ศัตรูที่มองไม่เห็น

All posts tagged ศัตรูที่มองไม่เห็น

Title: ศัตรูที่มองไม่เห็น / Sudtroo Tee Maung Mai Hen (Invisible Enemy)
Artist: Big Ass
Album: Seven
Year: 2004

ที่ยิ้มให้กันอยู่ทุกวัน ที่มันมาคอยหวังดี
Tee yim hai gun yoo took wun tee mun mah koy wung dee
Smiling at me every day, wishing me well
ไม่เคยนึกเลยจะเป็นคนอย่างนี้
Mai koey neuk loey ja bpen kon yahng nee
I never thought there’d be someone like this
ลับหลังทีไรเป็นต้องโดน
Lup lung tee rai bpen dtaung dohn
I must be struck with whatever’s behind her back
ต้องโดนมันแทงทุกที
Dtaung dohn mun taeng took tee
I must be stabbed in the back every time
คนที่ไว้ใจ คนที่แสนดี
Kon tee wai jai kon tee saen dee
The person I trusted, the person who was so wonderful

ที่แท้ยังมีศัตรูมากมายที่เรา มองไม่เห็น
Tee tae yung mee sudtroo mahk mai tee rao maung mai hen
In reality, there’s still many enemies that we can’t see

(*) BEWARE WHAT’S BY YOURSIDE
Beware what’s by your side
ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
Mai roo wah krai bpen krai
You don’t know who’s who
BEWARE DON’T TRUST IN YOUREYES
Beware, don’t trust in your eyes
ไม่รู้จะเจอเมื่อไหร่
Mai roo ja jur meua rai
You never know when you’ll face it
BEWARE WHAT’S IT INSIDE
Beware what’s inside
ยิ่งคิดยิ่งอันตราย
Ying kit ying undtarai
The more you think, the more dangerous it is
BEWARE DON’T TRUST IN YOUREYES
Beware, don’t trust in your eyes
แล้วต้องทำยังไง
Laeo dtaung tum yung ngai
What must be done?

ที่เห็นที่เจออยู่ทุกวันยังดูไม่ออกสักคน
Tee hen tee jur yoo took wun yung doo mai auk suk kon
You still can’t tell who someone is from seeing and meeting them every day
ต่างก็เหมือนกันมันก็ยังสับสน
Dtahng gor meuan gun mun gor yung sup son
They’re all the same, it’s still confusing
ที่ยิ้มให้กันอยู่ทุกทีไม่ได้จริงใจทุกคน
Tee yim hai gun yoo took tee mai dai jing jai took kon
Just because they smile at you every time doesn’t mean every person is sincere
อย่าเพิ่งไว้ใจอย่าเพิ่งหลงกล
Yah perng wai jai yah perng long gon
Don’t trust them yet, don’t fall for it

โลกนี้ยังมีศัตรูมากมายที่เรามองไม่เห็น
Lohk nee yung mee sudtroo mahk mai tee rao maung mai hen
This world still has many enemies that we can’t see

(*,*)

มีความลับมากมายเก็บอยู่ในใจของคน
Mee kwahm lup mahk mai gep yoo nai jai kaung kon
There’s many secrets kept in the hearts of people
มีรอยยิ้มมากมายที่เห็นแล้วชอบกล
Mee roy yim mahk mai tee hen laeo chaup gon
There’s many smiles that seem off
ยังต้องคิดให้ดีกับสิ่งที่เราจะไว้ใจ
Yung dtaung kit hai dee gup sing tee rao ja wai jai
We still must think carefully about the things we trust
โลกมันโหดร้ายระวังจะหลงกล
Lohk mun hoht rai rawung ja long gon
The world is cruel, be careful of getting tricked

   

เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง : อภิชาติ พรมรักษา,พูนศักดิ์ จตุระบุล
เรียบเรียง : Big Ass