ยิ่งหอมยิ่งรัก

All posts tagged ยิ่งหอมยิ่งรัก

Title: ยิ่งหอมยิ่งรัก / Ying Haum Ying Ruk (The More I Smell You, the More I Love You)
English Title: “Ur Scent”
Artist: UrboyTJ
Album: Commercial for Hygiene laundry detergent
Year: 2020

เจอเธอแล้ว ไม่อยากจะละสายตา
Jur tur laeo mai yahk ja la sai dtah
Meeting you, I don’t want to break eye contact
ก็เธอหอมเหมือนธรรมชาติที่สร้างมา
Gor tur haum meuan tummachaht tee sahng mah
You smell like something nature created
ขอฉันคุยได้ไหม ก็เธอคือคนที่ใช่
Kor chun kooey dai mai gor tur keu kon tee chai
Can I talk with you? You’re the one
ไม่มีใครที่เหมือนเธอ
Mai mee krai tee meuan tur
No one is like you
ให้ฉันดมเธออีกซักนิดหน่อย
Hai chun dom tur eek suk nit noy
Let me smell you a little more
เรื่องนี้ไม่ได้ทำบ่อย
Reuang nee mai dai tum boy
I don’t do this often
ไม่ได้อยากจะดูไม่ดี แต่อดไม่ได้ดิ
Mai dai yahk ja doo mai dee dtae aut mai dai di
I don’t want to seem bad, but I can’t take it
ไม่ได้รักใครมาตั้งนาน แต่ถ้าเป็นเธอฉันขอที
Mai dai ruk krai mah dtung nahn dtae tah bpen tur chun kor tee
I haven’t loved anyone for a while, but if it’s you, I’m down

(*) I just wanna kiss little bit little bit
I just wanna kiss, little bit, little bit
เดี๋ยวเธอก็รู้
Diao tur gor roo
Then you’ll know
แค่เพียงอยากจะหอม เธอสักนิด เธอสักนิด
Kae piang yahk ja haum tur suk n it tur suk nit
I just want to smell you a bit, you a bit
นะฉันรออยู่
Na chun ror yoo
Please? I’m waiting
ไม่ต้องกลัวว่ามันจะจาง อยากจะหอมเธอไปให้นาน
Mai dtaung glua wah mun ja jahng yahk ja haum tur bpai hai nahn
There’s no need to fear it’ll fade, I want to smell you for a long time
สรุปว่ารัก รักเธอคนเดียว คนเดียวเท่านั้น
Saroop wah ruk ruk tur kon diao kon diao tao nun
I’ve fallen in love, love with only you, only you
มันหอมจนต้องรักเธอ
Mun haum jon dtaung ruk tur
I’ve smelled you so much, I must love you

ก็กลิ่นเธอหอมยาวนาน
Gor glin tur haum yao nahn
Your scent lasts for a long time
โดนไปหนึ่งทีมันทำให้จินตนาการ
Dohn bpai neung tee mun tum hai jindtanahgahn
It hits me once and makes me imagine
ไม่ใช่อัธพาล ที่เดินตามเธอแค่อยากจะหอมเธอนานๆ
Mai chai untapahn tee dern dtahm tur kae yahk ja haum tur nahn nahn
I’m not a thug, I’m following you just because I want to smell you for a long time
ถ้าเธอไม่รำคาญ
Tah tur mai rumkahn
If you’re not annoyed
Be with me tonight ไม่ว่าไรใช่ไหม
Be with me tonight mai wah rai chai mai
Be with me tonight, no matter what, right?
ถึงจะอยู่ไกล แต่กลิ่นเธอมันใช่
Teung ja yoo glai dtae glin tur mun chai
Even though we’re far apart, your scent is right
Make me wanna be around u ไม่ว่าจะอยู่ไหน
Make me wanna be around you mai wah ja yoo nai
It makes me wanna be around you, no matter where you are
เอายังไง เอายังไง เอายังไง
Ao yung ngai ao yung ngai ao yung ngai
How I want you, how I want you, how I want you

(*)