ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม

All posts tagged ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม

Title: ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม / Lop Mai Dai Chuay Hai Leum (Erasing Doesn’t Help You Forget)
Artist: Ink Waruntorn
Album: [Single]
Year: 2020

อยากจะรู้วิธีลืมใครสักคน ต้องทำอย่างไร
Yahk ja roo witee leum krai suk kon dtaung tum yahng rai
I want to know how to forget someone, what should I do?
เก็บข้าวของของเธอที่มีอยู่ และโยนทิ้งมันไป
Gep kao kaung kaung tur tee mee yoo lae yohn ting mun bpai
I’ve gathered all your things that I had and threw them away
ไม่เหลืออะไรเลย
Mai leua arai loey
There’s nothing left

(*) และลบทุกรูปที่มีเธอ (ภาพความทรงจำในวันนั้น)
Lae lop took roop tee mee tur (pahp kwahm song jum nai wun nun)
And I’ve erased every picture that has you (the memories of those days)
ลบมันไปทุกข้อความ (ตั้งแต่วันที่เราได้พบกัน)
Lop mun bpai took kor kwahm (dtung dtae wun tee rao dai pob gun)
I’ve erased every message (Since the day we met)
ลบทุกอย่างที่นึกออก ที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างเรา
Lop took yahng tee neuk auk tee mun koey gert keun rawahng rao
I’ve erased everything I could think of that ever happened between the two of us
แม้พยายามเท่าไหร่แต่สุดท้าย
Mae payayahm tao rai dtae soot tai
But no matter how much I’ve tried, in the end

(**) มันไม่มีทางลืมใครสักคน ถ้าหากว่าเรานั้นยังรัก
Mun mai mee tahng leum krai suk kon tah hahkw ah rao nun yung ruk
There’s no way to forget someone if you still love them
มันไม่มีทางลบใครสักคน ถ้ายังเก็บไว้ในหัวใจ
Mun mai mee tahng lop krai suk kon tah yung gep wai nai hua jai
There’s no way to erase someone if they’re still kept in your heart
ให้ลบดวงดาวทุกดวงหมดฟ้า
Hai lop duang dao took duang mot fah
You could erase every star in the sky
ลบเรื่องราวที่เคยผ่านมา
Lop reuang rao tee koey pahn mah
Erase every situation that has ever happened
ลบอะไรก็ตาม แต่ถ้าสุดท้ายยังรักอยู่
Lop arai gor dtahm dtae tah soot tai yung ruk yoo
Erase everything, but if in the end you still love them
การลบไม่ได้ช่วยให้ลืม
Gahn lop mai dai chuay hai leum
Erasing it doesn’t help you forget

ไม่เคยลืมเธอได้ลงสักที
Mai koey leum tur dai long suk tee
I’ll never be able to forget you

(*,**)

ยังไม่รู้ จะทนได้นานซักเท่าไหร่
Yung mai roo ja ton dai nahn suk tao rai
I still don’t know how long I’ll be able to endure it
เค้าไปแล้ว แล้วยังจะจำเค้าทำไม
Kao bpai laeo laeo yung ja jum kao tummai
He already left, why do I still remember him?
การลืมมันยากไป
Gahn leum mun yahk bpai
Is it that forgetting too hard
หรือเป็นเพราะฉันเองที่ยังไม่อยากลืม
Reu bpen pror chun eng tee yung mai yahk leum
Or is it because I still don’t want to forget?

(**)

มันไม่มีทางลบใครสักคน ถ้ายังเก็บไว้ในหัวใจ
Mun mai mee tahng lop krai suk kon tah yung gep wai nai hua jai
There’s no way to erase someone if they’re still kept in your heart
แต่ถ้าสุดท้ายยังรักอยู่ การลบไม่ได้ช่วยให้ลืม
Dtae tah soot tai yung ruk yoo gahn lop mai dai chuay hai leum
But if in the end you still love them, erasing doesn’t help you forget

   

Lyrics and Composition : Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Arranged : Janpat Montrelerdrasme
Mixed and Mastered : Pete Tanskul