รักษาได้เปล่า

All posts tagged รักษาได้เปล่า

Title: รักษาได้เปล่า / Ruk Sah Dai Bplao (Can You Treat Me?)
Artist: OneOne
Album: [Single]
Year: 2020

ฉันกระวนกระวายมันคล้ายว่ามีอาการเจ็บ หัวใจมันมีความอ่อนไหว
Chun grawon grawai mun klai wah mee ahgahn jep hua jai mun me ekwahm aun wai
I’m anxious, it’s like I’m in pain, my heart is weak
เหมือนมันมีอาการเสียด เหมือนมันมีอาการจุกใจ ทำยังไงก็ไม่หาย
Meuan mun mee ahgahn siat meuan mun mee ahgahn jook jai tum yung ngai gor mai hai
It’s like I have a piercing pain, it’s like I have a pressing pain, whatever I do, it doesn’t go away

(*) ก็มันไม่รู้ที่เป็นอยู่คืออะไร วอนเธอวินิจฉัยอาการให้ฉันที
Gor mun mai roo tee bpen yoo keu arai waun tur winit chai yahgahn hai chun tee
I don’t know what this is, I’m begging you, diagnose my symptoms for me

(**) อยู่คนเดียวไม่ได้
Yoo kon diao mai dai
I can’t be alone
ไม่อยากจะไปไหนคนเดียว
Mai yahk ja bpai nai kon diao
I don’t want to go anywhere alone
ไม่อยากจะต้องพูดคนเดียว
Mai yahk ja dtaung poot kon diao
I don’t want to have to speak alone
ไม่อยากร้องไห้คนเดียว
Mai yahk raung hai kon diao
I don’t want to cry alone
อยากให้เธอมารักษาหัวใจ
Yahk hai tur mah ruk sah hua jai
I want you to treat my heart
คงเจ็บจนทนไม่ได้
Kong jep jon ton mai dai
It hurts so much, I can’t bear it
ถ้าไม่มีเธออยู่ข้างกาย
Tah mai mee tur yoo kahng gai
If I don’t have you by my side
ในวันที่ฉันต้องเสียใจ
Nai wun tee chun dtaung sia jai
When I’m sad
ให้เธอดูแลได้ไหม
Hai tur doo lae dai mai
Can you take care of me?
อาการอย่างเงี้ย อยากจะให้เธอรักษาได้เปล่า
Ahgahn yahng ngia yahk ja hai tur ruk sah dai bplao
With symptoms like this, could you be the one to treat me?

เหมือนมันจะไม่หายขาด เหมือนว่ามันจะเป็นหนัก พักเท่าไหร่ก็ยังไม่หาย
Meuan mun ja mai hai kaht meuan wah mun ja bpen nuk puk tao rai gor yung mai hai
It’s like it won’t go away, it’s like it’s going to be severe, however much I rest, it still hasn’t disappeared
ลุกลามไปทั้งหัวใจ เรื้อรังนานเกินไป อ่อนแอทำอะไรก็ไม่ไหว
Look lahm bpai tung hua jai reua rung nahn gern bpai aun ae tum arai gor mai wai
It’s spreading through my entire heart, it’s been a chronic pain for too long, I’m so weak, I can’t do anything

(*,**,**)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
LYRICS : จิรายุส สุขเกษม , จิณห์วรา โพธิ์รักษา
MELODY : จิรายุส สุขเกษม
ARRANGE : ONEONE
MIXED & MASTERED by DANUPHOP KAMOL