วันหมดอายุ

All posts tagged วันหมดอายุ

Title: วันหมดอายุ / Wun Mot Ahyoo (Expiration Date)
Artist: Getsunova
Album: The Love Speech
Year: 2019

จากวันนั้นที่เธอจากไป ภายในใจก็กลับอ้างว้าง
Jahk wun nun tee tur jahk bpai pai nai jai gor glup ahng wahng
Since that day you left, inside my heart has ended up empty
หมดกำลัง หมดพลัง จะกลับมาลุกยืนอีกครั้ง
Mot gumlung mot palung ja glup mah look yeun eek krung
Out of spirit, out of energy to stand up again

(*) ได้แต่คอยเฝ้ารอเวลา ปฎิทินเปลี่ยนไปช้าช้า
Dai dtae koy fao ror welah bpadtitin bplian bpai chah chah
I can only keep waiting, the calendar slowly changes
ผ่านเป็นวัน ผ่านเป็นเดือน แต่ใจยังเตือนว่าไม่มีเธอ
Pahn bpen wun pahn bpen deuan dtae jai yung dteuan wah mai mee tur
The days pass, the months pass, but my heart still reminds me that I don’t have you

(**) เพราะว่าความรู้สึก ของฉันนั้นยังคงรู้สึก
Pror wah kwahm roo seuk kaung chun nun yung kong roo seuk
Because I still feel those emotions
ความคิดถึงไม่จากลาตามเวลา
Kwahm kit teung mai jahk lah dtahm welah
My longing for you hasn’t faded with time
ยังคงเป็นเหมือนเก่า ยังรออยู่ที่เดิมอย่างเก่า
Yung kong bpen meuan gao yung ror yoo tee derm yahng gao
I’m still the same, still waiting in the same place
ไม่หายไป
Mai hai bpai
Never disappearing

(***) เมื่อไหร่จะถึงวันหมดอายุ ของความคิดถึง
Meua rai ja teung wun mot ahyoo kaung kwahm kit teung
When will it reach the expiration date of my longing?
เมื่อไหร่จะถึงวันที่เธอนั้นจะคืนหวนมา
Meua rai ja teung wun tee tur nun ja keun huan mah
When will it be the day that you come back?
มีจริงใช่มั้ยวันหมดอายุ ที่ฉันค้นหา
Mee jing chai mai wun mot ahyoo tee chun kon hah
The expiration date that I search for exists, right?
หรือฉันต้องทนต่อไปอย่างนี้ ตลอดกาล
Reu chun dtaung ton dtor bpai yahng nee dtalaut gahn
Or must I keep enduring this forever?

อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไร จากกันแล้วมีความสุขไหม
Yoo dtrong nun tur bpen yahng rai jahk gun laeo mee kwahm sook mai
How are you over there? Are you happy after leaving me?
อยากจะรู้ อยากจะเห็น เธอเป็นไงเมื่อเราห่างไกล
Yahk ja roo yahk ja hen tur bpen ngai meua rao hahng glai
I want to know, I want to see how you are when we’re far apart

(*,**,***)

ฉันยังคงรู้สึกอย่างเดิม และคิดถึงมากกว่าเดิม อยู่ทุกนาทีที่ยัง คงหายใจ
Chun yung kong roo seuk yahng derm lae kit teung mahk gwah derm yoo took nahtee tee yung kong hai jai
I still feel the same, and I miss you more than ever, every moment that I’m still breathing

(***,***)

   

เนื้อร้อง:ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง: ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง: Getsunova & พูนศักดิ์ จตุระบุล