หยุดตรวจ

All posts tagged หยุดตรวจ

Title: หยุดตรวจ / Yoot Dtruat (Police Check Point)
Artist: TELEx TELEXs
Album: [Single]
Year: 2017

โปรดหยุดให้ฉันค้น ดูเธอหน่อยได้ไหม
Bproht yoot hai chun kon doo tur noy dai mai
Please stop and let me search you, okay?
ก่อนที่เธอจะผ่านฉันไป
Gaun tee tur ja pahn chun bpai
Before you pass me
เพราะฉันก็ไม่รู้ ว่าเธอมีใครไหม
Pror chun gor mai roo wah tur mee krai mai
Because I don’t know if you have anyone
ที่ซ่อนไว้ภายในใจของเธอ
Tee saun wai pai nai jai kaung tur
Hidden inside your heart

(*) ก็เธอนั้นมาแรงเกินกว่าใครเขา
Gor tur nun mah raeng gern gwah krai kao
You’re fiercer than anyone else
กลัวเธอเอาหัวใจ ฉันไปกับคืนนี้
Glua tur ao hua jai chun bpai gup keun nee
I’m scared you’ll take my heart with this night
จึงต้องระวังตัวให้ดี ก่อนจะเสียที
Jeung dtaung rawung dtua hai dee gaun ja sia tee
So I must be very careful before I lose it
กลัวเธอcแล้วหนี เพราะคืนนี้
Glua tur chon laeo nee pror keun nee
I’m afraid that you’ll bump into me and then run, because tonight
มีเพียงสองเราเท่านั้น
Mee piang saung rao tao nun
There’s just the two of us

(**) ถ้าคิดจะรักกันหยุดที่ฉันคนเดียวได้ไหม
Tah kit ja ruk gun yoot tee chun kon diao dai mai
If you’re thinking of loving me, can you stop with only me?
ก็เธอนั้นเร็วไป กลัวรั้งใจเอาไว้ไม่ทัน
Gor tur nun rew bpai glua rung jai ao wai mai tun
You’re too fast, I’m afraid I won’t be able to hold back my heart in time
หากเธอนั้นคิดแซง ไล่ตามไปก็คงจะไม่ไหว
Hahk tur nun kit saeng lai dtahm bpai gor kong ja mai wai
If you’re thinking of overtaking me, I won’t be able to chase after you
ไม่เห็นเหรอหัวใจ ฉันกำลังหยุดรอเธออยู่
Mai hen ror hua jai chun gumlung yoot ror tur yoo
Don’t you see my heart is stopping to wait for you?

อย่าต่อรองหัวใจ กับฉันเลยคนดี
Yah dtor raung hua jai gup chun loey kon dee
Don’t bargain your heart with me, darling
ถ้าเธอคิดหนี คงต้องมีน้ำตา
Tah tur kit nee kong dtaung mee num dtah
If you think of running, there will be tears
ไม่อยากจะต้องกลาย เป็นเหยื่อคนไม่รักดี ในคืนนี้
Mai yahk ja dtaung glai bpen yeu kon mai ruk dee nai keun nee
I don’t want to become a victim of someone who doesn’t love me well tonight

(*,**)

   

Lyrics & Melody by Kasidath Ritngarm
Arranged by TELEx TELEXs, Warong Rachapreecha
Executive Produced by Danai Thongsinthusak
Produced by Kasidath Ritngarm, Warong Rachapreecha

   
This song almost made me go insane because the beeping in it sounds exactly like the keypad of my front door, so I kept thinking my husband was coming home early or someone was trying to break into my house