ยิ้มก็พอ

All posts tagged ยิ้มก็พอ

Title: ยิ้มก็พอ / Yim Gor Por (A Smile is Enough)
Artist: ToR+ Saksit and Wonderframe
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ยิ้มก็พอ เพียงเท่านั้น อย่าต่อรองได้ไหม
Yim gor por piang tao nun yah dtor raung dai mai
A smile is enough, that’s all, please don’t bargain
รับมันไป ความใส่ใจ ที่เอามาให้กัน
Rup mun bpai kwahm sai jai tee ao mah hai gun
Accept the attention I give you
ไม่ขออะไรตอบฉันไม่เคยต้องการ
Mai kor arai dtaup chun mai koey dtaung gahn
I’m not asking for anything in return, I’ve never wanted anything

ไม่มีข้อแม้ ฉันการันตี
Mai mee kor mae chun gahrundtee
There’s no stipulations, I guarantee
ไม่เคยผูดมัด ไม่เคยเซ้าซี้
Mai koey poot mut mai koey sao see
I’d never hold it over you, I’d never implore

แค่อยากทำอย่างนี้ มันก็เท่านั้นเอง
Yah yahk tum yahng nee mun gor tao nun eng
I just want to do this, that’s all
ไม่ต้องเกรงใจอะไรฉัน
Mai dtaung greng jai arai chun
You don’t have to be courteous of anything with me

(*)

เหมือนเป็นเหตุผล ที่ง่ายเกินไป
Meuan bpen het pon tee ngai gern bpai
It’s like a reason that’s too simple
เหมือนจะแอบแฝง ต้องการอะไร
Meuan ja aep faeng dtaung gahn arai
It’s like I’m hiding that I want something

แต่ถ้าเธอเป็นฉัน มองจากมุมนี้ไป
Dtae tah tur bpen chun maung jahk moom nee bpai
But if you were me, watching from this corner
เธอจะรู้ว่ามันสุขใจ
Tur ja roo wah mun sook jai
You’d know that I’m happy

(*)

ฉันยินดีให้เธอ
Chun yin dee hai tur
I’m happy to do it for you

มอง มอง มองดูเธอมาตั้งแต่อนุบาล
Maung maung maung doo tur mah dtung dtae anoobahn
Watching, watching, I’ve been watching you since kindergarten
แอบส่งยิ้มให้เธอในทุกสถานการณ์
Aep song yim hai tur nai took satahngahn
Secretly smiling at you in every situation
ต่อให้เธอจะต้องแต่งงาน แต่ตัวฉันขึ้นคาน
Dtor hai tur ja dtaung dtaeng ngahn dtae dtua chun keun kahn
Even though you’ll get married and I’m a spinster
ความรักของฉันจะเป็น legend เป็นระดับตำนาน
Kwahm ruk kaung chun ja bpen legend bpen radup dtum nahn
My love will be a legend, it’ll be epic
ก็ขอแค่เพียงได้มอง ไม่หวังที่จะครอบครอง
Gor kor kae piang dai maung mai wung tee ja kraup kraung
I just ask that you look, I’m not hoping to possess you
แค่นี้ก็เป็นความสุขของฉันที่ได้คอยมองเธอ
Kae nee gor bpen kwahm sook kaung chun tee dai koy maung tur
This is my happiness, being able to keep looking at you
ยิ้มเบาเบาก็พอ เธออย่าทำหน้างอดิ
Yim bao bao gor por tur yah tum nah ngor di
A weak smile is enough, don’t frown
รอยยิ้มของเธอน่ะทำให้โลกนี้มีชีวิตดูสดใส
Roy yim kaung tur na tum hai lohk nee mee cheewit doo sot sai
Your smile makes this world alive and bright
ฉันไม่เคยหวังให้เธอต้องมารัก
Chun mai koey wung hai tur dtaung mah ruk
I’ve never hoped that you’ll love me
ไม่ว่าวันไหนฉันพร้อมจะเป็นที่พัก
Mai wah wun nai chun praum ja bpen tee puk
No matter the day, I’m ready to be a resting place for you

ถ้าเธอเป็นฉัน มองอย่างที่ฉันมอง
Tah tur bpen chun maung yahng tee chun maung
If you were me, watching like I’ve been watching
จะรู้ว่าเป็นสุข ที่ได้ทำอะไรอย่างนี้ให้เธอ
Ja roo wah bpen sook tee dai tum arai yahng nee hai tur
You’d know that it makes me happy to be able to do something like this for you

(*)

ได้รักก็พอ เพียงเท่านั้น จากใจจริงของฉัน
Dai ruk gor por piang tao nun jahk jai jing kaung chun
Just being able to love you is enough, that’s all, from my honest heart
รับมันไป ความใส่ใจอยากแค่เพียงให้เธอ
Rup mun bpai kwahm sai jai yahk kae piang hai tur
Accept it, I just want to give you attention
เท่านี้ก็ เกินพอ รักเธอไปทุกวัน
Tao nee gor gern por ruk tur bpai took wun
Just this is more than enough, loving you each and every day

รู้เพียงว่าพอแล้ว (มองเธออยู่ไกลไกลแค่นั้นก็พอ)
Roo piang wah por laeo (maung tur yoo glai glai kae nun gor por)
All I know is that it’s enough (watching you from afar is enough)
รับไปก็แล้วกัน (แม้โลกจะหมุนไปแต่ฉันยังรอ)
Rup bpai gor laeo gun (mae lohk ja moon bpai dtae chun yung ror)
Accept it (Even though the world keeps spinning, I’m still waiting)
ฉันยินดีให้เธอ (ไม่อยากจะพูดเยอะแค่เธอรู้ก็พอ)
Chun yin dee hai tur (mai yahk ja poot yur kae tur roo gor por)
I’m happy to do it for you (I don’t want to say too much, as long as you know, that’s enough)
ฉันยินดีให้เธอ
Chun yin dee hai tur
I’m happy to do it for you

   

Music : Tor Saksit & Po Posayanukul
Lyrics : Po Posayanukul
Additional rap : Wonderframe
Producer : Charles Fisher

   

I love ToR+, I love Wonderframe. I never thought I’d see them do a duet, though, yet here we are, and it works~ Their voices and styles contrast enough to make a very interesting duet. The music video is super cute, wanting to spread smiles to everyone, and the lyrics of the song are equally cute; being happy just admiring the object of your affection and not hoping for any special treatment or acknowledgement from them. Honestly, it reminds me of my Buddha Bless boys and how I feel towards them 😛