mahk loey
Would you let me? It’s so lonely

(**) ก็เพราะฉันหลงทาง หลงอยู่กลางใจของเธอ
Gor pror chun long tahng long yoo glahng jai kaung tur
Because I’m lost, lost in the middle of your heart
อยู่ไหนก็ใกล้เธอ เพราะว่าใจเธอกว้างใหญ่
Yoo nai gor glai tur pror wah jai tur gwahng yai
Wherever I am, I’m near you, because your heart is huge
ตกหลุมอ่ะเธอแล้วอะนะ
Dtok loom a tur laeo a na
I’ve fallen for you already
ติดใจอ่ะเธอซะตั้งเยอะ
Dtit jai a tur sa dtung yur
I’m really stuck on you
ออกจากเธอไม่ไหว…
Auk jahk tur mai wai
I can’t leave from you…
ฉันก็เลยไม่ห้ามใจ
Chun gor loey mai hahm jai
So I can’t fight it
ปล่อยไปรักกับเธอ
Ploy pai ruk gup tur
I have to give in and love you

เธอดูเป็นคนพอดีพอดี
Tur doo pen kon por dee por dee
You seem like a good enough person
เธอเลยดูดีไม่มีใครเหมือนเธอ
Tur loey doo dee mai mee krai meuan tur
You look good, I’ve never had anyone like you
เธอมายังไงจะไปกับเธอ
Tur mah yung ngai ja pai gup tur
However you come, I’ll go with you
ที่ฉันต้องเพ้อเพราะเธอไม่เหมือนใคร
Tee chun dtaung pur pror tur mai meuan krai
It drives me crazy because you’re unlike anyone else

(*,**,**,**)