ลาก่อนพิน็อคคิโอ

All posts tagged ลาก่อนพิน็อคคิโอ

Title: ลาก่อนพิน็อคคิโอ / Lah Gaun Pinocchio (Goodbye Pinocchio)
Artist: Boy Trai (บอย ตรัย ภูมิรัตน)
Album: [Single]
Year: 2018

ผมก็แค่คนหลอกตัวเอง ไม่ได้หลอกใคร
Pom gor kae kon lauk dtua eng mai dai lauk krai
I’m just someone who deceives myself, I don’t deceive anyone else
แค่โกหกตัวเอง คงไม่ มีใครเดือดร้อน
Kae goh hok dtua eng kong mai mee krai deuat raun
I just lie to myself, no one else is bothered
เป็นแค่เพียงความคิดลึกๆ เป็นความฝันอยู่ข้างใต้หมอน
Bpen kae piang kwahm kit leuk leuk bpen kwahm fun yoo kahng dtai maun
It’s just a little thought, it’s the dream beneath my pillow
เก่งแต่เล่นละครที่มัน ตรงข้ามกัน กับหัวใจ
Geng dtae len lakorn tee mun dtrong kahm gun gup hua jai
I’m only good at acting in a drama that’s opposite to my heart

ที่แต่หลอกตัวเองทุกครั้ง ที่ผมเจอคุณ
Tee dtae lauk dtua eng took krung tee pom jur koon
I’m just deceiving myself every time that I see you
ว่าไม่เคยแอบชำเลืองมองคุณ ไม่เคยสนใจ
Wah mai koey aep chum leuang maung koon mai koey son jai
That I’m never secretly hurting when I look at you, that I never care
นิทานว่าคนพูดไม่จริง จมูกจะยิ่งยืดยาวใช่ไหม
Nitahn wah kon poot mai jing jamook ja ying yeut yao chai mai
The fable says that if someone tells a lie, his nose will grow long, right?
ส่องกระจกดูตัวเองแล้วจะว่าไป ไม่เหมือนตัวผมเลย
Saung grajok doo dtua eng laeo ja wah bpai mai meuan dtua pom loey
Looking at my reflection in the mirror, it doesn’t look like me at all

หลอกตัวเองจนเป็นนิสัย
Lauk dtua eng jon bpen nisai
I’ve deceived myself until it has become a habit
หลอกหัวใจจนเหมือนมันไร้ความรู้สึก
Lauk hua jai jon meuan mun rai kwahm roo seuk
I’ve deceived my heart until it’s like it’s devoid of feeling
ปากบอกว่าไม่คิด ไม่เคยเลยสักนิด ทั้งที่รู้ลึกๆมันไม่ใช่
Bpahk bauk wah mai kit mai koey loey suk nit tung tee roo leuk leuk mun mai chai
My mouth says I’m not thinking about them, that I never do, even though I know deep down it’s not true
มันเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้น
Mun bpen reuang goh hok tung nun
It’s a complete lie
คำโกหกกำลังกัดกิน ผมจากข้างใน
Kum goh hok gumlung gut gin pom jahk kahng nai
The lies are gnawing away at me from inside
รักคุณหมดใจแล้ว ยังกล้าพูดว่าผม ไม่ได้คิดอะไร
Ruk koon mot jai laeo yung glah poot wah pom mai dai kit arai
I love you with all my heart, yet I dare to say I don’t feel anything

คงต้องบอกความจริงเรื่องนี้ ให้คุณได้ฟัง
Kong dtaung bauk kwahm jing reuang nee hai koon dai fung
I must tell you this truth
ต้องพูดเรื่องจริงเพื่อล้าง เวทมนตร์นี้ตาย
Dtaung poot reaung jing peua lahng wet mon nee dtai
I must speak the truth to break this spell
ไม่พูดยิ่งนานยิ่งขม เพราะหัวใจผมจะกลายเป็นไม้
Mai poot ying nahn ying kom pror hua jai pom ja glai bpen mai
The longer I don’t speak, the more bitter it is, because my heart will become wood
ไม่อยากโกหกตัวเอง อีกต่อไป จะสารภาพไปให้หมด
Mai yahk goh hohk dtua eng eek dtor bpai ja sahrapahp bpai hai mot
I don’t want to lie to myself anymore, I’ll reveal it all

หลอกตัวเองจนเป็นนิสัย
Lauk dtua eng jon bpen nisai
I’ve deceived myself until it has become a habit
หลอกหัวใจจนเหมือนมันไร้ความรู้สึก
Lauk hua jai jon meuan mun rai kwahm roo seuk
I’ve deceived my heart until it’s like it’s devoid of feeling
ปากบอกว่าไม่คิด ไม่เคยเลยสักนิด ทั้งที่มือเล็กๆมันไม่ใช่
Bpahk bauk wah mai kit mai koey loey suk nit tung tee meu lek lek mun mai chai
My mouth says I’m not thinking about them, that I never do, even though it’s not just a small fib
มันเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้น
Mun bpen reuang goh hok tung nun
It’s a complete lie
คำโกหกกำลังกัดกิน ผมจากข้างใน
Kum goh hok gumlung gut gin pom jahk kahng nai
The lies are gnawing away at me from inside
รักคุณหมดใจแล้ว รักคุณขนาดนี้ แต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไร
Ruk koon mot jai laeo ruk koon kanaht nee dtae mai roo dtaung tum yahng rai
I love you with all my heart, I love you this much, but I don’t know what I must do
รักคุณหมดใจแล้ว รักคุณขนาดนี้ คุณไม่รู้เลยใช่ไหม
Ruk koon mot jai laeo ruk koon kanaht nee koon mai roo loey chai mai
I love you with all my heart, I love you this much, you really don’t know, do you?

ผมก็แค่คนหลอกตัวเอง ไม่ได้หลอกใคร
Pom gor kae kon lauk dtua eng mai dai lauk krai
I’m just someone who’s deceiving myself, I’m not deceiving anyone else

   

Executive Producer : พิชัย จิราธิวัฒน์
Producer : ตรัย ภูมิรัตน

Written & Composed : ตรัย ภูมิรัตน
Arranged : ตรัย ภูมิรัตน
Recorded at Big Hit Studio
Engineered by Weerapat Buboakom
Mixed & Mastered by Pete Tanskul

   

A super emotional song from Boy, I love the imagery painted with the lyrics, and I love how the feelings shine through the sound. This is a great song for anyone who has ever tried to lie and deny they had feelings for someone, and the music video takes it even a bit further by adding the complexity of the guy being an android on top of it. All around great release for Boy~