ลูกอมปีศาจ

All posts tagged ลูกอมปีศาจ

Title: ลูกอมปีศาจ / Look Aum Bpee Saht [MONSTER CANDY]
Artist: Tossagirls
Album: [Single]
Year: 2019

ก็แค่เป็นผู้หญิงแล้วยังไง ต้องบอบบางอ่อนแอแพ้ผู้ชาย
Gor kae bpen poo ying laeo ngai dtaung baup bahng aun ae pae poo chai
I’m just a girl, so what? Must I be weak and fragile and give in to men?
คิขุอาโนเนะ คิเรเนะคาวาอี้ บางทีก็ไม่จำเป็นเสมอไป
Kikuanone kirei ne kawaii bahng tee gor mai jum bpen samur bpai
Sometimes it’s not always necessary to be all “kiku anone, kirei ne, kawaii”
ต้องดูน่าสงสารต้องดราม่า ต้องพึ่งพาคนอื่นแม้เรื่องง่าย
Dtaung doo nah song sahnd taung drama dtaung peung pah kon eun mae reuang ngai
Must we seem pitiful? Must we have drama? Must we involve others for the simplest of tasks?
นี่คงเป็นภาพจำ ของพวกเธอใช่ไหม หรือคิดกับฉันยังไงก็บอกมา
Nee kong bpen pahp jum kaung puat tur chai mai reu kit gup chun yung ngai gor bauk mah
This is the image you have of us, right? Or how to you think of me? Tell me

(*) หากเธอคิดจะลอง มองฉันเป็นขนมที่กินง่าย
Hahk tur kit ja laung maung chun bpen kanom tee gin ngai
If you’re thinking of assuming I’m a candy you can easily eat
แต่หากเธอไม่จริงจัง จงระวังสักวันจะเสียใจ
Dtae hahk tur mai jing jung jong rawung suk wun ja sia jai
If you’re insincere, I must warn you, you’ll be sorry

(**) ถ้าเธอคิดว่าฉันนั้นกินง่าย ระวังติดคอตายก็แล้วกัน
Tah tur kit wah chun nun gin ngai rawung dtit kor dtaig or laeo gun
If you think I’m easy to devour, be careful, I’ll get stuck in your throat and kill you
ถ้าเธอคิดว่าฉันนั้นเดาง่าย ก็อย่าทายใจผิดก็แล้วกัน
Tah tur kit wah chun nun dao ngai gor yah tai jai pit gor laeo gun
If you think I’m easy to figure out, don’t make the wrong assumption
ถ้าเธอคิดว่าฉันนั้นแกล้งง่าย ถ้าเจ็บตัวเมื่อไหร่อย่าว่ากัน
Tah tur kit wah chun nun glaeng ngai tah jep dtua meua rai yah wah gun
If you think I’m just faking this, don’t blame me when you get hurt
ถ้าเธอคิดว่าฉันรักใครง่าย อย่าทำให้ฉันหน่ายก็แล้วกัน
Tah tur kit wahc hun ruk krai ngai yah tum hai chun nai gor laeo gun
If you think I easily fall in love, don’t make me lose interest

ก็ไม่ได้เรียกร้องเสียเยอะเกิน ก็ไม่ได้จะเมินพวกผู้ชาย
Gor mai dai riak raung sia yur gern gor mai dai ja mern puak poo cahi
I’m not demanding a lot, I’m not going to turn away from men
แค่เข้าใจกันนิด แค่ใส่ใจกว่านี้ ทำตัวต่อกันดีๆ เป็นใช้ได้
Kae kao jai gun nit kae sai jai gwah nee tum dtua dtor gun dee dee bpen chai dai
Just understand me a little, just pay more attention, behave nicely to me and I can work with this

(*,**)

(ถ้าเธอคิดว่าฉันน่ะกินง่าย ระวังติดคอตายก็แล้วกัน
Tah tur kit wah chun nun gin ngai rawung dtit kor dtaig or laeo gun
If you think I’m easy to devour, be careful, I’ll get stuck in your throat and kill you
ถ้าเธอคิดว่าฉันน่ะเดาง่าย ก็อย่าทายใจผิดก็แล้วกัน)
Tah tur kit wah chun nun dao ngai gor yah tai jai pit gor laeo gun
If you think I’m easy to figure out, don’t make the wrong assumption

(**)

   

Executive Producer – Tachaya Pratumwan
Producer – Ittiporn Supreechakorn
Music & Lyrics – Thitiwat Rongthong
Arranger – Ittiporn Supreechakorn

   

I cannot say “YES” enough about this group. What an amazing debut; fierce sound, fierce choreography, fierce lyrics promoting female empowerment and bucking gender stereotypes, excellent gothic lolita style wardrobe incorporating Traditional Thai clothing style and fabrics in them, and a high quality music video with just the right amount of traditional Thai elements to give this a unique feel and help them stand out against similar groups like Baby Metal. If you’re going to have cutesy jailbait-looking girls, this is how you do it, not “friendship is magic, love is pure, hearts and innocent rainbows” like BNK48 haha. I’d like to see them go even harder rock for the next single, but for a debut, I’m already hooked on this song. I sincerely hope this group can be as successful as Baby Metal/BNK48/AKB48~