รักล้นใจ

All posts tagged รักล้นใจ

Title: รักล้นใจ / RUk Lon Jai (Love Overflowing From My Heart)
Artist: Leo Putt
Album: OST Kiss Me รักล้นใจนายแกล้งจุ๊บ
Year: 2015

Tonight, I’m mixed up inside
I see only your face in my heart
Why is it like this?
Because we’re just friends

We meet, we talk together, we go out together
But we know that we’re really just friends
But in the end, my heart can’t take
The love that’s overflowing from my heart

(*) It’s only love
That’s playing inside my heart
The thing that I don’t understand
Is where did this love come from?

I want to run, run far away
I can’t hide my feelings when I see you
But I still crazily hope
That you’ll understand

Can we meet, talk together, and go out together
Like yesterday?
However I’ll be
All I ask is to keep only you

(*)

I want you to get to know me
And the truth in my heart, that’s all
Because I can’t take it
Love is overflowing from my heart

Title: รักล้นใจ / Ruk Lon Jai (Love Overflowing From My Heart)
Artist: Mild
Album: Mild
Year: 2008

รักในใจ เก็บมันเอาไว้เรื่อยมา
Ruk nai jai gep mun ao wai reuay mah
I’ve constantly kept my love in my heart
ก็เพียงแค่มองในตาเธออาจจะพอเข้าใจ
Gor piang kae maung nai dtah tur aht ja por kao jai
Just looking with my eyes hoping it’d be enough for you to understand
รักที่ใครบางคน ต้องทนเก็บไว้ข้างใน
Ruk tee krai bahng kon dtaung ton gep wai kahng nai
The love that some people must endure keeping in
ไม่อาจจะเปิดเผยไป ให้ใครได้รู้
Mai hat ja bpert poey bpai hai krai dai loey
Not revealing it and letting anyone know

(*) ฉันจึงต้องทำเป็นเฉยชา
Chun jeung dtaung tum bpen choey chah
So I must be nonchalant
กลัวซักวันเธอรู้ว่าฉันรักเธอตลอดมา
Glua suk wun tur roo wah chun ruk tur dtalaut mah
Afraid that some day you’ll realize I’ve always loved you
และเธอเกิดจะบอกลากันไป
Lae tur gert ja bauk lah gun bpai
And that you’ll tell me good-bye

(**) แต่ต้องเก็บต่อไปอีกนานแค่ไหน
Dtae dtaung gep dtor bpai eek nahn kae nai
But how much longer must I continue to keep it in?
รักที่เอ่อล้นใจ รักที่มีให้เธอมากมาย
Ruk tee ur lon jai ruk tee mee hai tur mahk mai
The love that’s overflowing from my heart, the love I have so much of for you
สุดท้ายไม่มีค่าใด จะทำให้เธอเห็นใจ
Soot tai mai mee kah dai ja tum hai tur hen jai
In the end, it’s worthless, I’ll make you take sympathy on me
จะทำให้เธอสนใจ เพราะรักที่มีมันเกินเอ่ยไป
Ja tum hai tur son jai pror ruk tee mee mun gern oey bpai
I’ll make you take interest, because the love I have is too much to say
เกินกว่าคำอธิบายใดๆ จะเท่าเทียม
Gern gwah kum attibai dai dai ja tao tiam
It’s beyond any explanation

เหมือนในใจ จะมีเส้นใยบางๆ
Meuan nai jai ja mee sen yai bahng bahng
It’s like there’s a fine string inside my heart
ที่คอยจะเข้ามาบัง กันขวางระหว่างสองใจ
Tee koy ja kao mah bung gun kwahng rawahng saung jai
That keeps holding back and obstructing our hearts
จะทำให้เราเจอกัน แต่จะรักกันไม่ได้
Ja tum hai rao jur gun dtae ja ruk gun mai dai
Making us able to meet, but unable to love
ทำได้เพียงเก็บไว้ในใจดวงนี้
Tum dai piang gep wai nai jai duang nee
All I can do is keep in in this heart

(*,**)

และหากว่าในเส้นใยบางๆได้จางลงไป
Lae hahk wah nai sen yai bahng bahng dai jahng long bpai
And if this thin string fades away
คงถึงวันที่ใจสองใจ ได้รักกันซักที
Kong teung wun tee jai saung jai dai ruk gun suk tee
It’ll be the day our two hearts can finally love each other

(**)
จะบอกเธอด้วยคำๆ ไหน
Ja bauk tur duay kum kum nai
With what words shall I tell you?

(**)

จะบอกเธอด้วยคำไหน ให้รู้ดี
Ja bauk tur duay kum nai hai roo dee
With what words should I tell you and make you realize?
รักที่ฉันมีทั้งใจ คงไม่มีคำๆ ไหนจะเท่าเทียม
Ruk tee chun mee tung jai kong mai me kum kum nai ja tao tiam
The love I have in my whole heart is beyond any words