ลมหายใจ

All posts tagged ลมหายใจ

Title: ลมหายใจ / Lom Hai Jai (Breath)
Artist: Rudklao Amaratisha (รัดเกล้า) [Written by Boyd Kosiyapong – บอย โกสิยพงษ์]
Album: ??
Year: ??

จะให้ทำเช่นไร
Ja hai tum chen rai
What should I do
ในเมื่อใจยังไม่ลืมภาพเธอ
Nai meua jai yung mai leum pahp tur
When my heart still hasn’t forgotten your image?
หลับตาครั้งใดยังคงเจอ
Lup dtah krung dai yung kong jur
Whenever I close my eyes, I still see
ภาพเธอในใจ
Pahp tur nai jai
Your image in my heart

(*) เฝ้าคิดถึงเธอ
Fao kit teung tur
I keep thinking of you
ไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไหร่
Mai roo wah ja jur meua rai
I don’t know when we’ll meet
เป็นคำถามที่ค้างคาใจ
Bpen kum tahm tee kahng kah jai
It’s a question that’s remaining in my heart;
ว่าเมื่อไหร่จะได้เจอ
Wah meua rai ja dai jur
When will I be able to see you?

(**) เธอคงไม่รู้จะทำอย่างไรก็ไม่รู้
Tur kong mai roo ja tum yahng rai gor mai roo
You probably don’t know, whatever you’re doing, you don’t know
ว่ามีฉันนั้นคอยห่วงใย
Wah mee chun nun koy huang yai
That you have me worrying about you
แต่จะยากเย็นเพียงไร
Dtae ja yahk yen piang rai
But however difficult it is
จะอีกนานซักเท่าไร
Ja eek nahn suk tao rai
However longer it’ll go on
อยากให้เธอรู้และให้เธอเข้าใจ
Yahk hai tur roo lae hai tur kao jai
I want you to know and understand

(***) เธอคือลมหายใจ เธอคือทุกอย่าง
Tur keu lom hai jai tur keu took yahng
You’re my breath, you’re my everything
จะรักเธอไม่มีวันจาง ไปจากใจ
Ja ruk tur mai mee wun jahng bpai jahk jai
My love for you will never fade from my heart
ก็เพราะเธอคือมหายใจ เธอคือทุกอย่าง
Gor pror tur keu lom hai jai tur keu took yahng
Because you are my breath, you’re my everything
จะรักเธอไม่มีวันจาง ไปจากใจ
Ja ruk tur mai mee wun jahng bpai jahk jai
My love for you will never fade from my heart
ก็เพราะเธอคือลมหายใจ เธอคือทุกสิ่ง
Gor pror tur keu lom hai jai tur keu took yahng
Because you are my breath, you’re my everything
จะให้ทิ้งอะไรก็ยอมทุกอย่าง
Ja hai ting arai gor yaum took yahng
Whatever I must give up, I’m willing to get rid of it all
จากนี้ ใจฉันจะมีแต่เธอ
Jahk nee jai chun ja mee dtae tur
From now on, my heart will have only you

ก็เพราะวันและคืน
Gor pror wun lae keun
Because the days and nights
ทำให้ต้องฝืนใจตัวเองเรื่อยมา
Tum hai dtaung feun jai dtua eng reuay mah
Have made me have to constantly resist my heart
เจอะเธอครั้งใดไม่เคยล้า
Jur tur krung dai mai koey lah
I never get tired of seeing you
จะบอกความในใจ
Ja bauk kwahm nai jai
I’ll tell you the things in my heart

(*,**,***)