วุ่นวาย

All posts tagged วุ่นวาย

Title: วุ่นวาย / Woon Wai (Chaos)
Artist: 25Hours
Album: Night in Heaven
Year: 2018

อยากจะกินแต่มันก็กินไม่ได้
Yahk ja gin dtae mung or gin mai dai
I want to eat, but I can’t
อยากจะนอนก็นอนละเมอ
Yahk ja naun gor naun lamur
I want to sleep, but I daydream

อยากจะคุยกับใครก็คิดถึงเธอ
Yahk ja kooey gup krai gor kit teung tur
I want to talk to someone else, but I’m thinking of you
อยากจะลืมก็ลืมไม่ลง
Yahk ja leum gor leum mai long
I want to forget you, but I can’t

(*) เพราะเธอคือความวุ่นวายในชีวิต
Pror tur keu kwahm woon wai nai cheewit
Because you’re chaos in my life
เธอทำให้ฉัน เป็นอย่างนี้
Tur tum hai chun bpen yahng nee
You make me like this
ห้ามใจเท่าไร ยิ่งห้ามก็ยิ่งคิด
Hahm jai tao rai ying hahm gor ying kit
However much I forbid myself, the more I do, the more I think about you
รู้ตัวบ้างไหม ว่าฉันคิดมาก
Roo dtua bahng mai wah chun kit mahk
Do you realize that I’m overthinking things?
ทำให้รู้สึกดี กลับมารับผิดชอบฉันที hey!เธอ
Tum hai roo seuk dee glup mah rup pit chaup chun tee hey tur
You made me feel good, come back and take responsibility for me, hey, you

ไม่มีใครที่จะรักษาฉันได้
Mai mee krai ja ruk sah chun dai
No one else can cure me
นอกจากการได้เจอหน้าเธอ
Nauk jahk gahn dai jur nah tur
Except being able to see your face

ไม่รู้ทำไมต้องกลายเป็นคนเพ้อเจ้อ
Mai roo tummai dtaung glai bpen kon pur jur
I don’t know why I’ve become a fanatic like this
ไม่เข้าใจตัวเองซักที
Mai kao jai dtua eng suk tee
I don’t understand myself at all

(*,*)

   

เนื้อร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง : สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง : 25Hours & พูนศักดิ์ จตุระบุล