ฤดูที่ร้อน

All posts tagged ฤดูที่ร้อน

Title: ฤดูที่ร้อน / Reudoo Tee Raun (Summer)
Artist: Supersub
Album: [Single]
Year: 2018

วันวานอ่อนและหวานในวันที่อ่อนไหว
Wun wahn aun lae wahnnai wun tee aun wai
Yesterday was soft and sweet when we were weak
ในวันที่ใจบอกรักต่อกัน
Nai wun tee jai bauk ruk dtor gun
When our hearts told each other that we were in love
เป็นคืนและวันที่เรายังมีความทรงจำที่บอบบางในใจ
Bpen keun lae wun tee rao yung mee kwahm song jum tee baup bahng nai jai
It was a day that we still have fragile memories of in our hearts

(*) วันวานอ่อนและล้าในวันที่อ่อนไหว
Wun wahn aun lae lah nai wun tee aun wai
Yesterday was exhausting when I was weak
เมื่อเธอจากไปใจฉันก็หลงทาง
Meua tur jahk bpai jai chun gor long tahng
When you left, my heart was lost
หาเธอไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
Hah tur mai roo wah yoo tee nai
Searching for you, I don’t know where you are

(**) วันที่เราไม่พบเจอ
Wun tee rao mai pob jur
When we don’t meet
ยังเหมือนเธออยู่ข้างกัน
Yung meuan tur yoo kahng gun
It’s still like you’re by my side
เธอรู้สึกแบบฉันไหม
Tur roo seuk baep chun mai
Do you feel like me?
ฉันอยากรู้
Chun yahk roo
I want to know
วันที่เราเคยคุ้นเคย
Wun tee rao koey koon koey
The days when we were once familiar
ยังรู้สึกอยู่ข้างใน
Yung roo seuk yoo kahng nai
I still feel them inside
ในฤดูที่ร้อน
Nai reudoo tee raun
During the summer
ฉันเคยมีเธอ
Chun koey mee tur
I once had you

บนทางไม่มีฉันและเธอหรือหมู่ดาว
Bon tahng mai mee chun lae tur reu moo dao
On a road that doesn’t have you and me or stars
น้ำตาที่ไหลกลับไม่มีค่าใด
Num dtah tee lai glup mai mee kah dai
The tears that flow end up worthless
คือความทรงจำที่เธอเป็นคนเข้ามาก่อให้เกาะกุมในใจ
Keu kwahm song jum tee tur bpen kon kao mah gor hai gor goom nai jai
It’s the memories of you, the person who clings to my heart

(*,**,**,**)

ในน้ำตามีภาพเธอ
Nai num dtah mee pahp tur
In my tears, there’s your image
ในวันที่เพ้อฤดูที่ร้อน
Nai wun tee pur reudoo tee raun
During the crazy summers
มองฟ้าไกลไม่เหมือนเคย
Maung fah glai mai meuan koey
Looking up at the distant sky, it isn’t the same
ไม่มีเธอ (ไม่ว่าจะร้องหาเธอแค่ไหน)
Mai mee tur (Mai wah ja raung hah tur kae nai)
Without you (No matter how much I cry out for you)

   

Executive Producer : วรพจน์ รัตนสัญญา
Producer : Supersub
Music & lyrics : สกล สุวรรณาพิสิทธิ์ (กล)
Arrangement : Supersub
Vocal : สกล สุวรรณาพิสิทธิ์ (กล)
Bass : นริศรินทร์ จันทร์พรายศรี (ฝ้าย)
Drum : สุวาทิน วัฒนวิทูกูร (บ๋อม)
Keyboard : สิทธิชน จุลโคตร (อั้ม)
Guitar : พิษธินันท์ แก้วสีม่วง (เบียร์)
Mixed Down : วรพจน์ รัตนสัญญา
Mastering : วรพจน์ รัตนสัญญา