รักเลยได้มั้ย

All posts tagged รักเลยได้มั้ย

Title: รักเลยได้มั้ย? / Ruk Loey Dai Mai (So Can I Love You?)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์) ft. SYPS
Album: [Single]
Year: 2019

ไม่ดีไม่ดีเลย พอกันทีรักข้างเดียว
Mai dee mai dee loey por gun tee ruk kahng diao
It’s not good, it’s not good at all, enough of this one-sided love
แต่ว่าฉันรักเดียวข้างเธอจะได้ไหม
Dtae wah chun ruk diao kahng tur ja dai mai
So can I love only you by your side?
มองเธอทีไรมันทรมานถึงข้างใน
Maung tur tee rai mun toramahn teung kahng nai
Whenever I look at you, it’s torture inside
เจ็บเกือบตายเพราะเธอสวยคมจนบาดใจ
Jep geuap dtai pror tur suay kom jon baht jai
It hurts to death because your beauty’s so sharp, it cuts my heart

(*) ช่วยมอบตัว และช่วยมอบหัวใจ
Chuay maup dtua lae chuay maup hua jai
Please give me your body, and please give me your heart
เพราะความคิดถึงมันล้อมเธอหมดแล้ว
Pror kwahm kit teung laum tur mot laeo
Because my longing is completely surrounding you
รักที่มีให้เธอไม่เคยแผ่ว
Ruk tee mee hai tur mai koey paeo
The love I have for you will never lessen
ตกหลุมรักเธอเข้าแล้วก็ไม่ อยาก จะ ปีน ขึ้น มา อีก ต่อ ไป (ใจมันทนไม่ไหว)
Dtok loom ruk tur kao laeo gor mai yahk ja bpeen keun mah eek dtor bpai (jai mun ton mai wai)
I’ve fallen in love with you already and I don’t want to climb out again anymore (my heart can’t take it)

(**) แล้วเธอจะเอามั้ย ใจที่มีแค่เธอ ใจที่เป็นของเธอตลอดไป
Laeo tur ja ao mai jai tee mee kae tur jai tee bpen kaung tur dtalaut bpai
So will you take my heart that has only you? My heart that’s yours forever?
แล้วเธอจะเอามั้ย ใจที่จะรักเธอตลอดกาล
Laeo tur ja ao mai jai tee ja ruk tur dtalaut gaun
So will you take my heart that will love you for all time?
หมดเวลา ที่จะทัก อยากจะรัก เลยได้ไหม It’s all right
Mot welah tee ja tuk yahk ja ruk loey dai mai it’s all right
Times up for hellos, I want to love you, so can I? It’s all right
เวลานี้ไม่อยากทัก อยากจะรัก เลยได้ไหม It’s all right
Welah nee mai yahk tuk yahk ja ruk loey dai mai it’s all right
This time I don’t want to say hello, I want to love you, so can I? It’s all right

เธอทำให้ฉันกลายเป็นคนไม่มีหัวใจ
Tur tum hai chun glai bpen kon mai mee hua jai
You’ve turned me into a person without a heart
เธอขโมยเอาใจไปเก็บมันซะแล้ว
Tur kamoy ao jai bpai gep mun sa laeo
You’ve stolen my heart away
ยินดีจะเป็นแฟนเธอแบบไหนได้ทุกแนว
Yin dee ja bpen faen tur baep nai dai took naew
I’d be happy to be your boyfriend in any fashion
ให้แววตาของเธอนั้นมีแค่แต่ฉัน
Hai waew dtah kaung tur nun mee kae dtae chun
Let me be the only one in your sights

(*,**)

I might be comin in strong but I get a little sense
That you wanna little love baby we could do it best
Keep it going all night dance till the sun
A little bit of bad could be a little bit of fun
We could take it to the morning baby we don’t gotta stop
Nobody do it quite like this in Bangkok
Lemme break your plans
Imma be your man
But only if you want me to be
So tell me

(*,**,**)

   

Lyrics : Mac Sarun
Additional Rap : SYPS
Music : Saksit Vejsupaporn, Rhys Fletcher, SYPS
Programming : Saksit Vejsupaporn, Rhys Fletcher
Guitars : Supachok chuamuangphan
Producer : Charles Fisher

   

ToR+’s come such a long way in his career, it’s hard to imagine him as the shy little pianist in B5 that I remember two decades ago. He’s grown up a lot and shown he can be just as versatile with an electric keyboard as he is with a traditional piano~ I like the look and feel of this music video, it reminds me of my highschool years for some reason, I guess the colors and style are pretty reminiscent of the early 2000s, and I like how Thai songs are saying “I’m going to get you/be your man/love you…but only if you want me to” these days xD I guess that takes the edge off the otherwise creepy factor the lyrics of “no more greeting, I’m going to love you now, it’s okay” might carry haha