สาป

All posts tagged สาป

Title: สาป / Sahp (Curse)
Artist: Theeranai Na Nongkhai (ธีรนัยน์ ณ หนองคาย)
Album: OST สาปภูษา / Sahp Poo Sah
Year: 2009

ร้องไห้จนน้ำตาเหือดหาย เหมือนคนตายทั้งเป็นอย่างนี้
Raung hai jon jum dtah heuat hai meuan kon dtai tung bpen yahng nee
Crying until my tears evaporate, I’m like a dead person like this
เธอช่างใจร้าย ทำไม่ใยดี ทั้งที่ก่อนเราเคยรักกัน
Tur chahng jai rai tum mai yai dee tung tee gaun rao koey ruk gun
You’re so cruel, you act like we don’t have a good relationship, even though we used to love each other before
แล้วยังไปรักใครต่อใคร หรือหัวใจของเธอไม่มี
Laeo yung bpai ruk krai dtor krai reu hua jai kaung tur mai mee
Then you still go loving everyone else, or do you not have a heart?
มันเจ็บที่เห็น ขอพอเสียที นับตั้งแต่วันนี้จะไม่ยอม
Mun jep tee hen kor por sia tee nup dtung dtae wun nee ja mai yaum
It hurts to see it, I’ve had enough, from this day on, I’ll refuse

(*) ฉันจะสาปให้เธอเสียใจไม่ต่างกับฉัน
Chun ja sahp hai tur sia jai mai dtahng gup chun
I’ll curse you and make you sad, no different from me
ฉันจะสาปให้เธอรับกรรมที่ทำเอาไว้
Chun ja sahp hai tur rup gum tee tum ao wai
I’ll curse you and make you accept the karma you’ve accumulated
ให้ความเจ็บมันสอน อย่าได้ไปทำกับใคร
Hai kwahm jep mun saun yah dai bpai tum gup krai
Making the pain teach you not to do this to anyone
เพราะที่ฉันเจ็บ ไม่ว่านานเพียงไร ฉันไม่ให้อภัย
Pror tee chun jep mai wah nahn piang rai chun mai hai apai
Because of my pain, no matter how long it’s been, I won’t forgive you

รอทุกๆ วัน ให้เธอเจ็บและพลาดพลั้ง
Ror took took wun hai tur jep lae plaht plung
I wait every day for you to get hurt and screw up
เผื่อในวันนั้นเธอจะเข้าใจ สิ่งที่ทำเอาไว้…กับฉัน
Peua nai wun nun tur ja kao jai sing tee tum ao wai gup chun
Just in case that day you’ll understand the things you did to me
ทนมาพอแล้ว ขอพอเสียที
Ton mah por laeo kor por sia tee
I’ve endured it for long enough, I’ve had enough
นับตั้งแต่วันนี้ จะไม่ยอม
Nup dtung dtae wun nee ja mai yaum
From this day on, I’ll refuse

(*,*)

   

คำร้อง – ทำนอง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
เรียบเรียง : ทันใจทีม