สบตาฉัน

All posts tagged สบตาฉัน

Title: สบตาฉัน / Sop Dtah Chun (Look In My Eyes)
Artist: Pinta Nattanich (พินต้า ณัฐนิช)
Album: OST เนตรนาคิน / Nayt Nah Kin
Year: 2018

ไม่เคยมีคน ชิดใกล้ ไม่มีใครต้องการ
Mai koey mee kon chit glai mai mee krai dtaung gahn
I’ve never had anyone near me, I’ve never had anyone want me
อยู่โดดเดี่ยวมา แสนนาน
Yoo doht diao mah saen nahn
I’ve been alone for so long
อยู่อย่างเกลียดชัง ทุกๆคน ที่ไม่ทุกข์ทนอย่างฉัน
Yoo yahng gliet chung took took kon tee mai took ton yahng chun
Living hating everyone who isn’t suffering like me
อยู่กับความเหงา เหงาทุกวัน
Yoo gup kwahm ngao ngao took wun
Living with the loneliness every day

(*) มีเธอคนนี้ ที่พอเข้าใจ อะไรทุกอย่าง
Mee tur kon nee tee por kao jai arai took yahng
I have you who understood everything
เป็นเธอใช่ไหม ที่พร้อมสบตา คนที่อ้างว้าง
Bpen tur chai mai tee praum sop dtah kon tee ahng wahng
It’s you who’s ready to look in the eyes of an empty person, right?

(**) มองตาฉัน ให้ลึกลงไปข้างในใจ มองให้นาน
Maung dtah chun hai leuk long bpai kahng nai jai maung hai nahn
Look into my eyes, look deep down inside my heart, look for a long time
จะได้ไม่จากไปไหน
Ja dai mai jahk bpai nai
I won’t leave you
มองตาฉัน จะรู้ความจริงข้างในใจ มองให้นาน
Maung dtah chun ja roo kwahm jing kahng nai jai maung hai nahn
Look into my eyes, you’ll know the truth inside my heart, look for a long time
เธอนั้นจะอยู่กับฉัน ตลอดไป
Tur nun ja yoo gup chun dtalaut bpai
You’ll be with me forever

ใครเลยจะมา รู้ดี สิ่งที่ฉันเป็นอยู่นั้น
Krai loey ja mah roo dee sing tee chun bpen yoo nun
Who would come? I know full well what I am
อยากให้เลือนหาย ซักวัน
Yahk hai leuan hai suk wun
I want them to fade away some day

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง : ปิยะ ครุธา
ทำนอง : พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล
เรียบเรียง : ศรายุทธ แสงชุมพล
PRODUCER : พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล

   

I’m not really into supernatural lakorns, but man I love her voice, such strength and range