หยุดคงไม่ไหว

All posts tagged หยุดคงไม่ไหว

Title: หยุดคงไม่ไหว / Yoot Kong Mai Wai (Can’t Stop)
Artist: 25Hours
Album: Night in Heaven
Year: 2018

ก็ยังรักเธออยู่ ก็ยังรักอยู่เต็มหัวใจ
Gor yung ruk tur yoo gor yung ruk yoo dtem hua jai
I still love you, love is filling my heart
แต่ทำได้เพียงแค่คิดถึงเธอ คนที่เป็นทุกความหมาย
Dtae tum dai piang kae kit teung tur kon tee bpen took kwahm mai
But all I can do is miss you, the person who is my every meaning

กลิ่นไอรักยังอยู่ กลิ่นไอร้อนยังอบอวนข้างใน
Glin ai ruk yung yoo glin ai raun yung op uan kahng nai
The smell of love is still here, the smell of the heat still permeates inside
กลิ่นกายของเธอ แววตาของเธอ ทำให้ใจฉันสั่นไหว
Glin gai kaung tur waew dtah kaung tur tum hai jai chun sun wai
The scent of your body, the look in your eyes makes my heart tremble

(*) ฉันรู้เธอคิดถึงใคร ฉันรู้เธอฝันถึงใคร
Chun roo tur kit teung krai chun roo tur fun teung krai
I know whom you’re thinking of, I know whom you’re dreaming of
อยากให้ลองคิดดู อยากให้ลองคิดใหม่ อยากให้เธอกลับมาอย่าหนีไป
Yahk hai laung kit doo yahk hai laung kit mai yahk hai tur glup mah yah nee bpai
I want you to try thinking about it, I want you to try reconsidering, I want you to come back and not run away

(**) ก็เพราะฉันยังหยุดใจไม่ไหว หยุดคงเหมือนตาย
Gor pror chun yung yoot jai mai wai yoot kong meuan dtai
Because I still can’t stop my heart, if it stops, I’ll probably die
ฉันรอเธออยู่ ฉันคอยเธออยู่ ยังรักยังรอเธออยู่ที่ตรงนี้
Chun ror tur yoo chun koy tur yoo yung ruk yung ror tur yoo tee dtrong nee
I’m waiting for you, I’m waiting for you, I still love you, I’m still waiting for you right here
หยุดคงไม่ไหว หยุดคงเหมือนตาย
Yoot kong mai wai yoot kong meuan dtai
It can’t be stopped, if it stops, I’ll probably die
ฉันรอเธออยู่ ฉันคอยเธออยู่
Chun ror tur yoo chun koy tur yoo
I’m waiting for you, I’m waiting for you
เฝ้ารักเฝ้ารอเธออยู่ สุดที่รัก
Fao ruk fao ror tur yoo soot tee ruk
Loving you and waiting for you, my beloved

คำว่ารักยังอยู่ คำว่ารักไม่เคยเป็นของใคร
Kum wah ruk yung yoo kum wah ruk mai koey bpan kaung krai
My love is still here, my love will never belong to anyone else
มันเป็นของเธอ หมดเลยทั้งใจ ยังคงเป็นเหมือนวันนั้น
Mun bpen kaung tur mot loey tung jai yung kong bpen meuan wun nun
It belongs to you, my entire heart, it’s still as though it were that day

บทเพลงรักยังอยู่ รอคนรักมาบรรเลงด้วยกัน
Bot pleng ruk yung yoo ror kon ruk mah bunleng duay gun
The love songs are still here, waiting for the person I love to come and play them with me
กี่วันล่วงเลย ที่เคยสัมพันธ์ เธอยังจำไว้อยู่ไหม
Gee wun luang loey tee koey sumpun tur yung jum wai yoo mai
Several days have passed since we once were in a relationship, do you still remember?

(*,**,*,**,**)

   

เนื้อร้อง : สมพล รุ่งพาณิชย์
ทำนอง : สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง : 25Hours & พูนศักดิ์ จตุระบุล

   

I say it every time they have a new single, but I’ll say it again; this band never has a bad release. <3