ละอองดาว

All posts tagged ละอองดาว

Title: ละอองดาว / La Aung Dao (Star Dust)
Artist: Aom Akkaphan (อรรคพันธ์ นะมาตร์)
Album: OST ละอองดาว / La Aung Dao
Year: 2017

ฝากคำในหัวใจ ล่องลอยไปสู่ฟ้า
Fahk kum nai hua jai laung loy bpai soo fah
I entrust the words in my heart to float to the sky
เพราะฉันเจียมตัวเกินกว่า… บอกรัก
Pror chun jiam dtua gern gwah bauk ruk
Because I’m too humble to tell you I love you
เป็นเพราะเธอ ควรเคียงฟ้าดารา
Bpen pror tur kuan kiang fah dahrah
Because you should be beside the stars

(*) ผิดเคยทำหมางเมิน ผิดจนเกินไขว่คว้า
Pit koey tum mahng mern pit jon gern kwai kwah
It was wrong for me to have once been on bad terms with you, it’s too wrong for me to reach out
พอรู้ตัวเธอมีค่า ก็หวั่นไหว
Por roo dtua tur mee kah gor wun wai
As soon as I realized what you were worth, I trembled
จึงเผยใจให้ฟากฟ้าไปบอกเธอ
Jeung poey jai hai fahk fah bpai bauk tur
So I reveal my heart to the sky to tell you

แต่ก่อนฉันมองจันทร์
Dtae gaun chun maung jun
Before when I looked at the moon
เห็นจันทร์เด่นเท่านั้น
Hen jun den tao nun
I only saw the prominent moon
ฟ้าไร้จันทร์จึงพร่ำเพ้อ
Fah rai jun jeung prum pur
So a sky without the moon was nonsense
แต่มาวันนี้ เมื่อได้พบเธอ
Dtae mah wun nee meua dai pob tur
But today, when I met you
นวลแสงใดไม่เทียมทัดเท่า
Nuan saeng dai mai tiam tut tao
Your pale light can’t be equaled
แสงดวงดาวแห่งเธอที่รัก
Saeng duang dao haeng tur tee ruk
The starlight of you, my darling

ละอองดาว
La aung dao
Star dust

(*)

แสงงดงามเพียงหนึ่ง บนฟ้าพรายพราว
Saeng ngot nahm piang neung bon fah prai prao
Just one beautiful light in the sparkling sky
แสงดาวที่พร่ำเพ้อ คือเธอที่ใจใฝ่หา
Saeng dao tee prum pur keu tur tee jai fai hah
The dazzling starlight is you whom my heart has searched for
อยากฝากฟากฟ้า โอบกระซิบว่า
Yahk fahk fahk fah ohp grasip wah
I want to entrust the sky, embracing and whispering that
ความรักใดไม่เทียมทัดเท่า
Kwahm ruk dai mai tiam tut tao
No other love can equal this
ฉันรักเธอ… เธอคือที่รัก…
Chun ruk tur tur kee tee ruk
I love you, you’re the one I love

ละอองดาว
La aung dao
Star dust

   

คำร้อง : พิไลวรรณ บุญล้น
ทำนอง/เรียบเรียง : ปภัสศิลป์ คีตวงศวัชร์