รักเหงาๆ

All posts tagged รักเหงาๆ

Title: รักเหงาๆ / Ruk Ngao Ngao (Lonely Love)
Artist: Fon Napat
Album: F.O.N Feelings of Nature
Year: 2003

มองไปตรงประตู เหมือนว่าเธอยังมองกลับมา
Maung bpai dtrong bpradtoo meuanw ah tur yung maung glup mah
I look at the door and it’s like you’re still looking back
เหมือนทุกคราที่เธอได้มาหากัน ใจมันยังไม่ลืม
Meuan took krah tee tur dai mah hah gun jai mun yung mai leum
Like every time you came to see me, my heart still hasn’t forgotten
ทุกๆคืนยังคงแอบฝัน ว่าสักวันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม
Took took keun yung kong aep fun wah suk wun ja glup mah bpen meuan derm
Every night I still secretly dream that some day we’ll get back together

(*) ฉันนั้นเหงาคุยกับความรู้สึก
Chun nun ngao kooey gup kwahm roo seuk
I’m lonely, talking with my feelings
หนาวลึกๆ ด้วยความคิดถึงเธอ
Nao leuk leuk duay kwahm kit teung tur
And deeply cold with missing you
ทุกๆครั้งหัวใจมันก็เพ้อ เผลอตัวเรียกชื่อเธอ
Took took krung hua jai nun gor pur plur dtua riak cheu tur
Every time my heart is crazy, absently calling out your name

(**) ได้ยินไหม ว่าใจดวงนี้มันบอกว่ารัก
Dai yin mai wah jai duang nee mun bauk wah ruk
Do you hear that this heart is saying it loves you?
มันบอกว่ารัก มันบอกทุกวัน มันบอกว่าฉันมีเธอเท่านั้น
Mun bauk wah ruk mun bauk took wun mun bauk wah chun mee tur tao nun
It tells me it loves you, it tells me every day, it tells me I have only you
แค่เธอเท่านั้นที่ในหัวใจ ได้ยินไหมเธอ
Kae tur tao nun tee nai hua jai dai yin mai tur
Just you alone in my heart, do you hear me?
อยากบอกให้รู้ว่าใจดวงนี้มันอยากจะย้ำ
Yahk bauk hai roo wah jai duang nee mun yahk ja yum
I want to tell you and let you know that this heart wants to emphasize
มันอยากจะย้ำ ตรงคำว่ารักที่เก็บเอาไว้
Mun yahk ja yum dtrong kum wah ruk tee gep ao wai
It wants to repeat the love it’s kept inside
เพื่อรอเธอนั้น เพื่อเธอเท่านั้น ไม่เคยให้ใคร มีไว้เพื่อเธอ
Peua ror tur nun peua tur tao nun mai koey hai krai mee wai peua tur
It’s been waiting for you, for only you, it’s never given it to anyone else, it’s being kept for you

(*,**)

อยากบอกให้รู้ว่าใจดวงนี้มันอยากจะย้ำ
Yahk bauk hai roo wah jai duang nee mun yahk ja yum
I want to tell you and let you know that this heart wants to emphasize
มันอยากจะย้ำ ตรงคำว่ารักที่เก็บเอาไว้
Mun yahk ja yum dtrong kum wah ruk tee gep ao wai
It wants to repeat the love it’s kept inside
เพื่อเธอ แม้จะรู้ว่าเธอไม่มีวันกลับมา
Peua tur mae ja roo wah tur mai mee wun glup mah
For you, even though I know you’ll never come back
รักเหงาๆ ของคนใจช้ำๆ เธอได้ยินบ้างไหม
Ruk ngao ngao kaung kon jai chum chum tur dai yin bahng mai
Do you hear the lonely love from a broken-hearted person?
เธอได้ยินฉันไหม
Tur dai yin chun mai
Do you hear me?

Title: รักเหงาๆ / Ruk Ngao Ngao (Lonely Love)
Artist: Illslick
Album: Fixtape Vol.2
Year: 2011

ได้ยินไหม ว่าใจดวงนี้มันบอกว่ารัก
Dai yin mai wah jai duang nee mun bauk wah ruk
Can you hear this heart saying it loves you?
มันบอกว่ารัก มันบอกทุกวัน มันบอกว่าฉันมีเธอเท่านั้น
Mun bauk wah ruk mun bauk took wun mun bauk wah chun mee tur tao nun
It’s saying it loves you, it tells you every day, it’s saying I only have you
แค่เธอเท่านั้นที่ในหัวใจ ได้ยินไหมเธอ
Kae tur tao nun tee nai hua jai dai yin mai tur
It’s only you who’s in my heart, can you hear me?

แค่อยากจะขอมองให้ชื่นใจสักครั้­ง
Kae yahk ja kor maung hai cheun jai suk krung
I just want to ask to look and make you happy for once
Oh sexy bomb girl เธออยู่ในใจของฉัน
Oh sexy bomb girl tur yoo nai jai kaung chun
Oh, sexy bomb girl, you’re in my heart
ไม่ว่าจะพบเจอใครก็ไม่มีใครที่เ­หมือนอย่า­งเธอ
Mai wah ja pob jur krai gor mai mee krai tee meuan yahng tur
Regardless of who I meet, no one is like you
แม้อยู่หนใดใจมันยังคิดถึง ย้อนไปช่วงเวลาที่เคยได้ลึกซึ้ง
Mae yoo hon dai jai mun yung kit teung yaun bpai chuang welah tee koey dai leuk seung
Wherever I am, my heart still misses you, turn back the time to when I once was able to feel you
แต่ไม่ว่าคิดเท่าไหร่ เธอก็คงต้อ­งไปกับเขา
Dtae mai wah kit tao rai tur gor kong dtaung bpai gup kao
But however much I think about it, you went off with him

(*) ฉันนั้นเหงา คุยกับความรู้สึก หนาวลึกๆ ด้วยความคิดถึงเธอ
Chun nun ngao kooey gup kwahm roo seuk nao leuk leuk duay kwahm kit teung tur
I’m lonely, speaking to my feelings, a deep coldness with thoughts of you
และทุกครั้งหัวใจมันก็เผลอ เผลอตัวเรียกชื่อเธอ
Lae took krung hua jai mun gor plur plur dtua riak cheu tur
And every time, my heart absently, absently calls out your name

(**) ได้ยินไหมว่าใจดวงนี้มันบอกว่ารัก ที่บอกว่ารัก แต่ฟังให้ชัด
Dai yin mai wah jai duang nee mun bauk wah ruk tee bauk wah ruk dtae fung hai chut
Can you hear this heart saying it loves you, it’s saying it loves you, but listen carefully
เวลาที่ฉันนั้นบอกว่ารัก ก็บอกว่ารัก ให้เธอเท่านั้น
Welah tee chun nun bauk wah ruk gor bauk wah ruk hai tur tao nun
When I say I love you, I say I love you only to you
มีกันและกัน แค่่เธอกับฉัน เหมือนอย่างในฝัน ผู้เดียวเท่านั้น
Mee gun lae gun kae tur gup chun meuan yahng nai fun poo diao tao nun
We have each other, just you and me, like in my dreams, all alone
ในทุกๆวัน และไม่มีผัน แค่เธอเท่านั้น เพียงในหัวใจ… มีไว้ให้เธอ
Nai took took wun lae mai mee pun kae tur tao nun paing nai hua jai mee wai hai tur
Every day, and I’ll never change, just you alone in my heart, I’ll keep it for you

(***) อยากบอกให้รู้ ว่าใจดวงนี้ นั้นมันจะย้ำ นั้นมันจะย้ำ
Yahk bauk hai roo wah jai duang nee nun mun ja yum nun mun ja yum
I want to let you know that this heart will emphasize it, it’ll emphasize it
นั้นมันจะซ้ำ ให้เธอได้รู้ว่าคำว่าคิดถึงกับ คำว่ารัก
Nun mun ja sum hai tur dai roo wah kum wah kit teung gup kum wah ruk
It’ll repeat it so you can know that I miss you, I love you
ที่เก็บเอาไว้ตลอดทั้งนั้น เพื่อเธอเท่านั้น และโลกใบนี้
Tee gep ao wai dtalaut tung nun peua tur tao nun lae lohk bai nee
I’ll keep it all for you forever, and this world
นั้นมีแค่เพียงตัวเธอกับฉัน และใจดวงนี้ฉันรับประกันไม่เคยให้ใคร… มีไว้ให้เธอ
Nun mee kae piang dtua tur gup chun lae jai duang nee chun rup bpragun mai koey hai krai mee wai hai tur
Has only you and me, and this heart, I guarantee, I will never give to anyone else, I’ll keep it for you

(*,**,***)