สายเกินไป

All posts tagged สายเกินไป

Title: สายเกินไป / Sai Gern Bpai (Too Late)
Artist: Koy Ponpimol (ก้อย พรพิมล ธรรมสาร)
Album: ตลับทองจากก้อย / Dtalup Taung Jahk Goy (A Golden Box from Koy)
Year: ??

(*) เมื่อก่อนเธอและฉัน เราต่างเป็นเพื่อนกัน
Meua gaun tur lae chun rao dtahng bpen peuan gun
Back when you and I were friends
ส่วนตัวเรานั้น เราเข้ากันได้ดี
Suan dtua rao nun rao kao gun dai dee
For us, we got along well
รู้ใจกันและกัน ความผูกพันล้นปรี่
Roo jai gun lae gun kwahm pook pun lon bpree
We understood each other, our relationship was strong
เยื่อใยและไมตรี
Yeua yai lae mai dtree
We had a connection and friendship

(**) แต่จู่ๆเราสอง ต้องจากกันเหินห่าง
Dtae joo joo rao saung dtaung jahk gun hern hahng
But suddenly we had to separate far apart
ต้องนานๆครั้ง จึงเจอะกันสักที
Dtaung nahn nahn krung jeung jur gun suk tee
It was a long time until we could see each other
พบเจอกันเมื่อใด เราสุขใจล้นปรี่
Pob jur gun meua dai rao sook jai lon bpree
Whenever we met, we were so happy
พูดคุยกันทั้งวัน
Poot kooey gun tung wun
Talking together all day

(***) แล้ววันหนึ่งเรามาเจอหน้ากัน เธอนั้นสิมีคู่ขวัญ
Laeo wun neung rao mah jur nah gun tur nun si mee koo kwun
Then one day we met face-to-face, you had someone else
เป็นเงาเฝ้าเธอไม่ห่าง
Bpen ngao fao tur mai hahng
As your shadow, following not far behind
ใจแสนจะปวดร้าว ทนฝืนยิ้มให้กับเขา
Jai saen ja bpuat rao ton feun yim hai gup kao
My heart absolutely shattered, I forced a smile at her
กลืนกลบรอยเศร้าหมอง
Gleun glop roy sao maung
Swallowing my sorrow

(****) เพิ่งจะรู้ว่ารัก มันก็สายแล้วนั่น
Perng ja roo wah ruk mun gor sai laeo nun
I just realized I loved you, but it’s too late
คงไม่มีวันได้ชื่นชมสมปอง
Kong mai mee wund ai cheun chom som bpaung
I’ll never get your admiration
น้ำตารินตกใน เต็มปรี่ไปทุกห้อง
Num dtah rin dtok nai dtem bpree bpai took haung
The tears pour down inside, filling me up
เฝ้ามองอย่างเสียดาย
Fao maung yahng sia dai
As I watch regretfully

(*,**,***,****)

น้ำตารินตกใน เต็มปรี่ไปทุกห้อง
Num dtah rin dtok nai dtem bpree bpai took haung
The tears pour down inside, filling me up
เฝ้ามองอย่างเสียดาย
Fao maung yahng sia dai
As I watch regretfully