วันที่สวยงาม

All posts tagged วันที่สวยงาม

Title: วันที่สวยงาม / Wun Tee Suay Ngahm (A Beautiful Day)
Artist: Pchy Witwisit
Album: OST Home
Year: 2012

เรื่องราวเปลี่ยนไปเมื่อฉันได้มาเจอ
Reuang rao plian pai meua chun dai mah jur
The story changed when I found you
ทุกวันขอบคุณที่ฉันได้พบเธอ
Took wun kaub koon tee chun dai pob tur
Every day I thank you that I could meet you
แม้เส้นทางจะไกลแสนไกล
Mae sen tahng ja glai saen glai
Though the road is so long
แม้รอบกายจะโหดร้ายเพียงใด
Mae raup gai ja hoht rai piang dai
Though all around me is evil

(*) แต่ฉันมีเธอเป็นฟ้าที่สดใส
Dtae chun mee tur pen fah tee sot sai
But I have you as my clear sky
เหมือนเสียงเพลงที่ซึ้งหัวใจ
Meuan siang pleng tee seung hua jai
Like a song that moves my heart
ดั่งท้องทะเลกว้างไกลในวันที่สวยงาม
Dung taung talay gwahng glai nai wun tee suay ngahm
Like the vast ocean on a beautiful day
เพราะฉันมีรอยยิ้มของเธอที่ทำให้อุ่นใจ
Pror chun mee roy yim kaung tur tee tum hai oon jai
Because I have your smile that makes me warm
แม้จะต้องเหน็บหนาวเพียงใด
Mae ja dtaung hep nao piang dai
However cold I must be
แต่ฉันจะเดินข้ามไปสู่วันที่สวยงาม
Dtae chun ja dern kahm pai soo wun tee suay ngahm
But I’ll walk on towards the beautiful day

เพราะฉันนั้นมีเธอ
Pror chun nun mee tur
Because I have you

ทุกวันไม่ว่าจะเป็นยังไง
Took wun mai wah ja pen yung ngai
Regardless how every day is
แม้เส้นทางจะไกลแสนไกล
Mae sen tahng ja glai saen glai
Though the path is so long
แม้รอบกายจะโหดร้ายเพียงใด
Mae raup gai ja hot rai piang dai
Though all around me is evil

(*)

เพราะฉันยังไม่รู้ ที่รออยู่ยังจุดหมาย
Pror chun yung mai roo tee ror yoo yung joot mai
Because I still don’t know what’s waiting for me at the end
จะโหดร้ายดีงามสักแค่ไหน
Ja hot rai dee ngahm suk kae nai
However evil, good, or beautiful it is
แต่เพราะฉันมีเธอ ก็เหมือนว่ามีสวรรค์ในใจ
Dtae pror chun mee tur gor meuan wah mee sawun nai jai
But because I have you, it’s like I have heaven in my heart

(*)

เพราะฉันนั้นมีเธอ
Pror chun nun mee tur
Because I have you
ดั่งท้องทะเลกว้างไกลในวันที่สวยงาม เพราะฉันนั้นมีเธอ
Dung taung talay gwahng glai nai wun tee suay ngahm pror chun nun mee tur
It’s like the ocean on a beautiful day, because I have you

Title: วันที่สวยงาม / Wun Tee Suay Ngahm (Beautiful Day)
Artist: Dan Worrawech
Album: [New Single]
Year: 2009

นับจากบัดนี้ไป จากวินาทีแห่งนี้ จะมีทางใหม่
nap jaak bat-nee bpai jaak wi-naa-tee haeng nee ja mee taang mai
Counting from now on, from this second, there’ll be a new path
ให้เธอและฉันเดิน ให้ฝันพาเราทั้งสองสู่ความสดใส
hai ter lae chan dern hai fan paa rao tang song soo kwaam sot sai
For you and I to walk, for our dreams to take us both to brightness
รวมความรักที่มีทั้งสองดวงใจ เข้าด้วยกัน
ruam kwaam rak tee mee tang song duang jai kao duay gan
Adding to the love we have in both our hearts, together

* วันที่สุขและสวยงาม มีเธออยู่ตรงนี้ มีเธออยู่กับฉัน
wan tee sook lae suay ngaam mee ter yoo dtrong nee mee ter yoo gap chan
A day that’s happy and beautiful, I have you right here, and you’re with me
จะคอยอยู่เคียงข้างกัน เป็นจริงดั่งความฝัน
ja koi yoo kiang kaang gan bpen jing dang kwaam fan
We’ll stay next to each other, it’s truly like a dream
ที่ฉันนั้นเฝ้ารอจนวันนี้
tee chan-nan fao ror jon wan nee
That I’ve been waiting for until today

และต่อจากนี้ไป ความทุกข์ใดๆ แค่ไหน ฉันจะไม่หวั่น
lae dtor jaak nee bpai kwaam took dai-dai kae nai chan ja mai wan
And from now on, any suffering, I won’t worry about
แค่เราอยู่ด้วยกัน ความฝันจะพาเราสองสู่ความสดใส
kae rao yoo duay gan kwaam fan ja paa rao song soo kwaam sot sai
Just us here together, the dream that will take us both to brightness
รวมความรักที่มีทั้งสองดวงใจ เข้าด้วยกัน
ruam kwaam rak tee mee tang song duang jai kao duay gan
Adding to the love we have in both our hearts, together

(*)

วันที่สุขและสวยงาม มีเธออยู่ตรงนี้ มีเธออยู่กับฉัน
wan tee sook lae suay ngaam mee ter yoo dtrong nee mee ter yoo gap chan
A day that’s happy and beautiful, I have you right here, I have you with me
จะคอยอยู่เคียงข้างกัน เป็นจริงดั่งความฝัน
ja koi yoo kiang kaang gan bpen jing dang kwaam fan
We’ll stay next to each other, it’s truly like a dream
ให้ฉันนั้นเฝ้ารอจนวันนี้
hai chan-nan fao ror jon wan nee
That I’ve been waiting for until today

(*)

ที่ฉันนั้นเฝ้ารอจนวันนี้
tee chan-nan fao ror jon wan nee
That I’ve been waiting for until today
ฉันนั้นเฝ้ารอจนวันนี้…
chan-nan fao ror jon wan nee …
That I’ve been waiting for until today…