ยิ้มมายิ้มไป

All posts tagged ยิ้มมายิ้มไป

Title: ยิ้มมายิ้มไป / Yim Mah Yim Bpai (Smiling and Smiling)
Artist: China Dolls
Album: ไชน่า แดง / China Daeng (Red China)
Year: 2002

แอบมอง ได้แต่มองตั้งนาน เจอะกันก็ไม่เคยส่งยิ้ม
Aep maung dai dtae maung dtung nahn jur gun gor mai koey song yim
I secretly look, I can only watch for so long, when we meet, I never smile at you
แกล้งทำเป็นเหม่อมองเรื่อยไป จะมาทางไหน ก็มองทางอื่น
Glaeng tum bpen mur maung reuay bpai ja mah tahng nai gor maung tahng eun
I pretend to be constantly staring at other things, whichever way you come from, I look the other way

(*) วันนี้ที่เธอเอ่ยเข้ามาทัก ฉันเลยได้แต่งง งงกับคำทักทาย
Wun nee tee tur oey kao mah tuk chun loey dai dtae ngong ngong gup kum tuk tai
Today when you came up to say hi, I could only be confused, confused by your greeting

(**) แค่ยิ้มมายิ้มไป ก็พูดอะไรไม่ออกซักที
Kae yim mah yim bpai gor poot arai mai auk suk tee
I just smile and smile, but I can’t say a word
ก็หัวใจที่มี คงยิ้มให้ได้แค่นี้ ทั้งใจ
Gor hua jai tee mee kong yim hai dai kae nee tung jai
My heart can only smile at you like this
ถ้ารู้เธอจะมาทักทาย ก็คงจะไม่มีปัญหา
Tah roo tur ja mah tuk taigor kong ja mai mee bpunhah
If I knew you’d come and say hi, there wouldn’t be a problem
ถ้าบอกว่าจะเดินเข้ามา ก็คงจะหาถ้อยคำพูดคุย
Tah bauk wha ja dern kao mah gor kong ja hah toy kum poot kooey
If you told me you’d be coming over, I’d have probably been able to find some words to say

(*,**)

ไม่ได้คิด คิดไว้ ไม่ได้นึกได้นึกไว้ ไม่ได้เตรียม เตรียม ใจ เมื่อเธอยืนอยู่ตรงหน้า
Mai dai kit kit wai mai dai neuk dai neuk wai mai dai dtriam dtriam jai meua tur yeun yoo dtrong nah
I never imagined, imagined, I never dreamed, dreamed, I didn’t prepare, prepare my heart when you’re standing in front of me
เลยต้องคิดหนักต้องคิดหนัก เมื่อ เธอพูดมา ทำให้ฉันตกใจอย่างแรง
Loey dtaung kit nuk dtaung kit nuk meua tur poot mah tum hai chun dtok jai yahng raeng
So I must think hard, I must think hard, when you spoke, it really surprised me
ไม่ได้คิด คิด ไว้ ไม่ได้นึกได้นึกไว้ ไม่ได้เตรียมเตรียม ใจ เมื่อเธอยืนอยู่ตรงหน้า
Mai dai kit kit wai mai dai neuk dai neuk wai mai dai dtriam dtriam jai meua tur yeun yoo dtrong nah
I never imagined, imagined, I never dreamed, dreamed, I didn’t prepare, prepare my heart when you’re standing in front of me
เลยต้องคิดหนักต้องคิดหนัก เมื่อ เธอพูดมา ทำให้ฉันไม่รู้จะพูดอะไร รู้ไหม
Loey dtaung kit nuk dtaung kit nuk meua tur poot mah tum hai chun mai roo ja poot arai roo mai
So I must think hard, I must think hard, when you spoke, do you know it made me not know what to say?

(*)

แค่ยิ้มมายิ้มไป ก็พูดอะไรไม่ออกซักที
Kae yim mah yim bpai gor poot arai mai auk suk tee
I just smile and smile, but I can’t say a word
ก็หัวใจที่มี คงยิ้มให้ได้แค่นี้ เท่านั้น
Gor hua jai tee mee kong yum hai dai kae nee tao nun
My heart can only smile at you like this

(**)

   

คำร้อง HIP-POPO
ทำนอง/ เรียบเรียง ณัฐวัฒน์ คณโฑแก้ว