ลืมได้แล้ว

All posts tagged ลืมได้แล้ว

Title: ลืมได้แล้ว / Leum Dai Laeo (I’d Already Forgotten)
Artist: O-Pavee
Album: [Single]
Year: 2020

เหมือนจะลืมได้แล้ว ว่าใครเคยทำให้ใจฉันบอบช้ำ
Meuan ja leum dai laeo wah krai koey tum hai jai chun baup chum
It’s like I’d already forgotten that someone ever broke my heart
เหมือนจะลืมได้แล้ว ว่าใครเคยทำให้เวลาเดินช้า
Meuan ja leum dai laeo wah krai koey tum hai welah dern chah
It’s like I’d already forgotten that someone ever slowed time down
เหมือนจะลืมได้แล้ว ความทรงจำร้ายๆ ที่ผ่านมา
Meuan ja leum dai laeo kwahm song jum rai rai tee pahn mah
It’s like I’d already forgotten the bad memories that passed
ฉันคงลืมได้แล้ว ลืมว่าเคยเสียใจขนาดไหน
Chun kong leum dai laeo leum wah koey sai jai kanaht nai
I’d already forgotten, forgotten how sad I once was

(*) แต่พอมีใครคนหนึ่งเดินเข้ามา
Dtae por mee krai kon neung dern kao mah
But as soon as someone showed up
ก็ได้พบความจริงว่าไม่เคยลืม
Gor dai pob kwahm jing wah mai koey leum
I found the truth that I’ve never forgotten

(**) ที่ผ่านมาทำให้รู้ ว่าเธอไม่เคยจะจากไป
Tee pahn mah tum hai roo wah tur mai koey ja jahk bpai
The past made me realize that you’ll never leave me
ฝังข้างในจิตใจ ไม่อาจก้าวไปกับใครสักคน
Fung kahng nai jit jai mai aht gao bpai gup krai suk kon
You’re buried in my mind, I can’t move on with anyone else
กลัวว่าใจต้องช้ำอีกครั้ง
Glua wah jai dtaung chum eek krung
I’m afraid my heart will be broken again
รู้ตัวเองไม่เคยเดินออกมา
Roo dtua eng mai koey dern auk mah
I realize I’ll never walk away
จากภาพที่เธอจากไป ไม่เคยร่ำลาเจ็บปวดเหลือเกิน
Jahk pahp tee tur jahk bpai mai koey rum lah jep bpuat leua gern
From the image of you leaving, never saying good-bye, it hurts too much
เจ็บจนไม่อาจรักใครอีก
Jep jon mai aht ruk krai eek
It hurts so much, I can’t love anyone else
(รักใครได้อีก)
(Ruk krai dai eek)
(Love anyone else)

ฉันยังคงอ่อนแอ ไม่ได้ดีขึ้นเลยจากวันนั้น
Chun yung kong aun ae mai dai dee keun loey jahk wun nun
I’m still weak, I haven’t improved since that day
หนีความจริงเท่าไร ใจก็ยิ่งบอบช้ำมากเท่านั้น
Nee kwahm jing tao rai jai gor ying baup chum mahk tao nun
However much I try to run from the truth, the more my heart aches

(*,**,**)

(รักใคร รักใครได้อีก)
Ruk krai ruk krai dai eek
(Love anyone, love anyone else)

รู้ตัวเองไม่เคยเดินออกมา
Roo dtua eng mai koey dern auk mah
I realize I’ll never walk away
จากภาพที่เธอจากไป ไม่เคยร่ำลาเจ็บปวดเหลือเกิน
Jahk pahp tee tur jahk bpai mai koey rum lah jep bpuat leua gern
From the image of you leaving, never saying good-bye, it hurts too much
เจ็บจนไม่อาจรักใครอีก
Jep jon mai aht ruk krai eek
It hurts so much, I can’t love anyone else
แต่คงมีสักวันหนึ่งที่ใจจะลืมเธอได้ … สักวัน
Dtae kong mee suk wun neung tee jai ja leum tur dai suk wun
But there will be a day that my heart will be able to forget you…some day

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
LYRICS : O-PAVEE , JINWARA PHORAKSA
MELODY : O-PAVEE
ARRANGE : O-PAVEE