รอยยิ้มดีกว่าน้ำตา

All posts tagged รอยยิ้มดีกว่าน้ำตา

Title: รอยยิ้มดีกว่าน้ำตา / Roy Yim Dee Gwah Num Dtah (A Smile is Better Than Tears)
Artist: Arm Song
Album: [Single]
Year: 2018

อย่าโกรธฉันที่บอกให้เธอไปเริ่มต้นใหม่
Yah groht chun tee bauk hai tur bpai rerm dton mai
Don’t hate me for telling you to start over
ไม่ได้จะไล่เธอไป แต่มองไม่เห็นทาง
Mai dai ja lai tur bpai dtae maung mai hen tahng
I don’t want to chase you away, but I can’t see a way
อยากขอบใจที่เชื่อว่ารักของฉันกินได้
Yahk kaup jai tee cheua wah ruk kaung chun gin dai
I want to thank you for believing that my love could feed you
ถึงแม้เธอนั้นจะต้องลำบาก ที่ต้องมารักกัน
Teung mae tur nun ja dtaung lumbahk tee dtaung mah ruk gun
Even though it was troublesome for you to love me

(*) ต่อให้ฉันรักเธอมากแค่ไหน
Dtor hai chun ruk tur mahk kae nai
No matter how much I love you
สักวันน้ำตาจะพาเธอไปจากใจฉัน
Suk wun num dtah ja pah tur bpai jahk jai chun
Some day, tears will lead you away from my heart
เท่าที่มีให้ได้ ก็มีแต่หัวใจ
Tao tee mee hai dai gor mee dtae hua jai
I can give you all I have; I have only my heart

(**) ที่พูดว่ารักของฉันกินได้ มันไม่มีจริงก็แค่พูดปลอบใจ
Tee poot wah ruk kaung chun gin dai mun mai mee jing gor kae poot bplaup jai
You said that my love could feed you, but it’s not true, you just said that to comfort me
ไม่อยากให้เธอทนอีกต่อไป ก็ขอบใจที่เธอนั้นร่วมฝันกัน
Mai yahk hai tur ton eek dtor bpai gor kaup jai tee tur nun ruam fun gun
I don’t want to make you endure this anymore, thank you for sharing my dreams
แม้ฉันจะรักเธอทั้งหัวใจ แต่ความไม่พร้อมก็พรากเธอจากฉัน
Mae chun ja ruk tur tung hua jai dtae kwahm mai praum gor prahk tur jahk chun
Even though I love you with all my heart, things just aren’t ready, so I’m separating you from me
ขอให้วันนี้ที่เราจบกัน จากกันไปด้วยรอยยิ้มดีกว่าน้ำตา
Kor hai wun nee tee rao jop gun jahk gun bpai duay roy yim dee gwah num dtah
On this day that we’re breaking up, I want us to leave each other with a smile; it’s better than tears

ก็เคยคิด ว่าคนอย่างฉันถึงโชคดี
Gor koey kit wah kon yahng chun teung chohk dee
I once thought a guy like me was lucky
ที่ได้มีเธอคนนี้มาร่วมชีวิตกัน
Tee dai mee tur kon nee mah ruam cheewit gun
To be able to have you sharing my life
แต่วันนี้ ยิ่งเดินยิ่งไกลไม่ถึงครึ่งทาง
Dtae wun nee ying dern ying glai mai teung kreung tahng
But today, the more we walk, the further away it gets, we haven’t reached half-way
ขอโทษที่ทำให้เธอลำบากที่มาฝากหัวใจ
Kor toht tee tum hai tur lumbahk tee mah fahk hua jai
I’m sorry for troubling you by giving you my heart

(* ,**)

   

เนื้อร้อง : แสนคม สมคิด
ทำนอง : ธนา ลวสุต
เรียบเรียง : ธนา ลวสุต

   
What a bittersweet song and music video about wanting to break up while things are still good, knowing they can’t go any further, since the guy is too poor to give the girl what he feels she needs.