สิ่งเดียวคือหัวใจ

All posts tagged สิ่งเดียวคือหัวใจ

Title: สิ่งเดียวคือหัวใจ / Sing Diao Keu Hua Jai (The Only Thing is Your Heart)
Artist: Zai Fahrenheit
Album: Four Emotions
Year: 2010

ลองมองดูอีกครั้ง คนๆนี้มีคำว่ารักเธอ
Laung maung doo eek krung kon kon nee mee kum wah ruk tur
Try looking again, I have love for you
อยู่เสมออยู่ในหัวใจเรื่อยมา
Yoo samur yoo nai hua jai reuay mah
Always in my heart
อาจเป็นคนดูซับซ้อน เข้าใจยากบางเวลา
Aht bpen kon doo sup saun kao jai yahk bahng welah
I might seem like a complicated person, sometimes it’s difficult to understand me
แค่ต้องการให้เธออย่าไปใหน
Kae dtaung gahn hai tur yah bpai nai
I just need for you to not go anywhere

(*) คนไม่ดีอย่างฉัน ไม่ต้องการสิ่งใหน
Kon mai dee yahng chun mai dtaung gahn sing nai
A bad person like me doesn’t need anything
ไม่ต้องเข้าใจ อย่าเหนื่อยกับฉันเกินไป
Mai dtaung kao jai yah neuay gup chun gern bpai
You don’t have to understand, don’t tire yourself out over me
ฉันคงต้องปวดร้าว ถ้าไม่มีเธอวันใหน
Chun kong dtaung bpuat rao tah mai mee tur wun nai
I must hurt any day that I don’t have you
อยากจากกันไป ฉันขอได้ไหมเธอ
Yahk jahk gunbpai chun kor dai mai tur
If you want to leave me, can I ask?

(**) เธอเพียงแค่รักกัน ให้ความรักฉันก็พอแล้ว
Tur piang kae ruk gun hai kwahm ruk chun gor por laeo
Just love me, just giving me love is enough
สิ่งเดียวที่ฉันแคร์คือหัวใจ คือรักของเธอ
Sing diao tee chun care keu hua jai keu ruk kaung tur
The only thing I care about is your heart, is your love
คงทนไม่ไหว หากขาดเธอไป กลัวใจของเธอห่างเหิน
Kong ton mai wai hahk kaht tur bpai glua jai kaung tur hahng hern
I can’t take it, if I must be separated from you, I’m scared your heart will grow distant
ไม่มีสิ่งใดต้องการไปกว่าเธอเพียงคนเดียว
Mai mee sing dai dtaung gahn bpai gwah tur piang kon diao
There’s nothing that I need more than you alone

(*,**)

อาจมีบางมุมที่คงไม่เหมือนเธอต้องการ
Aht mee bahng moom tee kong mai meuan tur dtaung gahn
There might be some aspects that aren’t like what you desire
แต่ไม่ใช่ฉันไม่มีความรัก
Dtae mai chai chun mai mee kwahm ruk
But that’s not because I don’t love you
อาจมีบางทีที่ทำเธอนั้นหนักใจเหนื่อยไป
Aht mee bahng tee tee tum tur nun nuk jai neuay bpai
There might be some times that I stress you out and make you tired
ขอได้โปรด โปรดอยู่ตรงนี้
Kor dai bproht bproht yoo dtrong nee
Please, please stay right here

(**)