รักเป็นเช่นใด

All posts tagged รักเป็นเช่นใด

Title: รักเป็นเช่นใด / Ruk Bpen Chen Dai (What is Love Like?)
Artist: Sip Lor (สิบล้อ)
Album: เสียงเพลงสิบล้อ / Siang Pleng Sip Lor
Year: 2004

ถามใจตัวเอง เมื่อใจต้องหวั่นไหว เมื่อรักพาเราให้สับสน
Tahm jai dtua eng meua jai dtaung wun wai meua ruk pah rao hai sup son
Ask your own heart when you’re nervous, when love leads us to feel mixed up
ถามใจตัวเอง กับรักที่วกวน ค้นหาเหตุผลใช่อารมณ์
Tahm jai dtua eng gup ruk tee wok won kon hah het pon chai ahrom
Ask your own heart about a meandering love, searching for the right reason for the mood

หากความรัก ทำให้สุขสม ก็อยากไขว่คว้ามาชื่นชม
Hahk kwahm ruk tum hai sook som gor yahk kwai kwah mah cheun chom
If love makes us happy, we want to seize it and admire it
แต่ความรัก ทำให้โอ่ถม ต้องจมน้ำตากันไป
Dtae kwahm ruk tum hai oh tom dtaung jom num dtah gun bpai
But love makes us upset, having to sink in tears

(*) อยากจะถามรักเป็นเช่นใดกันเล่า รักเป็นเช่นใดหนอ
Yahk ja tahm ruk bpen chen dai gun lao ruk bpen chen dai nor
I want to ask what love is like, what is love like?
ถามใครไม่มีใครตอบ แค่อยากจะรู้ว่ารักเป็นเช่นใด
Tahm krai mai mee krai dtaup kae yahk ja roo wah ruk bepn chen dai
Whoever I ask, no one answers, I just want to know what love is like

ที่เคยได้ยิน ว่ารักเป็นอย่างโน้น รักเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้น
Tee koey dai yin wah ruk bpen yahng nohn ruk bpen yahng nee bpen yahng nun
What I’ve heard before, that love is like this and that and this
รักเขาค้างเดียว รักแรกช้ำพอกัน รักสามเส้านั้นช่างเหนื่อยใจ
Ruk kao kahng diao ruk raek chum por gun ruk sahm sao nun chahng neuay jai
Loving someone one-sidedly, first love hurts enough, a sad love triangle is so exhausting

เมื่อความรัก มันต้องเป็นไป ไม่มีใครๆครอบครองได้
Meua kwahm ruk mun dtaung bpen bpai mai mee krai krai kraup kraung dai
When love must be, no one can control it
เมื่อความรัก มันไร้ความหมาย ก็หลงงมงายกันไป
Meua kwahm ruk mun rai kwahm mai gor long ngom ngai gun bpai
When love is meaningless, we get lost in infatuation

(*)

ทบทวนตัวเอง ก่อนไปรักใครเค้า ถามใจตัวเรากันอีกครั้ง
Top tuan dtua eng gaun bpai ruk krai kao tahm jai dtua rao gun eek krung
Reconsider yourself before you go love someone, let’s ask our hearts again
ทบทวนตัวเอง ก่อนเผลอก่อนพลาดพลั้ง ยับยั้งช่างใจกันหน่อยไหม
Top tuan dtua eng gaun plur gaun plaht plung yup yung chahng jai gun noy mai
Reconsider yourself before you get careless, before you screw up, should you restrain or let go of you heart?

เมื่อความรัก มันไม่จีรัง เดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวเปลี่ยนใจ
Meua kwahm ruk mun mai jee rung diao ruk diao chung diao bplian jai
When love isn’t long-lasting, one moment you’re in love, another you hate the other person, pretty soon you’ve changed your mind
เปลี่ยนแปรไป เป็นด้วยเหตุใด ไม่เข้าใจความรักเลย
Bplian bprae bpai bpen duay het dai mai kao jai kwahm ruk loey
What’s the reason for the change? I don’t understand love at all

(*,*)

   

คำร้อง : สุทธิพงศ์ แจ่มจำรัส
ทำนอง : สุทธิพงศ์ แจ่มจำรัส
เรียบเรียง : เทียรี่ เมฆวัฒนา;สุทธิพงศ์ แจ่มจำรัส