สัญญา

All posts tagged สัญญา

Title: สัญญา / Sunyah (Oath)
Artist: Mariam Gray (มาเรียม เกรย์)
Album: OST นางมาร / Nahng Mahn
Year: 2019

จำได้ไหม ใครที่เธอเคยให้สัญญา
Jum dai mai krai tee tur koey hai sunyah
Do you remember who you once made a promise to?
จำได้ไหม ที่เธอเคยบอกไว้ว่าเธอจะกลับมา
Jum dai mai tee tur koey bauk wai wah tur ja glup mah
Do you remember that you once told me you’d come back?

(*) ทุกๆเวลาค่ำคืนยามที่ฟ้ามืดลง
Took took welah kum keun yahm tee fah meut long
Every night when the sky gets dark
ยังหวังสักวันเธอคงกลับมาหา
Yung wung suk wun tur kong glup mah hah
I still hope that someday you’ll come back and see me
และแม้ว่ามันเนิ่นนาน นับจากวันที่ลา
Lae mae wah mun nern nahn nup jahk wun tee lah
And even though it’s been a long time since the day we said good-bye
แต่ฉันไม่เคยลืมคำนั้น
Dtae chun mai koey leum kum nun
I’ve never forgotten those words

(**) เธออาจจะลืมเวลาของวันวาน
Tur aht ja leum welah kaung wun wahn
You might have forgotten the times of the past
แต่ไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่
Dtae mai wah mun ja nahn suk tao rai
But no matter how long it’s been
รู้ไหมว่าหนึ่งคนยังคงรอ เฝ้ารอทั้งหัวใจ
Roo mai wah neung kon yung kong ror fao ror tung hua jai
Do you know that one person is still waiting, waiting with all their heart?
เธอทำให้ฉันไม่อาจไปไหน ด้วยคำสัญญา
Tur tum hai chun mai aht bpai nai duay kum sunyah
You kept me from going anywhere with your promise

เธอรู้ไหม ไม่มีวันใดไม่คิดถึงเธอ
Tur roo mai mai mee wun dai mai kit teung tur
Do you know there’s never a day that I don’t miss you?
เธอเชื่อไหม ว่ามีใครที่ยังรอเธอเสมอ
Tur cheua mai wah mee krai tee yung ror tur samur
Do you believe that there’s someone who’s still always waiting for you?

(*,**,**)

รู้ไหมว่าหนึ่งคนยังคงรอ เฝ้ารอทั้งหัวใจ
Roo mai wah neung kon yung kong ror fao ror tung hua jai
Do you know that one person is still waiting, waiting with all their heart?
เธอทำให้ฉันไม่อาจไปไหน ด้วยคำสัญญา
Tur tum hai chun mai aht bpai nai duay kum sunyah
You kept me from going anywhere with your promise

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล

Title: สัญญา / Sunyah (Promise)
Artist: Cee Siwat (ซี ศิวัฒน์)
Album: OST คุณหมอ ม.3 / Koon Mor Mor Sahm
Year: 2014

ฉันมันรู้ตัวเมื่อสายไป ทุกมวลหัวใจยังรักเธอ
Chun mun roo dtua meua sai bpai took muan hua jai yung ruk tur
I realized it too late that every molecule of my heart still loves you
บอกวันนี้ช้าก็ยังจะบอกเธอ เธอได้ยินไหม
Bauk wun nee chah gor yung ja bauk tur tur dai yin mai
I’m telling you a bit late today, but I’ll still tell you, do you hear me?

(*) ถ้าหากพรุ่งนี้ฉันยังมีเธอให้รัก
Tah hahk proong nee chun yun gmee tur hai ruk
If I still have you loving me tomorrow
จะทำทุกอย่างเพื่อจะมีเธอนั้นไว้
Ja tum took yahng peua ja mee tur nun wai
I’ll do everything to keep you
เธอคือทุกสิ่งและมีความสำคัญ
Tur keu took sing lae mee kwahm sumkun
You’re my everything, and you’re so important
คนเดียวที่ชีวิตฉันต้องการจะมีตลอดไป
Kon diao tee cheewit chun dtaung gahn ja mee dtalaut bpai
The only person whom my life wants to have forever
แต่วันนี้ขอให้เธอได้โปรดเชื่อฉัน
Dtae wun nee kor hai tur dai bproht cheua chun
But today I want to ask you to please trust me
อย่างอนเห็นแก่ความรักเราที่เคยมีได้ไหม
Yah ngaun hen gae kwahm ruk rao tee koey mee dai mai
Please don’t sulk, thinking only of the love we used to have
อีกแค่ครั้งเดียวให้โอกาสหัวใจ
Eek kae krung diao hai ohgaht hua jai
Just one more time, give me a chance
จากวันนี้ No motive ตลอดไปฉันสัญญา
Jahk wun nee no motive dtalaut bpai chun sunyah
From now until forever, I’ll have no motive, I promise

ทำได้ฉันคงหมุนเวลาย้อนไปถึงวันเราแรกเจอ
Tum dai chun kong moon welah yaun bpai teung wun rao raek jur
If I could turn back time to the day we first me
จะแก้ไขสักครั้งที่ทำให้เธอ…ต้องปวดใจ
Ja gae kai suk krung tee tum hai tur dtaung bpuat jai
I’d finally fix what I did to break your heart

(*,*)

จากวันนี้ทั้งชีวิตตลอดไป…จะใช้มันเพื่อเธอ
Jahk wun nee tung cheewit dtalaut bpai ja chai mun peua tur
From now until forever, I’ll live my entire life for you

Title: สัญญา / Sunyah (Promise)
Artist: Burin (written by Boyd Kosiyapong – บอย โกสิยพงษ์ feat.บุรินทร์)
Album: Venerated
Year: ??

แม้ว่าไม่ได้พบกัน แต่ฉันก็มีเธอใกล้ๆ
Mae wah mai dia pob gun dtae chun gor mee tur glai glai
Even though we can’t meet, I have you near
แม้เธอนั้นอยู่แสนไกล แต่ฉันก็มั่นใจว่าทั้งสองเรา
Mae tur nun yoo saen glai dtae chun gor mun jai wah tung saung rao
Even though you’re far away, I’m certain that the two of us
จะต้องผ่านพ้น วันคืนที่เหงา
Ja dtaung pahn pon wah keun tee ngao
Will get through the lonely days and nights
เพราะหัวใจ สองเราไม่ห่างกัน
Pror hua jai saung rao mai hahng gun
Because our hearts aren’t far apart

(*) อย่ากลัวว่าวันเวลาจะทำให้เธอต้องเสียใจ
Yah glua wah wun welah ja tum hai tur dtaung sia jai
Don’t be afraid that time will make you sad
หรือความห่างไกลจะทำให้ใจฉันไหวหวั่น
Reu kwahm hahng glai ja tum hai jai chun wun wai
Or that distance will make my heart waver
ข้อความเหล่านี้ ทุกๆคำ จะคอยแทนคำสัญญา
Kor kwahm lao nee took took kum ja koy taen kum sunyah
Each word in this message will stand for my promise
ให้เธอได้รู้ว่าไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่
Hai tur dai roo wah mai wah mun ja nahn suk tao rai
Letting you know that no matter how long it’ll be
จะไม่มีใครมีความสำคัญและสูงค่า
Ja mai mee krai mee kwahm sumkun lae soong kah
That I’ll never have anyone else as important and valuable to me
ให้คำพูดฉัน แทนคำสัญญาให้รู้ว่า (รักเธอ)
Hai kum poot chun taen kum sunyah hai roo wah (ruk tur)
Let my words represent my promise, letting you know that (I love you)

(*)

Title: สัญญา / Sunyah (Promise)
Artist: Supersub
Album: Therapy
Year: 2013

สุดท้ายแล้วเรื่องราว จบที่สองเรา
Soot tai laeo reuang rao jop tee saung rao
In the end, the story ends with the two of us
จบลงด้วยคำร่ำลา
Jop long duay kum rum lah
It ends with the word good-bye
และฝันของเมื่อวาน ที่เคยสัญญา
Lae fun kaung meua wahn tee koey sunyah
And the dreams of yesterday that we once promised
จบลงเมื่อเธอต้องไป
Jop long muea tur dtaung bpai
End when you have to leave

(*) ยังคงพร่ำเพ้ออยู่ และยังคงคิดถึงเมื่อผ่านมา
Yung kong prum pur yoo lae yung kong kit tueng meua pahn mah
I’m still delirious, and I still miss the past

(**) วันเวลาดีๆ ที่เคยร่วมทาง
Wun welah dee dee tee koey ruam tahng
The good days we spent together
ทุกสิ่งที่เคยฝัน ยังฝังจำในใจ
Took sing tee koey fun yung fung jum nai jai
Everything we once dreamed is still imprinted in my heart
ความทรงจำดีๆ ที่มีน้ำตา
Kwahm song jum dee dee tee mee num dtah
The good memories that have tears
ในวันที่คิดถึง คำสัญญาใดๆ
Nai wun tee kit tueng kum sunyah dai dai
When I think of the promises

สุดท้ายแล้วเรื่องราวต่อจากนี้ไป
Soot tai laeo reuang rao dtor jahk nee bpai
It’s the end, from now on, my story
ที่ไม่มีเธอข้างกาย
Tee mai mee tur kahng gai
Won’t have you by my side
สิ่งที่ฉันนั้นเคยตามหา สิ่งที่ฉันนั้นเคยไขว่คว้า
Sing tee chun nun koey dtahm hah sing tee chun nun koey kwai kwah
The things that I once searched for, the things that I once reached out for
กลับไม่มีความหมายใด
Glup mai mee kwahm mai dai
Ended up meaningless

(*,**)

ความทรงจำดีๆ ที่มีน้ำตา
Kwahm song jum dee dee tee mee num dtah
The good memories that have tears
ในวันที่คิดถึง คำสัญญาใดๆ
Nai wun tee kit tueng kum sunyah dai dai
When I think of the promises

(**)

เราจะยังมีกันเหมือนที่สัญญา
Rao ja yung mee gun meuan tee sunyah
We’ll still have each other, like we promised
เก็บอยู่กับความฝันที่ฉันยังมีเธอ
Gep yoo gup kwahm fun tee chun yung mee tur
I’ll keep living with the dream that I still have you

Title: สัญญา / Sunyah (Promise)
Artist: Boy Peacemaker
Album: Sense of Sound
Year: 2009

คนดี ที่ฉันได้ทำผิดพลั้งไป ฉันไม่ได้ตั้งใจ ที่จะทำเธอนั้นเสียน้ำตา
Kon dee tee chun dai tum pit plung pbai chun mai dai dtung jai tee ja tum tur nun sia num dtah
The sweetheart whom I messed up with, I didn’t mean it, when I made you cry
อาจมีบางที ที่มันเคยแอบเผลอใจ ก็รู้ว่าทำพลาดไป แต่ไม่มีทางย้อนวันเวลา
Aht mee bahng tee tee mun koey aep plur jai gor roo wah tum plaht pbai dtae mai mee tahng yorn wun welah
There might be sometimes that I once secretly was careless, but I know that I messed up, though it’s impossible to turn back the days

(*)ความผิดครั้งนี้ที่ฉันได้ทำเอาไว้ได้โปรดอภัยฉันสักครั้ง
Kwahm pit krung nee tee chun dai tum ao wai dai pbrot apai chun suk krung
The mistakes that I made this time, please forgive me for them
ขอโอกาสให้ฉันได้ไหม อยากจะขอใช้เวลาแก้ตัว
Kor ohtaht hai chun dai mai yahk ja kor chai welah gae dtua
I beg you, please give me another chance, I want to use this time to fix it

(**)ไม่ว่ายังไงจะยังยืนยันให้เธอมั่นใจ ว่าต่อให้มีใครใครคนไหนเข้ามา
Mai wah yungngai ja yung yeun yun hai tur mun jai wah dtor hai mee krai krai kon nai kao mah
Regardless of anything, I’ll still insist for you to be certain that though whoever comes in
ก็จะไม่มีวันใดที่ฉันทำให้เธอต้องผิดหวัง ขอให้สัญญาต่อจากนี้
Gor ja mai mee wun dai tee chun tum hai tur dtong pit wung kor hai sunyah dtor jahk nee
There’ll never be a day that I’ll make you disappointed, I give you this promise from now on

ไม่มีวันใด ที่ฉันจะเปลี่ยนไปรักใคร ขอให้เธอมั่นใจ
Mai mee wun dai tee chun ja pblian pbai ruk krai kor hai tur mun jai
There’ll never be a day that I’ll change and love anyone else, I want you to be certain of that
เธอคือคนที่หัวใจต้องการ หากขาดเธอไป ชีวิตก็คงไม่เหลือใคร
Tur keu kon tee hua jai dtong gahn hahk kaht tur pbai cheewit gor kong mai leua krai
You’re the one who my heart needs, if I’m without you, my life wouldn’t have anyone left
เมื่อถามข้างในหัวใจ คำตอบเดียวในนั้นก็คือเธอ
Meua tahm kahng nai hua jai kum dtob diao nai nun gor keu tur
When I ask inside my heart, the only answer is you

(*, **)

ไม่ว่ายังไงจะยังยืนยันให้เธอมั่นใจ ว่าต่อให้มีใครใครคนไหนเข้ามา
Mai wah yung ngai ja yung yeun yun hai tur mun jai wah dtor hai mee krai krai kon nai kao mah
Regardless of anything, I’ll still insist for you to be certain that though whoever comes in
ก็จะไม่มีวันใดที่ฉันทำให้เธอต้องผิดหวัง ขอให้สัญญา
Gor ja mai mee wun dai tee chun tum hai tur dtong pit wung kor hai sunyah
There’ll bever be a day that I’ll make you disappointed, I give you this promise
ว่าจะยังยืนยันให้เธอมั่นใจ รึต่อให้มีใครใครคนไหนเข้ามา
Wah ja yung yeun yun hai tur mun jai reu dtor hai mee krai krai kon nai kao mah
That I’ll insist for you to be certain, or though whoever comes in
ก็จะไม่มีวันใดที่ฉันทำให้เธอต้องผิดหวัง ขอให้สัญญาต่อจากนี้..
Gor ja mai mee wun dai tee chun tum hai tur dtong pit wung kor hai sunyah dtor jahk nee
There’ll never be a day that I’ll make you disappointed, I give you this promise from now on…