รัก..โลกาภิวัตน์

All posts tagged รัก..โลกาภิวัตน์

Title: รัก..โลกาภิวัตน์ / Ruk Lohgahpiwut (Love Globalization)
Artist: Kao Jirayu (จิรายุ ละอองมณี)
Album: OST O-Negative รักออกแบบไม่ได้
Year: 2017

ก็ยังรัก คนคนหนึ่ง
Gor yung ruk kon kon neung
I still love someone
และก็ยังซึ้งกับคนคนนั้น
Lae gor yung seung gup kon kon nun
And am still deeply touched by that person
ซึ่งมันก็เหมือนเดิม ทุกประการ
Seung mun gor meuan derm took pragahn
Everything is the same
ไม่ว่าจะเนิ่นนานสักเท่าไร
Mai wah ja nern nahn suk tao rai
No matter how long it’s been

ก็ไม่คิด มีคนอื่น
Gor mai kit mee kon eun
I don’t think there will be anyone else
ต่อให้ปืนมาจ่อหัวใกล้ใกล้
Dtor hai bpeun mah jor hua glai glai
Even if I had a gun pointed to my head
จะยืนจะยัน ว่ารักเธอจนตาย
Ja yeun ja yun wah ruk tur jon dtai
I guarantee that I’ll love you until I die
เป็นคนเดียวที่ได้ ใจจากเรา
Bpen kon diao tee dai jai jahk rao
You’re the only person who is able to get my heart from me

(*) ถึงไม่ได้เป็น คนแรกของเธอ
Teung mai dai bpen kon raek kaung tur
Even though I’m not your first
แค่ได้เป็นคนสุดท้าย ก็เอา
Kae dai bpen kon soot tai gor ao
I’m happy just to be able to be your last
อย่างน้อยชีวิตนี้ ก็ไม่อายเขา
Yahng noy cheewit nee gor mai ai kao
At least in this life I won’t be embarrassed around them
ที่เรามีคนดีดี คอยห่วงใย
Tee rao mee kon dee dee koy huang yai
Having a wonderful person worrying about me

(**) ยังไม่รู้ วันข้างหน้า
Yung mai roo wun kahng nah
I still don’t know if the days ahead
ว่าจะโลกาภิวัฒน์ หรือไม่
Will be globalized or not
แต่ความรักของเรา ที่ให้เธอไป
Dtae kwahm ruk kaung rao tee hai tur bpai
But my love that I give to you
จะนานเท่าไรก็ยัง เหมือนเดิม
Ja nahn tao rai gor yung meuan derm
However long it’ll be, it’ll still be the same

(*,**)

จะยืนจะยัน ว่ารักเธอจนตาย
Ja yeun ja yun wah ruk tur jon dtai
I guarantee that I’ll love you until I die
จะนานเท่าไรก็ยังเหมือนเดิม
Ja nahn tao rai gor yung meuan derm
However long it’ll be, it’ll still be the same

   

คำร้อง/ทำนอง : กฤชยศ เลิศประไพ
เรียบเรียง : อาณัติ วิวรรธน์ธาดา