สายไป

All posts tagged สายไป

Title: สายไป / Sai Bpai (Too Late)
Artist: Unvirgin
Album: Unvirgin
Year: 2010

ก็รู้ว่ามันสายไป ไม่มีทางที่จะทำให้มันเป็นดังเดิม
Gor roo wah mun sai bpai mai mee tahng tee ja tum hai mun bpen dung derm
I know it’s too late, there’s no way to make things like they used to be
วันนั้นไม่เคยเสียใจที่ได้ทิ้งเธอ แต่วันนี้ฉันเองที่เจ็บปวด
Wun nun mai koey sia jai tee dai ting tur dtae wun nee chun eng tee jep bpuat
I was never sad for dumping you that day, but I’m the one hurting today

กับหนทางที่เลือกเดินจากเธอมา ได้เรียนรู้ว่ารักคืออะไร
Gup hon tahng tee leuak dern jahk tur mah dai rian roo wah ruk keu arai
From the path I chose leaving you, I realized what love is
ที่แท้มีอยู่ข้างกายกลับไม่เห็นค่า กว่าจะรู้ก็สูญเสียเธอไป
Tee tae mee yoo kahng gai glup mai hen kah gwah ja roo gor soon sia tur bpai
In reality, when I had you by my side, I ended up not seeing your value, by the time I realized, I had lost you

(*) รู้แล้วว่ารักของเธอนั้นมากมาย รู้แล้วแต่ฉันนั้นยังได้ทำร้าย
Roo laeo wah ruk kaung tur nun mahk mai roo laeo dtae chun nun yung dai tumrai
I now know how much you loved me, now I know, but I still hurt you
รู้แล้วเมื่อไม่มีเธอเจ็บนี้ที่เจอทำให้ฉันคิดถึงเธอ
Roo laeo meua mai mee tur jep nee tee jur tum hai chun kit teung tur
I knew it when I didn’t have you, this pain that I face makes me miss you

(**) น้ำตาที่ไหลแทนคำว่ารักเธออาจไม่พอสิ่งที่ฉันทำพลาดไป
Num dtah tee lai taen kum wah ruk tur aht mai por sing tee chun tum plaht bpai
The tears that flow representing the words “I love you” might not be enough for the things that I screwed up
รู้ไว้คนนี้ที่เคยทิ้งเธอมันร่ำร้องจนแทบขาดใจ
Roo wai kon nee tee koey ting tur mun rum raung jon taep kaht aji
Keep in mind that this man who once dumped you is lamenting until he nearly dies
ไม่มีความหมายใช้คำว่ารักเธออาจไม่พอสิ่งที่ฉันเคยทำลาย
Mai mee kwahm mai chai kum wah ruk tur aht mai or sing tee chun koey tum lai
It’s meaningless, using the words “I love you” might not be enough for the things I once destroyed
ได้เพียงคิดถึงอยู่ในฝัน กับความจริงคือฉันไม่เหลือใคร
Dai piang kit teung yoo nai fun gup kwahm jing keu chun mai leua krai
I can only think of you in my dreams with the reality that I don’t have anyone left

รู้ดีว่าสายไปไม่มีทางที่จะทำให้มันเป็นดังเดิม
Roo dee wah sai bpai mai mee tahng tee ja tum hai mun bpen dung derm
I know full well that it’s too late, there’s no way to make things the same again
วันนั้นไม่เคยเสียใจที่ได้ทิ้งเธอ แต่วันนี้ฉันเองที่เจ็บปวด
Wun nun mai koey sia jai tee dai ting tur dtae wun nee chun eng tee jep bpuat
I was never sad for dumping you that day, but I’m the one hurting today

(*,**)

โลกความจริงที่แสนทรมาน
Lohk kwahm jing tee saen toramahn
The real world is such torture
ไม่มีแล้วเธอคนดี จบแล้วที่เคยมี ฉันขอโทษที่ทิ้งเธอ
Mai mee laeo tur kon dee jop laeo tee koey mee chun kor toht tee ting tur
I don’t have you anymore, darling, what we once had is over, I’m sorry for dumping you
กับวันที่ดีๆคนโง่ในวันนี้มีแต่น้ำตา กว่าจะรู้มันก็สายจนเกินไป
Gup wun tee dee dee kon ngoh nai wun nee mee dtae num dtah gwah ja roo mun gor sai jon gern bpai
Over the good days, today this stupid person has only tears, by the time I knew, it was too late
ฉันมันผิดเอง
Chun mun pit eng
It’s my own fault

(**)
ได้เพียงคิดถึงอยู่ในฝัน กับความจริงคือฉันไม่เหลือใคร
Dai piang kit teung yoo nai fun gup kwahm jing keu chun mai leua krai
I can only think of you in my dreams with the reality that I don’t have anyone left

   

คำร้อง การันต์ กลันทกสุวรรณ
ทำนอง Unvirgin
เรียบเรียง Unvirgin
Recorded at Alticore Music Company
Mixed&Mastered By เจตพล คาน