หนึ่งเดียวของฉัน

All posts tagged หนึ่งเดียวของฉัน

Title: หนึ่งเดียวของฉัน / Neung Diao Kaung Chun (My Only One)
Artist: Silly Fools
Album: King Size
Year: 2004


หายไป เธอได้ทิ้งฉันออกไป พร้อมด้วยหัวใจ หนึ่งดวงใจหนึ่งเดียวของฉัน
Hai bpai tur dai ting chun auk bpai praum duay hua jai neung duang jai neung diao kaung chun
You disappeared, you threw me away and took off with my heart, the only one I had

หายไป เธอได้ทิ้งฉันออกไป โดยไม่มีเยื่อใย ไม่มีฉันต่อไป
Hai bpai tur dai ting chun auk bpai doy mai mee yeua yai mai mee chun dtor bpai
You disappeared, you threw me away without any attachment, you don’t have me anymore
หายใจ จะให้หายใจต่อไป จะทำได้เช่นไร หากหัวใจฉันขาดไป
Hai jai ja hai hai jai dtor bpai ja tum dai chen rai hahk hua jai chun kaht bpai
You disappeared, how do you want me to continue breathing? What can I do if my heart is missing?

(*) เปรียบเปรยดั่งดวงดาว เรื่องราวที่เธอเคยพร่ำบอก อยู่ในอ้อมกอดฉัน
Bpriap bproey dun duang dao reuang rao tee tur koey prum bauk yoo nai aum gaut chun
It’s like the stars, the story that you once repeatedly told me in my embrace
(เรื่องราวที่เธอเฝ้าบอก ที่คอยเฝ้าหลอก)
(Reuang rao tee tur fao bauk tee koy fao lauk)
(The story you told me, that you kept deceiving me with)

(**) หายไป จะให้ฉันเดินต่อได้ไง หนึ่งดวงใจ(หนึ่ง)ฉันได้จากไป
Hai bpai ja hai chun dern dtor dai ngai neung duang jai (neung) chun dai jahk bpai
You disappeared, how can you expect me to keep walking? My heart was taken from me
ฉันขาดใจ เธอเปรียบดั่งดวงใจฉัน
Chun kaht jai tur bpriap dung duang jai chun
I’m dying, you were like my heart

หายไป เธอได้หายไปสุดไกล พร้อมด้วยหัวใจ ไม่อาจฝืนเดินต่อไป
Hai bpai tur dai hai bpai soot glai praum duay hua jai mai aht feun dern dtor bpai
You disappeared, you disappeared far away with my heart, I can’t force myself to continue on
เข้าใจ เธอจะเข้าใจฉันไหม เรื่องของหัวใจ หนึ่งดวงใจหนึ่งเดียวของฉัน
Kao jai tur ja kao jai chun mai reuang kaung hua jai neung duang jai neung diao kaung chun
Understand, will you understand me? The matters of the heart, the only heart I have

(*,*,**,**)