สวยแบบเธอ

All posts tagged สวยแบบเธอ

Title: สวยแบบเธอ / Suay Baep Tur (Beautiful as You Are)
Artist: Nop Ponchamni (นภ พรชำนิ) (Written by Boyd Kosiyabong บอย โกสิยพงษ์)
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันไม่มั่นใจอะไรที่ทำให้เธอเข้าใจผิด
Chun mai mun jai arai tee tum hai tur kao jai pit
I’m not sure what made you misunderstand
และเป็นเพราะใครที่ทำให้เธอต้อง คิดไปอย่างนี้
Lae bpen pror krai tee tum hai tur dtaung kit bpai yahng nee
Or why it made you think like this
อะไรที่ทำให้เธอคิดว่าเธอไม่สวย แถมยังอ้วน
Arai tee tum hai tur kit wah tur mai suay taem yung uan
What made you think that you weren’t beautiful or even fat?
ตรงไหนที่ทำให้เธอสมควรจะ เข้าใจแบบนี้
Dtrong nai tee tum hai tur som kuan ja kao jai baep nee
What on earth made you deserve to understand things this way?

ทั้งๆ ทุกครั้งที่ฉันได้พบเจอ เธอ
Tung tung took krung tee chun dai pob jur tur
Every single time that I see you
เธอก็สวยสม่ำเสมออยู่ทุกที
Tur gor suay sum samur yoo took tee
You’re always beautiful, every time

(*) ยืนยันอีกครั้งด้วยเพลงๆ นี้
Yeun yun eek krung duay pleng pleng nee
I reassure you again through this song
และร้องด้วยหัวใจที่อยากให้เธอมั่นใจซักที
Lae raung duay hua jai tee yahk hai tur mun jai suk tee
And I’m singing it with my heart that wants you to finally be certain
เธอรู้บ้างไหม อะไรที่ทำให้ฉันรักเธอจนวันนี้
Tur roo bahng mai arai tee tum hai chun ruk tur jon wun nee
Do you know what has made me love you to this day?
เพราะเธอสวยแบบเธอไงคนดี
Pror tur suay baep tur ngai kon dee
Because you’re beautiful the way you are, darling

ใครกันที่ทำให้เธอนั้นคิด ว่าตัวเธอดูแย่
Krai gun tee tum hai tur nun kit wah dtua tur doo yae
Who made you think you looked bad?
และเค้าเป็นใคร เธอจึงต้องแคร์เค้ามากขนาดนี้
Lae kao bpen krai tur jeung dtaung care kao mahk kanaht nee
And who are they that you should care this much about what they think?

เพราะทุกครั้งที่ฉันได้พบเจอ เธอ
Pror took krung tee chun dai pob jur tur
Because every time that I see you
เธอก็สวยสม่ำเสมออยู่ทุกที
Tur gor suay samum samur yoo took tee
You’re always beautiful, every time

(*,*)

เธอรู้บ้างไหม อะไรที่ทำให้ฉันรักเธอจนวันนี้
Tur roo bahng mai arai tee tum hai chun ruk tur jon wun nee
Do you know what has made me love you to this day?
เพราะเธอสวยแบบเธอไงคนดี
Pror tur suay baep tur ngai kon dee
Because you’re beautiful the way you are, darling

Yes, You are beautiful!

   

Written, Composed,
Arranged & Produced by
BOYd KOSIYABONG

   

Now there’s a gorgeous song with a message that everyone needs to hear every once in a while~ 🙂