สาวเพชรบุรี

All posts tagged สาวเพชรบุรี

Title: สาวเพชรบุรี / Sao Petchaburi (Petchaburi Girl)
Artist: Pumpuang Duangjan (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
Album: ??
Year: ??

หนุ่มทุ่งกระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยล่อง สู่ห้องใจฉัน
Noom toong grajohm taung fahk pleng ruk loy laung soo haung jai chun
A young man riding on a howdah left this love song to float into my heart
เสียงเพลงที่ครวญ ชวนใจหวั่น ฝากรำพันถึงเพชรบุรี
Siang pleng tee kruan chuan jai wun fahk rumpun teung pechaburi
The sad music made my heart shake, leaving lamentations in Pechaburi

พบกันปีกลาย ก็เมืองเพชรนั้นใกล้ ใกล้แค่นี้
Pob gun bpee glai gor meuang pet nun glai glai kae nee
We met last year, this close to Petchaburi
แล้วใยไม่มา หาเลยนี่ เกือบจะปีที่รอเช้าเย็น
Laeo yai mai mah hah loey nee geuap ja bpee tee ror chao yen
Why didn’t he come to see me here? It’s been nearly a year that I’ve been waiting morning and night

มีหนุ่มชาวกรุง ฝากความรักหมายมุ่ง ไม่ว่างเว้น
Mee noom chao groong fahk kwahm ruk mai moong mai wahng wen
A city man gave me his love incessantly
ถึงมีสร้อยทอง สองร้อยเส้น ก็ไม่เห็นหวังเรียงเคียงชม
Teung mee saroy taung saung roy sen gor mai hen wung riang kiang chom
Even though I now have two hundred gold necklaces, there doesn’t seem to be any hope for admiration

แล้วใครลืมใคร ข่าวว่าพบรักใหม่นครปฐม
Laeo krai leum krai kao wah pob ruk mai nakorn bpadtom
Who as forgotten who? The news says he found a new love in Nakhon Pathom
น้องยังกล้ำกลืน ฝืนใจข่มสุดระทม แสนทรมาน
Naung yung glum gleun feun jai kom soot ratom saen toramahn
I’m still patient, forcing my heart to suppress the depression, it’s such torture

มองยอดเขาวัง ยอดเขาสูงคอตั้ง จวนเสียดฟ้า
Maung yaut kao wung yaut kao soong kor dtung juan siat fah
I look at the top of his palace, it’s so high, it nearly pierces the sky
โถบุญลูกมีเพียงต้นหญ้า วาสนาจึงพาเป็นรอง
Toh boon look mee piang dton yah wahsanah jeung pah bpen raung
My merit is only in grass, luck made me inferior

สาวเมืองน้ำตาล ฝากเพลงเฝ้าลอยผ่าน
Sao meuan numdtahn fahk pleng fao loy pahn
A sugar field girl lets this song float past
จากใจน้อง ขอถามสักคำยังขุ่นข้อง
Jahk jai naung kor tahm suk kum yung koon kaung
From my heart, I want to ask just one thing that still bothers me
ทุ่งกระโจมทอง ไหงมีสองใจ
Toong grajohm taung ngai mee saung jai
Did the man on the howdah have two hearts?

   

คำร้อง/ทำนอง : ชลธี ธารทอง