วันลืม

All posts tagged วันลืม

Title: วันลืม / Wun Leum (The Day I Forget)
Artist: Teh Uthen Prommin (เท่ห์)
Album: 2191 วันที่ฉันรักเธอ / 2191 Wun Tee Chun Ruk Tur
Year: 1999

ยังรักกันดีหรือเปล่า กับเขาคนใหม่ของเธอ
Yung ruk gun dee reu bplao gup kao kon mai kaung tur
Are you still in love with your new boyfriend?
อยากให้เธอได้สุขเสมอ ไม่อยากให้เธอช้ำใจ
Yahk hai tur dai sook samur mai yahk hai tur chum jai
I always want you to be happy, I don’t want you to be heart-broken
ฉันคิดถึงเธอทุกวัน แม้ฝันก็เห็นหน้าเธอ
Chun kit teung tur took wun mae fun gor hen nah tur
I think about you every day, even if I’m dreaming, I see your face
แต่ก็มีบางทีที่เผลอ คิดว่าเธอยังรักกัน
Dtae gor mee bahng tee tee plur kit wah tur yung ruk gun
But sometimes I carelessly imagine that you still love me

(*) ตอบกันได้ไหม เธอรักทำไหมเธอปิดฉัน
Dtaup gun dai mai tur ruk tum mai tur bpit chun
Please answer me, why did your love shut me out?
ไม่เคยได้รู้ เพราะเขารักกันฉันไม่รู้
Mai koey dai roo pror kao ruk gun chun mai roo
I never realized it, I didn’t know it was because he loved you
ตราบวันที่เธอเดินเข้ามา เอ่ยคำร่ำลาถ้อยคำบาดหัวใจ
Dtrahp wun tee tur dern kao mah oey kum rum lah toy kum baht hua jai
Since the day you walked up and said good-bye, those words pained my heart
รู้ไหมที่เธอนั้นบอก ว่าฉันคงลืมเธอได้
Roo mai tee tur nun bauk wah chun kong leum tur dai
Do you know? You told me that I’d be able to forget you
อยากให้เธอได้จำเอาไว้ วันตายคือวันลืม
Yahk hai tur dai jum ao wai wun dtai keu wun leum
I want you to remember that the day I die is the day I’ll forget

(*)