ยิ่งไม่รู้ ยิ่งต้องทำ

All posts tagged ยิ่งไม่รู้ ยิ่งต้องทำ

Title: ยิ่งไม่รู้ ยิ่งต้องทำ / Ying Mai Roo Ying Dtaung Tum (The More I Don’t Know, the More I Must Do)
Artist: Jetset’er
Album: [Single]
Year: 2017

จะเกิดอะไรพรุ่งนี้ ฉันเองไม่รู้สักอย่าง
Ja gert arai proong nee chun eng mai roo suk yahng
I don’t know what’ll happen tomorrow
ชีวิตมันมีตัวแปร หลากหลายเหลือเกิน
Cheewit mun mee dtua bprae lahk lai leua gern
Life has too many different variables
จะออกไปเจอสิ่งไหน เมื่อไร ส่งผลยังไง
Ja auk bpai jur sing nai meua rai song pon yung ngai
Whatever I’ll face, whenever, however I’m affected
ไม่รู้อะไรสักอย่างเลย เช้าวันใหม่พรุ่งนี้
Mai roo arai suk yahng loey chao wun mai proong nee
I don’t know anything, tomorrow morning is a new day

(*) ไม่รู้ว่าฉันจะอยู่กับเธอ ข้างเธอได้นานเท่าไร
mai roo wah chun ja yoo gup tur kahng tur dai nahn tao rai
I don’t know if I’ll be with you or how long I can be beside you
และไม่รู้ว่าฟ้า กำหนดทางเดินเช่นไร
Lae mai roo wah fah gumnot tahng dern chen rai
And I don’t know how heaven has dictated my path

(**) ยิ่งฉันไม่รู้ วันนี้ฉันยิ่งต้องทำ ให้ดีที่สุดด้วยหัวใจ
Ying chun mai roo wun nee chun ying ddtaung tum hai dee tee soot duay hua jai
The more I don’t know, the more I must do today to the best of my abilities with my heart
ฉันจะรักให้มากที่สุด สุดแรงกำลังกายใจ
Chun ja ruk hai mahk tee soot soot raeng gumlung gai jai
I’ll love you as much as I can, with all the strength of my body and heart
ยิ่งไม่รู้ว่าชีวิตมัน จะสั้น จะยาวเท่าไร
Ying mai roo wah cheewit mun ja sun ja yao tao rai
The more I don’t know how short or long life will be
ก็ยิ่งทำให้ฉันเข้าใจ ว่าจะทำวันนี้เช่นไร
Gor ying tum hai chun kao jai wah ja tum wun nee chen rai
The more it makes me understand how to do things today
จะขอทำทุกอย่างเพื่อเธอ
Ja kor tum took yahng peua tur
I want to do everything for you

จะผ่านประตู ไปเจอเรื่องราวดีร้ายยังไง
Ja pahn bpradtoo bpai jur reuang rao dee rai yung ngai
Whatever good or bad things I’ll face past the door
ไม่รู้อะไรรออยู่เลย แค่เราปล่อยมือกัน
Mai roo arai ror yoo loey kae rao bploy meu gun
I don’t know what’s waiting, just us letting go together

(*,**)

ขอใช้ทุกวินาทีตรงนี้ ฉันขอใช้ลมหายใจเพื่อเธอ
Kor hai took winahtee dtrong nee chun kor chai lom hai jai peua tur
I want to spend every second right here, I want to spend every breath for you
แต่ละวันที่เราอยู่ด้วยกัน จะทำมันให้เหมือน.. เหมือนวันสุดท้าย
Dtae la wun tee rao yoo duay gun ja tum mun hai meuan muean wun soot tai
Each day that we’re together, I’ll act like, like it’s the last day

(*,**)

   

เนื้อร้อง : เผ่าพันธุ์ อมตะ
ทำนอง : ทีฆทัศน์ ทวิอารยกุล
เรียบเรียงใหม่ : Jetset’er

   

What a beautiful song about making the most out of life~