หมอนเน่า

All posts tagged หมอนเน่า

Title: หมอนเน่า / Maun Nao (Rotten Pillow)
English Title: “Bad Pillow”
Artist: JNP (Jam, Noey, Piglet)
Album: [Single]
Year: 2018

หมอนเก่าๆ ผ้าขาดๆ
Maun gao gao pah kaht kaht
My old pillow, my worn clothes
ตุ๊กตา ผ้าห่มผืนนั้น
Dtookgadtah pah hom peun nun
My doll, that blanket
ฉันยังจำทุกเวลา
Chun yung jum took welah
I still remember all the times
กอดเอาไว้ก่อนนอนทุกคืน
Gaut ao wai gaun naun took keun
I hugged them before sleeping every night

แล้ววันหนึ่งก็ถึงเวลา
Laeo wun neung gor teung wleah
Then one day, it was time
ที่เราต้องถึงวันจากลา
Tee rao dtaung teung wun jahk lah
That we had to separate
ไม่ได้เป็น เหตุผลจากฟ้า
Kai dai bpen het pon jahk fah
It wasn’t divine intervention
แต่เป็นเพราะว่าเธอเก่าและเน่าไป
Dtae bpen pror wah tur gao lae nao bpai
But because you were old and rotten

ฉันเลยเกิดเป็นภูมิแพ้
Chun loey gert bpen poom pae
I developed an allergy
ก็เพราะไรฝุ่นของเธอ
Gor pror rai foon kaung tur
Because of your dust

(*) รักแค่ไหนก็คงต้องจาก
Ruk kae nai gor kong dtaung jahk
However much I love you, we must separate
ถึงรักมากก็คงต้องไป
Teung ruk mahk gor kong dtaung bpai
Even though I love you a lot, you must go
อยู่ด้วยกันแล้วมันทำร้าย
Yoo duay gun laeo mun tum rai
Being together hurts me
ร่างกายฉันอ่อนแอ
Rahng gai chun aun ae
My body is weak
ภูมิแพ้กำเริบทุกที
Poom pae gum rerp took tee
My allergies are constantly getting worse

(**) รู้ว่ารักฉันต้องทำใจ
Roo wah ruk chun dtaung tum jai
I know my love must come to terms with this
คงทนไม่ไหวถ้าเป็นแบบนี้
Kong ton mai wai tah bpen baep nee
I can’t put up with it if it’s like this
จะเก็บเรื่องราวที่แสนดี
Ja gep reuang rao tee saen dee
I’ll keep the wonderful stories
เก็บวันคืนที่มี
Gep wun keun tee mee
Keep the days and nights that we had
เป็นความทรงจำดีๆ ของเรา
Bpen kwahm song jum dee dee kaung rao
As our good memories

หมอนเน่าๆ ที่เคยกอด
Maun nao nao tee koey gaut
My rotten pillow that I once hugged
แต่วันนี้คงไม่มีอีกแล้ว
dtae wun nee kong mai mee eek laeo
I don’t have anymore today
ผ้าที่ห่ม ก่อนนอนให้เราฝันดี
Pah tee hom gaun naun hai rao fun dee
Nor the blanket I wrapped myself in before sleeping to give me good dreams
แต่วันนี้เหลือเพียงความทรงจำ
Dtae wun nee leua piang kwahm song jum
All that’s left today is the memories

(***) รักแค่ไหนแต่ฉัน
Ruk kae nai dtae chun
However much I loved you, I
คงต้องตัดใจจากเธอ
Kong dtaung dtut jai jahk tur
Must give you up

(*,**)

เป็นความทรงจำดีๆ ของเรา
Bpen kwahm song jum dee dee kaung rao
They’re our good memories
เป็นความทรงจำดีๆ ของเรา
Bpen kwahm song jum dee dee kaung rao
They’re our good memories

(***,*,**)

เป็นความทรงจำดีๆ ของเรา
Bpen kwahm song jum dee dee kaung rao
They’re our good memories
เป็นความทรงจำดีๆ ของเรา
Bpen kwahm song jum dee dee kaung rao
They’re our good memories

   

Lyrics by จิมมี่ สุรชัย
(The Voice ss3 )
Produce by BOTCASH @BOTCASHofficial
(สัณหภาส บุนนาค)
Created by Joeyboy
(อภิสทิธิ์โอภาสเอี่ยมลิขิต/นายเนรมิต)

   

Wow, looks like Neko Jump are staying in the music industry after leaving RS, teaming up with ex Sugar Eyes member Piglet for an interesting trio. With lyrics by Jimmy Surachai, produced by Botcash, and created by Joey Boy, I’m surprised to see such big names had a hand in this. But it’s not a bad release at all~ The sound is nice and fresh, and I like the lyrics; a breakup song disguised as a simple explanation of why we get rid of old, used-up things. All the girls have really grown up nicely. Whichever of the twins has the red hair looks stunning, it really suits her a lot~ I’m not sure if I’m a fan of the other’s braids, but I liked her iridescent shorts. And as for Piglet, not sure if I like the same-hair-color-as-her-skin-color look on her. Combined with her outfits that looked far more sluttier compared to the twins, she just looks awkwardly skinny and fake, like a Barbie doll, and more like a stripper than anything.