รักไม่มีนิยาม

All posts tagged รักไม่มีนิยาม

Title: รักไม่มีนิยาม / Ruk Mai Mee Niyahm (Love Doesn’t Have a Definition)
English Title: “Unconditional Love”
Artist: Kimmon Warodom (คิมม่อน วโรดม) and Copter Panuwat (คอปเตอร์ ภานุวัฒน์)
Album: OST Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่น Y รัก
Year: 2020

มันไม่มีเหตุผล ที่คนจะเป็นคู่กัน
Mun mai mee het pon tee kon ja bpen koo gun
There’s no reason for people to become lovers
มันไม่มีเงื่อนไข
Mun mai mee ngeuan kai
It’s unconditional
ความรักไม่ได้ซับซ้อน
Kwahm ruk mai dai sup saun
Love isn’t complex
ไม่เลือกว่าจะเป็นใคร
Mai leuak wah ja bpen krai
It doesn’t choose the person
เพียงให้ใจเราเข้ากัน
Piang hai jai rao kao gun
It just brings our hearts together

ลองคิดดูสักครั้ง เวลาที่อยู่ใกล้ใคร
Laung kit doo suk krung welah tee yoo glai krai
Try thinking, when you’re near anyone else
เคยไหมใจหวั่นไหว
Koey mai jai wun wai
Has it ever made your heart tremble?
รักไม่ต้องการคำถาม
Ruk mai dtaung gahn kum tahm
Love doesn’t need a question
ที่ใช่มันคืออะไร
Tee chai mun keu arai
Asking what it is
มันเป็นไปได้ทั้งนั้น
Mun bpen bpai dai tung nun
It just is

(*) ไม่ต้องหานิยามใดๆให้ความรัก
Mai dtaung hah niyahm dai dai hai kwahm ruk
There’s no need for a definition for love
แค่ปลดปล่อยใจให้มันทำตามความรู้สึก
Kae bplot bploy jai hai mun tum dtahm kwahm roo seuk
Just release your heart to follow its feelings
ถ้าจะรัก ไม่ต้องไปถามใคร รักอยู่ที่ใจ
Tah ja ruk mai dtaung bpai tahm krai ruk yoo tee jai
If it’s love, there’s no need to ask anyone, love is in your heart
อย่างที่ตัวฉันนั้นมันมีให้เธอ
Yahng tee dtua chun nun mun mee hai tur
Like what I have for you

เพราะใจฉันรู้ตัวเอง ถ้าเป็นเธอนั้นก็ใช่
Pror jai chun roo dtua eng tah bpen tur nun gor chai
Because my heart knows itself, if it’s you, it’s right
ไม่ว่าจะร้ายดี ตัวตนเป็นเช่นไร
Mai wah ja rai dee dtua dton bpen chen rai
No matter how good or bad things are, or how you look
นั่นคือรัก
Nun keu ruk
That’s love

(*,*)

ก็รัก รักที่เธอนั้นเป็นเธอ
Gor ruk ruk tee tur nun bpen tur
I love…I love you for you

   

เนื้อร้องและทำนอง : เชษฐา ยารสเอก
เรียบเรียง : ทศวัชร โชติวงศ์
Produced by : ทศวัชร โชติวงศ์
Executive Producer : Behind the songs
Record at : IN EAR BEAT Studio