หนึ่งคืน

All posts tagged หนึ่งคืน

Title: หนึ่งคืน / Neung Keun (One Night)
Artist: Atom Chanagun (ชนกันต์)
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันก็แค่เหงา ไม่ได้ต้องการใคร
Chun gor kae ngao mai dai dtaung gahn krai
I’m just lonely, I don’t need anyone
ที่มาผูกพันดูแลและรักฉันมากมาย
Tee mah pook pun doo lae lae ruk chun mahk mai
To come and look after me and love me so much
ฉันก็แค่เหงา อาจเป็นแค่เหงากาย
Chun gor kae ngao aht bpen kae ngao gai
I’m just lonely, it might just be a physical loneliness
ต้องการแค่ใครโอบกอดฉันไว้เพียงชั่วคืน
Dtaung gahn kae krai ohp gaut chun wai piang chua keun
I just need someone to embrace me for a night

(*) เพราะฉันเหนื่อยมาพอแล้ว
Pror chun neuay mah por laeo
Because I’m tired enough
กับการเอาหัวใจ ไปฝากเอาไว้กับคนอื่น
Gup gahn ao hua jai bpai fahk ao wai gup kon eun
Of giving my heart to other people
จนไม่ศรัทธาว่าความรัก จะมั่นคงยืนยาว
Jon mai suttah wah kwahm ruk ja mun kong yeun yao
Until I don’t have any faith that love lasts any longer
กว่าชั่วเวลาแค่เพียงหนึ่งคืน
Gwah chua welah kae piang neung keun
Than just one night

(**) และถ้าคืนนี้ฉันบอกเธอว่ารัก
Lae tah keun nee chun bauk tur wah ruk
And if I tell you I love you tonight
ให้รู้ว่ามันจริง ถึงมันไม่ยืนยาว
Hai roo wah mun jing teung mun mai yeun yao
Know that it’s true, even if it isn’t long-lasting
ต่อให้อะไรจะเกิดกับเราก็ตาม ในพรุ่งนี้เช้า
Dtor hai arai ja gert gup rao gor dtahm nai proong nee chao
No matter what happens to us tomorrow morning
ให้รู้ว่าคืนนี้ฉันรักเธอหมดใจ
Hai roo wah keun nee chun ruk tur mot jai
Know that tonight, I love you with all my heart

ผู้คนที่ถาม เขาคงไม่รู้หรอก
Poo kon tee tahm kao kong mai roo rauk
People who ask probably don’t know
ว่าฉันทุ่มเทให้กับความรักมาเท่าไหร่
Wah chun toom tay hai tur gup wkahm ruk mah tao rai
How much I devoted to love
แหลกจนไม่เหลือ พอที่จะเริ่มใหม่
Laek jon mai leua por tee ja rerm mai
It was crushed until I didn’t have enough left to start over
เศษใจที่มี ไม่พอไปรักใครได้อีก
Set jai tee mee mai por bpai ruk krai dai eek
The fractions of my heart that I have aren’t enough to love anyone else again

(*,**)

ให้รู้ว่าคืนนี้ฉันรัก
Hai roo wah keun nee chun ruk
Know that tonight, I love you

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม
เรียบเรียง : กวิน อินทวงษ์
Producer : กวิน อินทวงษ์

   

What a bittersweet song for anyone who has given up on any sort of relationship beyond a one-night-stand