ย้อนเวลา

All posts tagged ย้อนเวลา

Title: ย้อนเวลา / Yaun Welah (Turn Back Time)
Artist: Mahafather
Album: [Single]
Year: 2019

ในวันที่เรา ต้องร่ำลา จากกันโดยไม่ตั้งใจ
Nai wun tee rao dtaung rum lah jahk gun doy mai dtung jai
When we had to say good-bye and separate against our will
มีความคิดถึงที่ส่งไปหา เธออาจไม่รู้ตัว
Mee kwahm kit teung tee song bpai hah tur aht mai roo dtua
I have thoughts of you that I send to you, you might not realize it
และตัวฉันเองก็อยากจะรู้ว่าเธอเป็นเช่นไร
Lae dtua chun eng gor yahk ja roo wah tur bpen chen rai
And I want to know how you are

อยู่ในห้องนอน ที่เคยนอนฝันด้วยกันทุกคืน
Yoo nai haung naun tee koey naun fun duay gun took keun
In the bedroom where we once slept and dreamed together every night
ปิดไฟแล้วเหมือนมีความเหงามาเยือน
Bpit fai laeo meuan mee kwahm ngao mah yeuan
Turning off the lights, it’s like loneliness has come to visit
มันไม่เหมือนเดิม และไม่รู้ว่าต้องทำตัวเช่นไร
Mun mai meuan derm lae mai roo wah dtaung tum dtua chen rai
It’s not the same, and I don’t know what I should do

อยากให้เธออยู่ตรงนี้ อยากมีเธออยู่ตรงนี้ ที่เก่า
Yahk hai tur yoo dtrong nee yahk mee tur yoo dtrong nee tee gao
I want you to be right here, I want to have you right here in your old place
อยากมีเธออยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่เดิม
Yahk mee tur yoo dtrong nee yoo dtrong tee derm
I want to have you right here, right in the same place

โปรดจงกลับมา… ย้อนวันเวลา
Bproht jong glup mah yaun wun welah
Please come back, turn back the time
ขอภาวนา ให้รักยังมีทาง
Kor pahwanah hai ruk yung mee tahng
I pray that our love still has a way
ให้เห็นคนที่เคยยืนอยู่เคียงข้างกัน
Hai hen kon tee koey yeun yoo kiang kahng gun
Let me see the person who once stood beside me
และอยากให้เธอกลับมา ทุกวันเวลา
Lae yahk hai tur glup mah took wun welah
And I want you to come back, every day
ฉันภาวนา ให้รักยังมีทาง
Chun pahwanah hai ruk yung mee tahng
I pray that our love still has a way
ให้เห็นคนที่เคยยืนอยู่เคียงข้างกัน
Hai hen kon tee koey yeun yoo kiang kahng gun
Let me see the person who once stood beside me
และไม่ต้องจากกันไปอีกนาน
Lae mai dtaung jahk gun bpai eek nahn
And let us not have to be separated for any longer

ขอภาวนา ให้รักยังมีทาง
Kor pahwanah hai ruk yung mee tahng
I pray that our love still has a way
ให้เห็นคนที่เคยยืนอยู่เคียงข้างกัน
Hai hen kon tee koey yeun yoo kiang kahng gun
Let me see the person who once stood beside me
และอยากให้เธอกลับมา
Lae yahk hai tur glup mah
And I want you to come back
อยากให้เธอกลับมา
Yahk hai tur glup mah
I want you to come back
อยากให้เธอกลับมา
Yahk hai tur glup mah
I want you to come back

   

Produced by ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Lyrics – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Melody – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Arrangement – Mahafather

Title: ย้อนเวลา / Yaun Welah (Turn Back Time)
English Title: “Time Machine”
Artist: Commander
Album: [Single]
Year: 2015

ได้เจอข้อความเก่าเก่าเธอให้ไว้
Dai jur kor kwahm gao gao tur hai wai
I found the old messages you sent to me
ในวันที่เรารักกัน เธอบอกรักฉันเหลือเกิน
Nai wun tee rao ruk gun tur bauk ruk chun leua gern
From the days we were in love, you told me you loved me so much
และเป็นฉันเองที่ทำตัวห่างเหิน
Lae bpen chun eng tee tum dtua hahng hern
And it was me who acted distant
จนเธอเดินจากฉันไป ไม่มีอะไรแก้ตัว
Jon tur dern jahk chun bpai mai mee arai gae dtua
Until you walked away from me, I have no excuse

(*) รู้มั้ยเวลายิ่งผ่านไป ความทรงจำยังคอยย้ำเตือน
Roo mai welah ying pahn bpai kwahm song jum yung koy yum dteuan
Do you know that the more time passes by, the memories still remind me
ว่าเธอไม่เคยลบเลือนไปจากใจ
Wah tur mai koey lop leuan bpai jahk jai
That you’ve never been erased from
ของฉันเลย
Kaung chun loey
My heart?

(**) อยากจะย้อนเวลากลับไป
Yahk ja yaun welah glup bpai
I want to turn back time
ให้เรายังคงรักกัน ให้ฉันยังมีเธออยู่
Hai rao yung kong ruk gun hai chun yung mee tur yoo
So we would still be in love, so I would still have you
อยากจะขอให้เธอกลับมา
Yahk ja kor hai tur glup mah
I want to ask you to come back
อยากบอกให้เธอรู้ว่า ฉันเองเสียใจเพียงใด
Yahk bauk hai tur roo wah chun eng sia jai piang dai
I want to tell you and let you know how sad I am

เสียงนาฬิกาที่เดินเหมือนเธอยิ่งห่างกัน
Siang nahligah tee dern meuan tur ying hahng gun
The sound of the clock ticking is like the further away you get from me
อยากให้วันคืนย้อนมาก่อนได้ไหม
Yahk hai wun keun yaun mah gaun dai mai
I want to turn the days back to before
ฉันขอสัญญาจากนี้ จะไม่ทำให้เธอเสียใจอีกเลย
Chun kor sunyah jahk nee ja mai tum hai tur sia jai eek loey
I promise, from now on, I won’t hurt you again

(*,**,**)

   
เนื้อร้อง พิจักรกฤษ เทียรวิท
ทำนอง พิจักรกฤษ เทียรวิท
เรียบเรียง ภาณุพงศ์ บุญกนิษฐ
guitar studio record ภาณุพงศ์ บุญกนิษฐ
sound design พนา ณ วงวรรณศ์
Vocal record กิติพงษ์ ถนอมบุญ
bass record ธนาวัฒน์ วังกานนท์
drum record วิชัย จงสถิตถาคร

Title: ย้อนเวลา / Yaun Welah (Turn Back Time)
Artist: 25 Hours
Album: Color In White
Year: 2011

สิ่งดีดีที่มีจวบจนวันนี้ มันยังคงดีงามเหมือนเก่า
Sing dee dee tee mee juap jon wun nee mun yung kong dee ngahm meaun gao
The good things that I have to this day are still as beautiful as ever
ต่างกันตรงที่เธอไม่อยู่ตรงนี้ ไม่มีเธอคนเดิมอีกแล้ว
Dtahng gun dtrong tee tur mai yoo dtrong nee mai mee tur kon derm eek laeo
Unlike you not being here, I don’t have you anymore

(*) อยากย้อนเวลา อยากย้อนไปวันวาน
Yahk yaun welah yahk yaun bpai wun wahn
I want to turn back time, I want to turn back to yesterday
อยากย้อนเวลา อยากขอเธอคืนมา..คงได้แค่หวัง
Yahk yaun welah yahk kor tur keun mah kong dai kae wung
I want to turn back time, I want you to come back… I can only hope

ตั้งแต่วันที่ฉันกลับมาตรงนี้ ภาพดีดียังคงเหมือนเก่า
Dtung dtae wun tee chun glup mah dtrong nee pahp dee dee yung kong meuan gao
Since the day I came back here, the good visions are still the same
ต่างกันเพียงแค่เธอในเวลานี้ ไม่ใช่เธอคนเดิมอีกแล้ว
Dtahng gun paing kae tur nai welah nee mai chai tur kon derm eek laeo
Unlike you at this moment, you’re not the same anymore

(*)

คิดถึงเธอ ก็ยังคงคิดถึงเธอ ไม่เคยเปลี่ยน
Kit teung tur gor yung kong kit teung tur mai koey bplian
I miss you, I still miss you, that has never changed
ทุกถ้อยคำ ยังจำอยู่ทุกถ้อยคำ แต่ทุกอย่าง..คงได้แค่หวัง
Took toy kum yung jum yoo took toy kum dtae took yahng kong dai kae wung
Every word, I still remember every word, but everything… can only hope

อยากให้เธอคนเดิมกลับมาทางนี้ กลับมาเป็นคนเดิมเหมือนเก่า
Yahk hai tur kon derm glup mah tahng nee glup mah bpen kon derm meuan gao
I want you to come back here, come back and be the same as you used to be
ตั้งแต่เธอเปลี่ยนใจจากคนคนนี้ เธอรู้ไหมมันช่างเงียบเหงา
Dtung dtae tur bplian jai jahk kon kon nee tur roo mai mun chahng ngiap ngao
Since you changed your mind about this man, do you know it’s been so lonely?

   
คำร้อง สมพล รุ่งพาณิชย์ , กฤตพงศ์ สกุลนามอเนก
ทำนอง เอกศิริ กำบังภัย,สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง 25 hours