หมวยนะไม่ได้โจ๋

All posts tagged หมวยนะไม่ได้โจ๋

Title: หมวยนะไม่ได้โจ๋ / Muay Na Mai Dai Joh (I’m Ethnically Chinese, Not a Troublemaker)
Artist: China Dolls
Album: ไชน่า แดง / China Daeng (Red China)
Year: 2002

ถามก็ไม่ตอบ รู้ฉันก็ไม่ตอบ ยังไม่อยากจะคิดอะไร
Tahm gor mai dtaup roo chun gor mai dtaup yung mai yahk ja kit arai
You ask, but I don’t answer, I know, but I don’t answer, I still don’t want to think about anything
เราเป็นคนสนุก เท่ห์ก็ไม่เท่าไร โทษนะบอกไม่ได้จริง ๆ
Rao bpen kon sanook tay gor mai tao rai toht na bauk mai dai jing jing
I’m a fun person, I’m not so cool, sorry, I really can’t tell

(*) วันนี้อารมณ์ดี อยากคุยให้ฟังดีๆ ที่จริงไม่มีอะไร
Wun nee ahrom dee yahk kooey hai fung dee dee tee jing mai mee arai
Today I’m in a good mood, I want to talk so listen up, really, it’s nothing
ฟังนะฟังดีๆ บอกเธอให้ฟังฟรีๆ บอกอีกที ไม่ได้ใจร้าย
Fung na fung dee dee bauk tur hai fung free free bauk eek tee mai dai jai rai
Listen and listen well, I’m telling you for free, I’m telling you again, I’m not bad

(**) บอกว่าหมวยนะไม่ได้โจ๋ ขาฉันไม่ได้โจ๋ ฉันไม่ใช่จิ๊กโก๋นี่น่า
Bauk wah muay na mai dai joh kah chun mai dai joh chun mai chai jiggoh nee nah
I’m telling you that I’m ethnically Chinese, I’m not a troublemaker, yes, I’m not a troublemaker, I’m not a hooligan
บอกว่าหมวยนะไม่ได้โจ๋ ขาฉันไม่ได้โจ๋ ฉันไม่ใช่จิ๊กโก๋หรอกหนา
Bauk wah muay na mai dai joh kah chun mai dai joh chun mai chai jiggoh rauk nah
I’m telling you that I’m ethnically Chinese, I’m not a troublemaker, yes, I’m not a troublemaker, I’m not a hooligan at all

รักก็ไม่บอก ชอบฉันก็ไม่บอก เธอยังอยากจะรู้ทำไม
Ruk gor mai bauk chaup chun gor mai bauk tur yung yahk ja roo tummai
I’m not telling you who I love, I’m not telling you what I like, Why do you still want to know?
เบอร์โทรศัพท์ ทิ้งเอาไว้ก็ได้ ว่างเมื่อไรก็จะตื๊ดไปเลย
Bur tohrasup ting ao wai gor dai wahng meua rai gor ja dtut bpai loey
You can leave me your number and whenever I’m free, I’ll give you a call

(*,**,*,**,**)

   

คำร้อง/ ทำนอง/ เรียบเรียง วีริศ แก่นกำจร