วีนัส

All posts tagged วีนัส

Title: วีนัส (Venus)
Artist: B5
Album: [Single]
Year: 2018

ท้องฟ้าคืนนี้มีดาวพร่างพราวจนเป็นประกาย
Taung fah keun nee mee dao prahng prao jon bpen bpragai
The sky tonight has so many twinkling stars, it’s dazzling
อย่างกับตาของใครต่อใครต่างมองมาที่ฉัน
Yahng gup dtah kaung krai dtor krai dtahng maung mah tee chun
Like everyone’s eyes staring at me
นึกๆ ดูทำให้เหงาให้เรายังต้องหวั่นไหว
Neuk neuk doo teum hai ngao hai rao yung dtaung wun wai
Thinking about it makes me lonely, still makes me shake
อย่างกับตอนที่ใครต่อใครรอบกาย แต่เหงาเหลือเกิน
Yahng gup kon tee krai dtor krai raup gai dtae ngao leua gern
Like when everyone is around me, but I’m still so lonely

(*) ก็อยากจะถามดวงดาว ว่ามีใครไหมที่นั่น
Gor yahk ja tahm duang dao wah mee krai mai tee nun
I want to ask the stars if there’s anyone there
หรือเป็นแค่เพียงก้อนหินที่ลอยอยู่บนฟ้า
Reu bpen kae piang gaun hin tee loy yoo bon fah
Or are they just rocks floating in the sky?
แต่หากบนนั้นมีใคร ช่วยทำให้เขาได้ยิน
Dtae hahk bon nun mee krai chuay tum hai kao dai yin
But if there’s someone up there, please make them hear
ให้ใครสักคนช่วยทำให้ใจมันฟื้นคืน
Hai krai suk kon chuay tum hai jai mun feun keun
Let someone help bring my heart back to life

มาจุดไฟรัก (ให้กับฉัน) บินข้ามขอบฟ้า ( ไปด้วยกัน)
Mah joot fai ruk (hai gup chun) bin kahm kaup fah (bpai duay gun)
Come ignite love (for me), fly across the sky (with me)
มาจุดไฟรัก (ให้กับฉัน) บินข้ามขอบฟ้า (ไปด้วยกัน)
Mah joot fai ruk (hai gup chun) bin kahm kaup fah (bpai duay gun)
Come ignite love (for me), fly across the sky (with me)

ท้องฟ้าที่เป็นประกายพร่างพรายไปด้วยหมู่ดาว
Taung fah tee bpen bpragai prahng prai bpai duay moo dao
The sky is lit up with the twinkling stars
ก็คงมีสักดวงที่มันไม่มีแสงสวยงาม
Gor kong mee suk duang tee mun mai mee saeng suay ngahm
There might be one star that doesn’t have a beautiful light
นึกๆ ดูคงจะเหมือนใจเราที่มันเปลี่ยนไป
Neuk neuk doo kong ja meuan jai rao tee mun bplian bpai
Thinking about it, it’s like our hearts that have changed
ไม่มีแรงพลังจะทำอะไรได้เหมือนเดิม
Mai mee raeng palung ja tum arai dai meuan derm
Without the energy to do anything it used to be able to

(*)

(**) มาจุดไฟรัก ให้กับฉัน เติมปีกความฝันให้แก่กัน
Mah joot fai ruk hai gup chun dterm bpeek kwahm fun hai gae gun
Come ignite love for me, add wings to my dreams
บินข้ามขอบฟ้าไปสู่ฝัน ลอยสู่ความรัก ไปด้วยกัน
Bin kahm kaup fah bpai soo fun loy soo kwahm ruk bpai duay gun
Fly across the sky towards our dreams, float towards love with me

(**,*,**,**)

มาจุดไฟรัก…… จุดไฟรัก จุดไฟรัก
Mah joot fai ruk joot fai ruk joot fai ruk
Come ignite love, ignite love, ignite love
บินข้ามขอบฟ้า
Bin kahm kaup fah
Fly across the sky

มาจุดไฟรัก….. จุดไฟรัก ให้กับฉัน
Mah joot fai ruk joot fai ruk hai gup chun
Come ignite love, ignite love for me
บินข้ามขอบฟ้า ……. ไปด้วยกัน
Bin kahm kaup fah bpai duay gun
Fly across the sky with me

   

Lyrics : พีรพัฒน์ เถรว่อง
Music : ชินพัฒน์ หงส์อัมพร
Arrangement : โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, สุธี แสงเสรีชน
Producer: สุธี แสงเสรีชน for LOVEiS Entertainment

   

It’s always such a treat when these guys come back together for a single 🙂