สภาวะสมองไม่สั่งการ

All posts tagged สภาวะสมองไม่สั่งการ

Title: สภาวะสมองไม่สั่งการ / Sapahwa Samaung Mai Sung Gahn (Brain-Dead State)
Artist: Bedroom Audio
Album: [Single]
Year: 2018

อยู่ในสภาวะสมองไม่สั่งการ
Yoo nai sapahwa samaung mai sung gahn
In a brain-dead state
มันหยุด มันไม่คิด มันฟุ้ง ยุ่งทุกทาง
Mun yoot mun mai kit mun foong yoong took tahng
I’ve stopped, I don’t think, it’s spreading and complicating things in every way
มันเกินจะรักษา ดูทรงหมดทาง
Mun gern ja ruk sah doo song mot tahng
It’s beyond treatment, it seems like I’ve run out of ways
จะเยียวยา ทำไม่ได้
Ja yiao yah tum mai dai
To treat it, it can’t be done

เลือดไม่ไปเลี้ยงบนหัว ให้ทำงาน
Leuat mai bpai liang bon hua hai tum ngahn
My blood won’t go up to my head to nourish it and make it work
แต่อัดกลับอกซ้ายตรงนี้ที่สั่งการ
Dtae ut glup auk sai dtrong nee tee sung gahn
But it returns to the left side of my chest that commands me
ประมาณว่ารัก มาดึงทางควบคุม
Bpramahn wah ruk mah deung tahng kuap koom
I suppose it’s love pulling me down this path, controlling
การกระทำในหัวใจ
Gahn gratum nai hua jai
The actions in my heart

(*) สมองน่ะรับ มันรู้มันเห็น
Samaung na rup mun roo mun hen
My brain realizes and sees
เป็นได้แค่นั้น คนไม่สำคัญ
Bpen dai kae nun kon mai sumkun
That’s all I can be, someone unimportant
แต่หัวใจฉัน มันร่ำมันร้อง
Dtae hua jai chun mun rum mun raung
But my heart is begging
มันรั้นจะรัก ไม่ยอมเข้าใจ
Mun run ja ruk mai yaum kao jai
It stubbornly loves you and refuses to understand
ให้ทำอย่างไร ก็รักจนทนไม่ไหว
Hai tum yahng rai gor ruk jon ton mai wai
What should I do? I love you so much, I can’t take it

(อาการมันจะปวดหน่วงๆในใจ)
(ahgahn mun ja bpuat nuang nuang nai jai
(I have an aching in my heart)

เสี่ยงลุยไม่ได้ลุ้น ไม่คุ้ม มันเจ็บนาน
Siang looey mai dai loon mai koom mun jep nahn
I’m betting against the odds, it’s not worth it, I’ve been hurting for so long
แต่ติดที่ก้อนเนื้อตรงนี้ในอกฉัน
Dtae dtit tee gaun neua dtrong nee nai auk chun
But I’m stuck because of this hunk of flesh in my chest
นาทีนี้รัก มันมาเต็มอัตรา
Nahtee nee ruk mun mah dtem udtrah
At this moment, my love is at full strength
ความทุ่มเทเกินทั่วไป
Kwahm toom tay gern tua bpai
My devotion is beyond what’s usual

(*)

(หยุดไม่ไหว)
(Yoot mai wai)
(I can’t stop it)

ต้องช้ำคือพร้อม ก็ซ้อมมาแล้ว
Dtaung chum keu praum gor saum mah laeo
I’m ready to have to hurt, I’ve already practiced
จะซ้ำอีกครั้ง คงยังไม่ตาย
Ja sum eek krung kong yung mai dtai
I’ll repeat it again, I’m still alive
จะดื้อจะรั้น จะเพ้อจะฝัน
Ja deu ja run ja pur ja fun
I’ll be stubborn, I’ll fantasize and dream
วันนี้สมองต้องตามหัวใจ
Wun nee samaung dtaung dtahm hua jai
Today my brain must follow my heart
มันถึงคราวต้องเสี่ยงตาย
Mun teung krao dtaung siang dtai
It’s time to gamble my life
รักเลยสุดตัวและหัวใจ
Ruk loey soot dtua lae hua jai
I love you with all my body and heart

   

Producer – Bedroom Audio
Executive Producer – โป โปษยะนุกูล
Lyrics – กวิน ศิรินาวิน
Melodies – กวิน ศิรินาวิน
Arranged – Bedroom Audio

   

I really like this heavier turn Bedroom Audio has taken since their last album~ 😀 It suits their sound well. I enjoyed this along with its unique lyrics describing lovesickness