ยิ่งไกล ยิ่งรู้สึก

All posts tagged ยิ่งไกล ยิ่งรู้สึก

Title: ยิ่งไกล ยิ่งรู้สึก / Ying Glai Ying Roo Seuk (The Further Away, the More I Feel It)
Artist: Tom Isara
Album: OST Voice in the Rain
Year: 2020

อาจจะไกลแสนไกล เราอาจไม่เห็นกัน
Aht ja glai saen glai rao aht mai hen gun
We might be so far apart, we might not see each other
มีเรื่องราวร้อยพัน ทำได้แค่พูดไป
Mee reuang rao roy pun tum dai kae poot bpai
There’s millions of stories, all I can do I speak them

อยากบอกเธอทุกครั้งแม้เป็นแค่เสียง
Yahk bauk tur took krung mae bpen kae siang
I want to tell you every time, even though it’s just my voice
หวังเพียงให้เธอเข้าใจ
Wung piang hai tur kao jai
I just hope you understand
ว่ามันคิดถึงแต่เธอรู้ไหม
Wah mun kit teung dtae tur roo mai
That I only think about you, do you know?

(*) และเมื่อใดหัวใจของเธอรู้สึกเหงา
Lae meua dai hua jai kaung tur roo seuk ngao
And whenever your heart feels lonely
ให้เธอรู้หัวใจฉันก็เหงา
Hai tur roo hua jai chun gor ngao
I want you to know my heart is also lonely
อยากให้เราชิดใกล้อยู่เสมอ
Yahk hai rao chit glai yoo samur
I want us to always be close
ทำให้รู้ว่ามันยิ่งไกลสักแค่ไหน
Tum hai roo wah mun ying glai suk kae nai
It’s made me realize the further apart we are
ยิ่งรู้สึกถึงเธอ
Ying roo seuk teung tur
The more I have feelings for you
ยามที่ฝนพรำ ยิ่งทำให้รักเธอ เหลือเกิน
Yahm tee fon prum ying tum hai ruk tur leua gern
When it rains, the more it makes me love you so much

และเธอจะคิดถึงกันบ้างไหม
Lae tur ja kit teung gun bahng mai
And do you miss me?
รู้สึกบ้างไหมเธอ
Roo seuk bahng mai tur
Do you feel it?

อยากบอกเธอทุกครั้งแม้เป็นแค่เสียง
Yahk bauk tur took krung mae bpen kae siang
I want to tell you every time, even though it’s just my voice
ถ้าเพียงเธอจะเข้าใจ
Tah piang tur ja kao jai
If you’d just understand
อยากอยู่ข้างเธอ อยากเจอรู้ไหม
Yahk yoo kahng tur yahk jur roo mai
I want to be next to you, I want to see you, do you know?

(*)

ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
Mai wah proong nee ja bpen yahng rai
No matter how tomorrow will be
ไม่สำคัญ แค่ได้ทำตามหัวใจ
Mai sumkun kae dai tum dtahm hua jai
It’s not important, I’m just following my heart
ต่อให้ฟ้าจะกั้นขวางเราแค่ไหน
Dtor hai fah ja gun kwahng rao kae nai
However much heaven blocks us
ให้รู้ว่าใจใกล้เธอเสมอ
Hai roo wah jai glai tur samur
I want you to know my heart is always close to you
ความรักที่เก็บไว้เป็นของเธอคนนี้
Kwahmr uk tee gep wai bpen kaung tur kon nee
The love that I’m keeping is yours

(*)

   

Executive Producer : Ratchapol Chitpuengtham
Producer : MAC SARUN
Lyric / Music : MAC SARUN
Arrange : MAC SARUN
Guitar : Ta_Worraseth
Bass : Syndy team
String : Sothinan Chailangkarn
Chorus : Apiwat pongwat
All Instrument : MAC SARUN
Mix : TARIN PAUL
Mastered : Mr.Park Jung-Un at Honey Butter Studio ( Seoul / Korea )