หนี้ชีวิต

All posts tagged หนี้ชีวิต

Title: หนี้ชีวิต / Nee Cheewit (Life Debt)
Artist: Kongthap Peak (กองทัพ พีค)
Album: OST หนี้รักในกรงไฟ / Nee Ruk Nai Grong Fai
Year: 2019

ฉันยังไม่ลืม ไม่ว่านานเท่าไร
Chun yung mai leum mai wah nahn tao rai
I still haven’t forgotten, no matter how long it’s been
ทุกการกระทำ ที่ฉันเคยทำร้าย
Took gahn gratum tee chun koey tum rai
Every action I ever did that hurt you
ให้เธอนั้นต้องเจ็บต้องเสียใจ
Hai tur nun dtaung jep dtaung sia jai
And left you in pain and sad

(*) ต่อให้ซ่อนไว้ลึกแค่ไหน
Dtor hai saun wai leuk kae nai
No matter how deep I hide it
ภาพยังชัดไม่เคยจางไป
Pahp yung chut mai koey jahng bpai
The image is still clear, it has never faded
ไม่อาจหนีความจริงที่แสนจะโหดร้าย
Mai aht nee kwahm jing tee saen ja hoht rai
I can’t escape from cruel reality

(**) หนี้ชีวิตที่ฉันทำ ไม่เคยลบเลือน
Nee cheewit tee chun tum mai koey lop leuan
The life debt that I’ve accumulated can never be erased
ความผิดนั้นมันย้ำเตือนไม่เคยหายไป
Kwahm pit nun mun yum dteuan mai koey hai bpai
Those mistakes are a reminder that never disappear
ต้องรุ่มร้อนเพราะไฟวันวาน มันแผดเผาอยู่กลางหัวใจ
Dtaung room raung pror fai wun wahn mun paet pao yoo glahng hua jai
I must be anxious because the fire of yesterday burns in the middle of my heart
ถ้าชดใช้ ด้วยชีวิตของฉันได้ (ฉันก็จะยอม)
Tah chot chai duay cheewit kaung chun dai (chun gor ja yaum)
If I could pay it back with my life (I would)

ถ้าเธอจำได้ว่าฉันนั้นคือใคร
Tah tur jum dai wah chun nun keu krai
If you could remember who I am
และรู้ความลับที่ฉันนั้นเก็บไว้
Lae roo kwahm lup tee chun nun gep wai
And know the secret that I’ve kept
มันคงยากเกินกว่าจะเข้าใจ
Mun kong yahk gern gwah ja kao jai
It’s too difficult to understand

(*,**)

เธอเท่านั้นคือคนสำคัญทุกวันทุกเวลา (ให้อภัยกับคนอย่างฉันนะที่รัก)
Tur tao nun keu kon sumkun took wun took welah (hai apai gup kon yahng chun na tee ruk)
You alone are important every single day (Forgive a guy like me, darling)
ภาวนาให้มีสักวันที่เธอนั้นเข้าใจ (ให้อภัยกับคนอย่างฉันนะที่รัก)
Pahwanah hai mee suk wun tee tur nun kao jai (hai apai gup kon yahng chun na tee ruk)
I pray that some day you’ll understand (Forgive a guy like me, darling)
แค่ต้องการให้เธอและฉันมีวันได้เริ่มใหม่(ให้อภัยกับคนอย่างฉันนะที่รัก)
Kae dtaung gahn hai tur lae chun mee wun dai rerm mai (hai apai gup kon yahng chun na tee ruk)
I just want you and I to be able to start over (Forgive a guy like me, darling)
ขอให้ลืม ลบล้างเรื่องราวที่เลวร้ายนะคนดี
Kor hai leum lop lahng reuang rao tee leo raina kon dee
Please forget, erase all the terrible memories, darling

ให้อภัยกับคนอย่างฉันนะที่รัก ให้อภัยกับฉันได้ไหม
Hai apai gup kon yahng chun na tee ruk hai apai gup chun dai mai
Forgive a guy like me, darling, can you forgive me?

(**)

ให้อภัยกับคนอย่างฉันนะที่รัก ให้อภัยกับคนอย่างฉันนะที่รัก
Hai apai gup kon yahng chun na tee ruk hai apai gup kon yahng chun na tee ruk
Forgive a guy like me, darling, forgive a guy like me, darling
ให้อภัยกับคนอย่างฉันนะที่รัก ให้อภัยกับฉันได้ไหม
Hai apai gup kon yahng chun na tee ruk hai apai gup chun dai mai
Forgive a guy like me, darling, can you forgive me?

   

คำร้อง The Must
ทำนอง/เรียบเรียง ธิติวัฒน์ รองทอง