หยุดค่ำคืนไว้ตรงหน้าเธอจะดีไหม

All posts tagged หยุดค่ำคืนไว้ตรงหน้าเธอจะดีไหม

Title: หยุดค่ำคืนไว้ตรงหน้าเธอจะดีไหม / Yoot Kum Keun Wai Dtrong Nah Tur Ja Dee Mai (Wouldn’t It Be Nice to Stop the Night Right in Front of You?)
Artist: Apartment Khunpa (อพาร์ตเมนต์คุณป้า)
Album: [Single]
Year: 2018

หยุดค่ำคืนไว้ตรงหน้าเธอจะดีไหม จูบฉันก่อนที่ควันเมฆหมอกจะจางหายไป
Yoot kum keun wai dtrong nah tur ja dee mai joop chun gaun tee kwun mek mauk ja jahng hai bpai
Wouldn’t it be nice to stop the night right in front of you? Kiss me before the smoke clears
สายน้ำค้าง กลิ่นกาแฟ ความนิ่งเฉย ความอ่อนแอ ลมหายใจ
Sai num kahng glin gahfae kwahm ning choey kwahm aun ae lom hai jai
The streaks of dew, the smell of coffee, the silence, the weakness, your breath
ภาพที่เห็นคือลวงตา เป็นแค่คิด จินตนาใช่ไหม
Pahp tee hen keu luang dtah bpen kae kit jindtanah chai mai
The image I see is an illusion, it’s just my imagination, isn’t it?

(*) ใครบันดาล ให้เธอบินผ่าน จากนภาสู่วิมาน อันแสนไกล
Krai bundahn hai tur bin pahn jahk napah soo wimahn un saen glai
Who inspired you to fly through the sky to a far away paradise?
ใครบันดาล ความงามที่ยิ่งไหญ่ ทำให้โลกตกอยู่ในความหวั่นไหว
Krai bundahn kwahm ngahm tee ying yai tum hai lohk dtok yoo nai kwahm wun wai
Who inspired such a great beauty that made the world fall into turmoil?
บนฟากฟ้าจะมองไม่เห็นดาวดวงใด หากไร้นัยน์ตาของเธอ
Bon fahk fah ja maung mai hen dao duang dai hahk rai nai dtah kaung tur
Up in the sky, I won’t see any stars if I’m without your eyes

ดอกไม้บานท่ามกลางสายลมเอื่อยเศร้า
Dauk mai bahn tahm glahng sai lom euay sao
The flowers bloom in the middle of the sad, slow wind
ไอน้ำลอยเพื่อรอฝนกลั่นอย่างพริ้วเบา
Ai num loy peua ror fon glun yahng priew bao
The steam floats, waiting for the rain to gently disperse it
เสียงสะท้อนไวโอลิน กลอนหวานๆที่ได้ยินเพื่อโลมเล้า
Siang sataun violit glaun wahn wahn tee dai yin peua lohm lao
The echo of a violin, the sweet note that I listen to for comfort
จุมพิตนั้นเพื่อจากลา มีรสหวานจากน้ำตาของสองเรา
Joom pit nun peua jahk lah mee rot wahn jahk num dtah kaung saung rao
That kiss to say good-bye has a sweet flavor from our tears

(*)

   

PRODUCTION: TIGER SQUARE
DIRECTOR : SURIYES VANNO & NATH KRUTTANONT
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY : CHATCHAI KUSOLSINCHAI
EDITOR : CHAWALIT PETCHTAE & SURIYES VANNO
PRODUCER : BOONYAVOODE VAIDYANUVATTI & BENJAPORN POBWANDEE

   

Such lovely poetic imagery~~