สายฟ้า

All posts tagged สายฟ้า

Title: สายฟ้า / Sai Fah (Lightning)
Artist: SIN
Album: [Single]
Year: 2020

รู้ไหม มีใครที่คอย และเขายังคิดถึงจูบในครั้งนั้น
Roo mai mee krai tee koy lae kao yung kit teung joop nai krun gnun
Do you know there’s someone waiting? And he’s still thinking about the kiss from that time
ในคืนที่ฟ้าตระการ เช่นเดียวกับคืนนี้
Nai keun tee fah dtragahn chen diao gup keun nee
That night when the sky was beautiful just like tonight
วงจรมันลุกติดไฟ ฟื้นขึ้นจากที่ตายอยู่ในภวังค์
Wong jorn mun look dtit fai feun keun jahk tee dtai yoo nai pawung
The circuit bursts into flames, rising from the dead in subconsciousness
กลไกที่เหมือนว่าพัง ก็ชักจะเปลี่ยนไป
Gon gai tee meuan wah pung gor chuk ja bplian bpai
The machinery that seemed to have collapsed is beginning to change

(*) เธอคือสายฟ้า ที่กรีดเมฆฝนหม่นสายตาลงมา (To my Heart)
Tur keu sai fah tee greet mek fon mon sai dtah long mah (to my heart)
You’re the lightning that slices through the melancholy rain clouds (to my heart)
เธอคือสายฟ้า ที่เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วเสี้ยวเวลา (In the dark)
Tur keu sai fah tee gert keun piang kae chua siao welah (in the dark)
You’re the lightning that occurs for just a brief moment (in the dark)
Come and take me away
Come and take me away
Fill me with your lightning again
Fill me with your lightning again
From the ground through the veins
From the ground through the veins
Lead me to this dance in the rain
Lead me to this dance in the rain

รู้นะ ว่าอ้อมกอดเธอ ยาวนานแค่ชั่วคราวไม่เคยจีรัง
Roo na wah aum gaut tur yao nahn kae chua krao mai koey jee rung
I know that your embrace is just temporary and never long-lasting
เต็มใจจะรออย่างนั้น ฉันยังไม่เปลี่ยนใจ
Dtem jai ja ror yahng nun chun yung mai bplian jai
I’m willing to wait like that, I still haven’t changed my mind

(*,*)

   

คำร้อง/ ทำนอง : SIN
เรียบเรียง : Orbital XX/ SIN
Producer : Orbital XX/ SIN