สัญญาออนไลน์

All posts tagged สัญญาออนไลน์

Title: สัญญาออนไลน์ / Sunyah Online (Online Promise)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: แม่ค้าหน้าคอม / Mae Kah Nah Kaum (Online Vendor)
Year: 2017

สัญญาออนไลน์ ที่เคยให้กัน
Sunyah online tee koey hai gun
The online promise that you once gave to me
พี่บอกรักฉัน ผ่านแช็ตหน้าจอ
Pee bauk ruk chun pahn chat nah jor
You told me you loved me in a chat on screen
ต้องห่างกัน ทำงานหาเงิน แล้วจะมาขอ
Dtaung hahng gun tum ngahn hah ngern laeo ja mah kor
We must be separated, working for money, then you’ll come and ask me to marry you
น้องจูบหน้าจอ แล้วรอเวลา
Naung joop nah jor laeo ror welah
I kiss the screen, then wait for the time

สัญญาออนไลน์ ปวดใจที่สุด
Sunyah online bpuat jai tee soot
The online promise breaks my heart the most
เข่าแทบทรุด เมื่อพี่กลับมา
Kao taep taroot meua pee glup mah
My knees almost gave out when you came back
พี่เปลี่ยนไปเป็นคนละคน ไม่สนสัญญา
Pee bplian bpai bpen kon la kon mai son sunyah
You changed into a different person, you don’t care about your promise
พี่กลับบ้านมา พร้อมแฟนคนใหม่
Pee glup bahn mah praum faen kon mai
You returned home with a new girlfriend

(*) ที่คุยในเฟซ เห็นหน้าในเพจในไลน์
Tee kooey nai face hen nah nai page nai line
We talked on Facebook, I saw your face on your page and on Line
นอกเวลานั้น พี่ทำอะไร อยู่กับใครก็ไม่รู้
Nauk welah nun pee tum arai yoo gup krai gor mai roo
Aside from those times, what were you doing? Who were you with? I don’t know

(**) สัญญาออนไลน์ สุดท้ายก็จบ
Sunyah online soot tai gor jop
In the end, your online promise was broken
ต้องนั่งลบรูปคนเจ้าชู้
Dtaung nung lop roop kon jao choo
I must sit and delete the pictures of a playboy
ลบข้อความที่เคยสัญญา น้ำตาพรั่งพรู
Lop kor kwahm tee koey sunyah num dtah prung proo
Erase the messages where you once promised, my tears gush forth
รักคนเจ้าชู้ มันเจ็บเจียนตาย
Ruk kon jao choo mun jep jian dtai
Loving a playboy hurts to death

(*,**)

   

เปาวลี พรพิมล – สัญญาออนไลน์
คำร้อง วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง/ เรียบเรียง จิระวัฒน์ ปานพุ่ม