สู่หัวใจ

All posts tagged สู่หัวใจ

Title: สู่หัวใจ / Soo Hua Jai (At the Heart)
Artist: Num Kala
Album: OST จากศัตรูสู่หัวใจ / Jahk Sudtroo Soo Hua Jai
Year: 2020

ชีวิตคนเรา มันก็คล้ายละคร คือบทสะท้อนความจริงของหัวใจ
Cheewit kon rao mun gor klia lakorn keu bot sataun kwahm jing kaung hua jai
คู่แล้วไม่แคล้วกัน จะเริ่มแบบไหนยังไง สรุปสุดท้ายก็คงไม่พ้น
The human life is like a drama, it’s a representation of the heart’s truth
และฉันคนนี้คนที่มันร้ายกับเธอมากมาย ก็คิดถึงเธอเมื่อไรไม่รู้
Lae chun kon nee kon tee mun rai gup tur mahk mai gor kit teung tur meua rai mai roo
And I don’t know when I, the person who was so terrible to you, started thinking about you

(*) จากศัตรูสู่หัวใจ จากคนไม่ใช่ กลายเป็นยิ่งกว่ารู้จัก
Jahk sudtroo soo hua jai jahk kon mai chai glai bpen ying gwah roo juk
From enemies at the heart, from a pairing that wasn’t right, we became more than acquaintances
จากร้ายกลายเป็นรัก รักเธอยิ่งกว่าเคยรักใคร รักเธอที่สุดในหัวใจ
Jahk rai glai bpen ruk ruk tur ying gwah koey ruk krai ruk tur tee soot nai hua jai
From being cruel, it became love, I love you more than I’ve ever loved anyone else, I love you with all of my heart

ใจที่เย็นชา มันก็หลอมละลาย ก็เจ็บเสมอเมื่อเธอเสียน้ำตา
Jai tee yen chah mun gor laum lalai gor jep samur meua tur sia num dtah
My numb heart has started to thaw, it always hurts when I see you cry
คนไม่รักดี ก็ลืมที่แล้วกันมา ก็อยากจะซับด้วยมือของฉัน
Kon mai ruk dee gor leum tee laeo gun mah gor yahk ja sup duay meu kaung chun
Forget all about the people who didn’t love you well, I want to dry your cheek with my hand

และฉันคนนี้คนที่มันร้ายกับเธอมากมาย จะขอชดใช้ด้วยคำว่ารัก
Lae chun kon nee kon tee mun rai gup tur mahk mai ja kor chot chai duay kum wah ruk
And I, the person who was so terrible to you, wants to reimburse you with love

(*)
รักเธอที่สุดในหัวใจ
Ruk tur tee soot nai hua jai
I love you with all my heart

(*)
รักเธอที่สุดในหัวใจ
Ruk tur tee soot nai hua jai
I love you with all my heart

   

คำร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ
ทำนอง : อมฤต สาระจูฑะ
เรียบเรียง : อมฤต สาระจูฑะ