หมดแรงรัก

All posts tagged หมดแรงรัก

Title: หมดแรงรัก / Mot Raeng Ruk (Out of Strength to Love)
Artist: Kluay R-Siam (กล้วย อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2017

บางทีที่เหนื่อยที่ท้อที่ขอไปหา ถ้าไม่ได้ฉันก็เข้าใจ
Bahng tee tee neuay tee tor tee kor bpai hah tah mai dai chun gor kao jai
Sometimes when you’re tired, when you’re discouraged, when you want to see someone, if it’s not me, I understand
บางทีแค่เพียงได้เห็น หน้าคนที่รักมันก็พอให้ต่อชีวิต
Bahng tee kae piang dai hen nah kon tee ruk mun por hai dtor cheewit
Sometimes just being able to see the face of the person you love is enough to keep living

(*) กว่าจะได้เจอทำไมยากเย็นอย่างนี้
Gwah ja dai jur tum mai yahk yen yahng nee
Until we can meet, why is it this hard?
ฉันแทบต้องกราบต้องกรานทุกทีที่คิดถึง
Chun taep dtaung grahp dtaung grahn took tee tee kit teung
I must nearly prostrate myself every time I think of you
หรือเหมือนกับหมาถ้าคนยิ่งไล่ มันก็ยิ่งหนีไป
Reu meuan gup mah tah kon ying lai mun gor ying nee bpai
Or is it like a dog; the more people chase after it, the faster it runs?
หรือฉันควรหนีมันบ้างมันอาจจะวิ่งตาม
Reu chun kuan nee mun bahng mun aht ja wing dtahm
Should I run? Maybe you’ll chase after me?

(**) ถ้าเธอต้องเสียฉัน เธอเสียแค่คนหนึ่งคนที่รักเธอ
Tah tur dtaung sia chun tur sia kae kon neung kon tee ruk tur
If you lose me, you just lose one person who loves you
ถ้าฉันต้องเสียเธอฉันเสียแค่คนหนึ่งคนที่ใจร้าย
Tah chun dtaung sia tur chun sia kae kon neung kon tee jai rai
If I lose you, I just lose one person who’s cruel
แลกกันไหมดูสักที คงไม่ช้ำไปกว่านี้
Laek gun mai doo suk tee kong mai chum bpai gwah nee
Is that a trade? Look at it, it won’t hurt more than this
ถ้ารักมันยากนัก ฉันว่าเราหยุดพักมันก็ดี
Tah ruk mun yahk nuk chun wah rao yoot puk mun gor dee
If loving is so difficult, I think it would be best if we stopped and took a break

(***) ถ้าฉันต้องวิงวอน เรียกร้องความรักจากเธอเหมือนขอทาน
Tah chun dtaung wing waun riak raung kwahm ruk jahk tur meuan kor tahn
If I must beg and plead for love from you like a beggar
ตัดความรำคาญฉันว่าเราต่างคนต่างอยู่ดีกว่าไหม
Dtut kwahm rumkahn chun wah rao dtahng kon dtahng yoo dee gwah mai
Cut off the nuisance, wouldn’t it be better if we each lived our separate lives?
เธอจะได้ไม่ต้องหนี อยู่หรือไปก็เท่านั้น ทางไหนก็เหมือนกัน
Tur ja dai mai dtaung nee yoo reu bpai gor tao nun tahng nai gor meuan gun
You wouldn’t have to run, just stay or go, whichever path, it’s the same

เมื่อใจฉันเหมือนน้ำแข็ง ที่ขาดความเย็น เริ่มละลายไปอย่างช้าๆ
Meua jai chun meuan num kaeng tee kaht kwahm yen rerm lalai bpai yahng chah chah
When my heart is like ice, without refrigeration, it starts to slowly melt

(*,**,***)

คนหมดใจรั้งให้ตายก็ไปอยู่ดี ร้องไห้นอนตายอยู่ตรงนี้
Kon mot jai rung hai dtai gor bpai yoo dee raung hai naun dtai yoo dtrong nee
You can hold back the person who doesn’t have feelings anymore till you die, but they’ve already left, I cry myself to sleep right here
แลกกันไหมดูสักที คงไม่ช้ำไปกว่านี้
Laek gun mai doo suk tee kong mai chum bpai gwah nee
Is that a trade? Look at it, it won’t hurt more than this
ถ้ารักมันยากนัก ฉันว่าเราหยุดพัก
Tah ruk mun yahk nuk chun wah rao yoot puk mun gor dee
If loving is so difficult, I think it would be best if we stopped and took a break

เธอจะได้ไม่ต้องหนี เผื่อชีวิตมันจะดี ทางไหนก็เหมือนกัน
Tur ja dai mai dtaung nee peua cheewut mun ja dee tahng nai gor meuan gun
You wouldn’t have to run, for life to be good, any path is the same

   

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ต้อง พริกไทย

   

Tong Prik Thai wrote and composed this song, and man does it show! This sounds exactly like Prik Thai and nothing like Kluay’s usual songs haha, I don’t like it.