รักก็คือรัก

All posts tagged รักก็คือรัก

Title: รักก็คือรัก / Ruk Gor Keu Ruk (Love is Love)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: OST เล่ห์ลับสลับร่าง / Lay Lup Salup Rahng
Year: 2017

ไม่ต้องมาตั้งคำถาม ไม่ต้องมาทำแปลกใจ ฉันไม่มีคำตอบทั้งนั้น
Mai dtaung mah dtung kum tahm mai dtaung mah tum bplaek jai chun mai mee kum dtaup tung nun
You don’t have to ask, there’s no need to act surprised, I don’t have any answers
ว่าทำไมเรารักกัน ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ ฉันรู้เพียงคำเดียว รักเธอ
Wah tummai rao ruk gun mai kao jai kwahm sum pun chun roo piang kum diao ruk tur
As to why we’re in love, I don’t understand our connection, all I know is that I love you

(*) มันไม่มีนิยาม ว่ารักนั้นต้องเป็นแบบไหน มันอยู่ที่หัวใจข้างซ้าย เรียกร้องให้โอเคกับเธอ
Mun mai mee niyahm wah ruk nun dtaung bpen baep nai mun yoo tee hua jai kahng sai riak raung hai okay gup tur
There’s no definition as to how love must be, its in my heart in the left side of my chest, demanding that it’s okay with you

(**) รักก็คือรัก (love is love) มันไม่มีเหตุผลใด
Ruk gor keu ruk (love is love) mun mai mee het pon dai
Love is love (love is love) There’s no reasoning
ก็รักเพราะเธอคือเธอ ไม่ใช่เพราะว่าตัวเธอเหมือนใคร ไม่มีอะไรต้องบรรยาย
Gor ruk pror tur keu tur mai chai pror wah dtua tur meuan krai mai mee arai dtaung bunyai
I love you because you are you, not because you’re like anyone else, there’s nothing that needs explaining
รักก็คือรัก (love is love) คำตอบเดียวข้างในหัวใจ
Ruk gor keu ruk (love is love) kum dtaup diao kahng nai hua jai
Love is love (love is love) the only answer is in the heart
ก็รักที่เธอเป็นเธอ ไม่สนว่าเธอจะเป็นอะไร เพียงเรามีแค่หัวใจ ก็เพียงพอแล้ว
Gor ruk tee tur bpen tur mai son wah tur ja bpen arai piang rao mee kae hua jai gor piang por laeo
I love that you are you, I don’t care what you’ll be, only that we’ll have feelings for each other, that’s just enough

ต่อให้เธอไม่น่ารัก ต่อให้เธอต่างจากใคร ฉันก็ยังจะบอกว่ารัก
Dtor hai tur mai nahruk dtor hai tur dtahng jahk krai chun gor yung ja bauk wah ruk
Even though you’re not cute, even though you’re different from everyone else, I’ll still tell you I love you
ต่อให้ไม่มีผู้ใด เข้าใจในความสัมพันธ์ ฉันก็ยังยืนยัน รักเธอ
Dtor hai mai mee poo dai kao jai nai kwahm sumpun chun gor yung yeun yun ruk tur
Even though there’s no one who understands our connection, I still reassure you that I love you

(*,**,*,**)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง เต็น ธีรภัค